Regelingen

2070 resultaten gevonden

 1. Financieringen en kredieten,
  Informal Investors,
  Private equity en Venture Capital

  Risicodragend vermogen voor ondernemingen in het middensegment van hun branche

  Risicodragend vermogen voor in Nederland gevestigde ondernemingen voor bedragen tussen € 1 miljoen en € 7 ½ miljoen. Daarvoor wordt een aandelenbelang verkregen variërend van 20% tot een ruime...

 2. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor onderzoek astma, COPD en zeldzame chronische longziekten

  Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek naar longziekten. Wetenschappelijk onderzoek is essentieel bij het voorkomen, genezen en behandelen van longziekten, daarom steekt het fonds jaarlijks...

 3. Subsidies,
  Beurzen

  Emancipatiesubsidie om meer vrouwen op het niveau van universitair hoofddocent of hoogleraar te krijgen

  Programma gericht op een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de hogere wetenschappelijke rangen. Het programma heeft als doel de bevordering van vrouwelijke wetenschappers tot universitair...

 4. Prijzen

  Prijs duurzaam ondernemen

  Prijs voor startende ondernemers met een product of dienst die een grote impact heeft op de duurzame samenleving. Je project moet ondernemend, innovatief en creatief zijn, en een grote impact op de...

 5. Subsidies,
  Fiscale regelingen

  Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers

  Alle mensen met de ziekte maligne mesothelioom of asbestose kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de overheid, indien zij bij leven een aanvraag indienen. Soms betaalt de (ex-...

 6. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sociaal maatschappelijke activiteiten in de regio Arnhem

  Steun aan sociaal maatschappelijke activiteiten in de regio Arnhem. In de officiele doelstelling is vastgelegd het beoefenen van de caritas in de meest ruime zin. Toepassing Het vermogen is afkomstig...

 7. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor restauratie van mobiel erfgoed

  Subsidie voor de restauratie van mobiel erfgoed met een voorkeur voor rollend materieel, in het bijzonder door stoom aangedreven railvoertuigen. Ook de restauratie van historische objecten die...

 8. Fiscale regelingen

  AOW pensioen

  De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de overheid. Iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont of heeft gewoond, heeft hier recht op. U ontvangt het AOW-pensioen...

 9. Beurzen

  Beurzen voor onderzoek in de humaniora aan de Australian National University

  Beurzen voor onderzoek in de humaniora aan de Australian National University. Meer informatie Research School of Humanities Old Canberra House Building #73 Lennox Crossing Australian National...

 10. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie gericht op jongeren met een lichte verstandelijke beperking of autisme

  Subsidie gericht op jongeren met een lichte verstandelijke beperking (of een aandoening uit het autismespectrum) met psychische of gedragsproblemen. Deskundigen hebben aangegeven dat deze doelgroep...