Regelingen

2130 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor gehandicapten en bejaarden, regio Den-Haag

  Financiële ondersteuning van gehandicapten en bejaarden, en organisaties werkzaam op dit gebied. Toepassing Het fonds verstrekt giften aan gehandicapten en bejaarden in de regio Den Haag. Werkgebied Regio Den-Haag. Aanvragen Schriftelijk.

 2. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Beurzen voor vormgevers of beeldend kunstenaars voor aanvullende opleiding in binnen- of buitenland

  Financieel ondersteunen van vormgevers of beeldend kunstenaars voor een aanvullende opleiding in binnen- of buitenland met een voorkeur voor terreinen waarop vormgeving (of beeldende kunst) en ambacht elkaar aanvullen. Bij onvoldoende aanvragen kunnen ook bijzondere projecten binnen de doelstelling worden ondersteund....

 3. Financieringen en kredieten

  Financiering winkelvastgoed

  Onafhankelijke beleggingsmaatschappij die belegd in nieuw en bestaand Nederlands winkelvastgoed voor de lange termijn alsmede in (her)ontwikkelingsprojecten....

 4. Financieringen en kredieten, Private equity en Venture Capital

  Financiering van familieondernemingen welke actief zijn in handel, industrie en zakelijke dienstverlening

  Verstrekt risicodragend vermogen aan kansrijke Nederlandse bedrijven met een voorkeur voor familieondernemingen welke actief zijn in handel, industrie en zakelijke dienstverlening. ...

 5. Prijzen

  Prijs voor oorspronkelijk Nederlands boek

  Prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige spannende boek. Aan de prijs is een geldprijs van 20.000 euro verbonden....

 6. Subsidies

  Subsidie voor activiteiten op de gebieden van wetenschap en cultuur

  Financieel ondersteunen van activiteiten op de gebieden van wetenschap en cultuur onder meer door het beschikbaar stellen van fondsen....

 7. Fondsen

  Subsidie voor natuurlijke of rechtspersonen gericht op de verpleging van vrouwen boven de zestien jaar

  Instandhouding van een landgoed en financiële steun voor natuurlijke of rechtspersonen gericht op de verpleging van vrouwen boven de zestien jaar....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor beeldhouwers en beeldhouwprojecten

  Financieel ondersteunen van beeldhouwers, teneinde hen in staat te stellen hun talent te verdiepen en hun werk in het buitenland uit te dragen, of het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de beeldhouwkunst. Je kunt de subsidieaanvraag online indienen....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor instellingen die werkzaam zijn ter ondersteuning van lichamelijk of geestelijk gehandicapte kinderen

  Subsidie voor instellingen die werkzaam zijn ter ondersteuning van lichamelijk of geestelijk gehandicapte kinderen. Je kunt online via de website van het fondsen een aanvraag indienen....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor natuurbehoud en monumentenzorg, regio Amsterdam

  Financieel ondersteunen van projecten die natuurbehoud en monumentenzorg stimuleren, bij voorkeur in Amsterdam en omgeving....

Pagina's