Regelingen

2129 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor danskunst/ballet in het algemeen en van veelbelovende jonge dansers in het bijzonder

  De oorspronkelijke doelstelling van het fonds was financiële ondersteuning van de met dansen gestopte dansers wier toekomst in die tijd nog niet of onvoldoende praktisch geregeld was. Nu dit iets beter geregeld is ligt het accent meer op het ondersteunen en stimuleren van de danskunst/ballet in het algemeen en van veelbelovende jonge dansers in het bijzonder....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten in de regio Leiden, bij voorkeur op het gebied van cultuureducatie of cultuurbehoud

  Subsidie voor het financieel ondersteunen van projecten in de regio Leiden en omringende gemeenten, bij voorkeur op het gebied van cultuureducatie of met betrekking tot het cultuurbehoud....

 3. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie en studiebeurzen voor muziek en textiele vormgeving

  Financieel ondersteunen van talentvolle jonge mensen voor vervolgonderwijs of -onderzoek in het buitenland, in de muziek of de textiele vormgeving en het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de muziek voor jongeren en op het terrein van de textiele vormgeving....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van stem en taal

  Subsidie voor het ondersteunen van initiatieven en projecten die goed stem- en taalgebruik stimuleren in situaties van opvoeding, onderwijs en kunstbeoefening....

 5. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor musici voor aanvullende studie in Nederland of buitenland en aanschaf muziekinstrument

  Subsidie voor het financieel ondersteunen van talentvolle musici voor het volgen van een aanvullende studie in Nederland of in het buitenland of voor de aanschaf van een instrument van het juiste niveau, met een voorkeur voor organisten en dirigenten....

 6. Fondsen

  Restaureren van monumenten die voorkomen of geplaatst worden op de lijst van beschermde monumenten

  Restaureren van monumenten die voorkomen of geplaatst worden op de lijst van beschermde monumenten. Toepassing De Curtevenne Stichting heeft ten doel het instanthouden en indien nodig het restaureren van monumenten die voorkomen of geplaatst worden op de lijst van beschermde monumenten.  Regio Uitsluitend gemeente 's-Graveland. Aanvragen Schriftelijk.

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele projecten in de stad Haarlem

  Subsidie voor culturele projecten in de stad Haarlem.  Het fonds staat open voor zowel professionele als amateurkunstprojecten in alle disciplines. Bij de verdeling van het budget wordt grofweg de helft aan amateurkunstprojecten besteed en de andere helft aan professionele projecten. Activiteiten dienen binnen uiterlijk twaalf maanden na deze data plaats te vinden, met inachtneming van ca. 1...

 8. Fondsen, Beurzen

  Beurzen voor vervolgopleidingen in het buitenland met een minimale duur van een jaar

  Beurzen voor vervolgopleidingen in het buitenland met een minimale duur van een jaar - die leiden tot een tweede Mastertitel of een aanverwante graad - of voor vervolgonderzoek in het buitenland met een minimale duur van drie maanden....

 9. Subsidies, Fondsen, Prijzen

  Subsidie voor kunst en cultuur die van belang zijn voor gemeenten

  Subsidie voor instellingen en projecten op het gebied van kunst en cultuur, die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid. Het fonds verleent in de eerste plaats subsidie voor reguliere projecten. Daarnaast stimuleert het fonds jong talent met prijzen op het vlak van theater, literatuur, jeugdcircus, beeldende kunst en dans. Ook is er een jaarlijks prijs voor gemeenten op het...

 10. Fondsen, Financieringen en kredieten, Borgen en garantiestellingen

  Financiering voor kunstenaars, culturele organisaties en creatieven

  Verstrekt cultuurleningen aan kunstenaars, culturele organisaties en creatieven. Ook geven wij garanties af op bancaire leningen voor culturele investeringen, tegen soepele voorwaarden....

Pagina's