Regelingen

2088 resultaten gevonden

 1. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor studenten en medewerkers universiteit

  Subsidie voor studenten en medewerkers van de universiteit. Er zijn o..a reisbeurzen voor individuele studiereis naar het buitenland van bachelor en masterstudenten, groepsreisbeurzen voor studenten...

 2. Fondsen,
  Beurzen

  Studiebeurs hoger onderwijs

  Een studiebeurs voor afstammelingen van Aurelius Sieperda die aan het hoger onderwijs studeren. Voorwaarden Er dient gestudeerd te worden aan een hogeschool of universiteit in Nederland Je moet...

 3. Financieringen en kredieten,
  Private equity en Venture Capital

  Financiering van o.a. bedijfsopvolging, groeifinanciering en Management buy-out en buy-in

  Onafhankelijke investeringsmaatschappij, richt zich - zonder specifieke branche of sectorvoorkeur - op het investeren in bedrijven waar een groei- of verbeterpotentieel aanwezig. Men richt zich...

 4. Fondsen

  Subsidie onderzoek en publicaties restauratie kunstvoorwerpen

  Financieel ondersteunen van onderzoek naar en publicaties over in het bijzonder de geschiedenis van de restauratie van kunstvoorwerpen, de daarmee samenhangende, historische atelierpraktijken en...

 5. Financieringen en kredieten,
  Informal Investors,
  Private equity en Venture Capital

  Risicodragend vermogen voor ondernemingen in het middensegment van hun branche

  Risicodragend vermogen voor in Nederland gevestigde ondernemingen voor bedragen tussen € 1 miljoen en € 7 ½ miljoen. Daarvoor wordt een aandelenbelang verkregen variërend van 20% tot een ruime...

 6. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor onderzoek astma, COPD en zeldzame chronische longziekten

  Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek naar longziekten. Wetenschappelijk onderzoek is essentieel bij het voorkomen, genezen en behandelen van longziekten, daarom steekt het fonds jaarlijks...

 7. Subsidies,
  Beurzen

  Emancipatiesubsidie om meer vrouwen op het niveau van universitair hoofddocent of hoogleraar te krijgen

  Programma gericht op een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de hogere wetenschappelijke rangen. Het programma heeft als doel de bevordering van vrouwelijke wetenschappers tot universitair...

 8. Prijzen

  Prijs duurzaam ondernemen

  Prijs voor startende ondernemers met een product of dienst die een grote impact heeft op de duurzame samenleving. Je project moet ondernemend, innovatief en creatief zijn, en een grote impact op de...

 9. Subsidies,
  Fiscale regelingen

  Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers

  Alle mensen met de ziekte maligne mesothelioom of asbestose kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de overheid, indien zij bij leven een aanvraag indienen. Soms betaalt de (ex-...

 10. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sociaal maatschappelijke activiteiten in de regio Arnhem

  Steun aan sociaal maatschappelijke activiteiten in de regio Arnhem. In de officiele doelstelling is vastgelegd het beoefenen van de caritas in de meest ruime zin. Toepassing Het vermogen is afkomstig...