Regelingen

2070 resultaten gevonden

 1. Private equity en Venture Capital

  Financiering van marktleidende bedrijven waar belangrijke waarde kan worden gecreëerd

  Toonaangevende internationale private equity die zich toelegt op het verwerven van marktleidende bedrijven waar belangrijke waarde kan worden gecreëerd onder. Toepassing Het fonds investeert in...

 2. Fondsen

  Subsidie voor beeldende kunst in Rotterdam

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten op het gebied van beeldende kunst in Rotterdam, met een voorkeur voor de periode tussen de beide wereldoorlogen. Toepassing Stimuleert beeldende kunst in...

 3. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor balletdansers en klassiek geschoolde musici voor een vervolgopleiding of voor de aankoop van een passend instrument

  Fonds gericht op het financieel ondersteunen van jonge balletdansers en jonge klassiek geschoolde musici voor een vervolgopleiding of voor de aankoop van een passend instrument. Daarnaast het...

 4. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderhoud monumentale bomen

  Subsidie om particuliere eigenaren van monumentale bomen tegemoet te komen in de onderhoudskosten van deze monumentale bomen, mits de levensverwachting van deze boom na onderhoud nog minimaal tien...

 5. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor boeken op (cultuur) historisch gebied

  Het Boekenfonds Elisabeth Grent/F.J.A.M. van der Helm houdt zich bezig met het subsidiëren van boeken op (cultuur) historisch gebied. Regio Het regiofonds beperkt zich tot men name West-Friesland en...

 6. Subsidies

  bijdrage in de kosten van bodemsanering, Limburg

  Bijdrage in de kosten voor eigenaren en erfpachters van bedrijfsterreinen waarvan de bodem gesaneerd moeten worden volgens de Wet bodembescherming. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een...

 7. Subsidies

  Bodemsanering bedrijfsterreinen, subsidie

  Subsidie voor het saneren van de verontreinigde bodem van je bedrijventerrein. De verontreiniging van het terrein moet dan van vóór 1975 zijn. Verder moet u eigenaar of pachter van het...

 8. Subsidies

  Subsidie voor grensoverschrijdende projecten van publieke organisaties, eventueel samen met private partijen, in de Euregio Scheldemond

  Subsidie voor grensoverschrijdende projecten van publieke organisaties, eventueel samen met private partijen, in de Euregio Scheldemond. Elk jaar is 75.000 euro beschikbaar, waarbij het vooral...

 9. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Financiële ondersteuning individuele gehandicapten

  Financiele ondersteuning van gehandicapten bij o.a. mobiliteit, opleidingen, woningaanpassingen, wonininginrichting, verhuiskosten, de aanschaf van een PC, aangepaste bedden en matrassen, etc...

 10. Beurzen

  Subsidie voor een bezoekersbeurs voor hooggekwalificeerde gepromoveerde buitenlandse senior-onderzoekers voor een verblijf in Nederland

  Onderzoekers / wetenschappers in Nederland kunnen een bezoekersbeurs subsidie aanvragen ten behoeve van hooggekwalificeerde gepromoveerde buitenlandse senior-onderzoekers voor een verblijf in...