Subsidies en fondsen voor Aanschaf muziekinstrument

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor muzikale talenten en muziekscholen

  Financieel ondersteunen van aankomend muzikaal talent, o.a. door studiebeurzen te verstrekken, middelen beschikbaar te stellen voor de aanschaf van muziekinstrumenten en ondersteuning te bieden bij...

 • Fondsen,
  Beurzen

  Beurs voor Flevolands kunstenaars

  Het fonds verstrekt beurzen aan jonge mensen tussen de 18 en 25 jaar, die een kunst en cultuuropleiding volgen en hun talent verder willen ontwikkelen. Belangrijk hierbij is dat je voor jezelf een...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor activiteiten op de gebieden van wetenschap en cultuur

  Subsidie voor organisaties en projecten op wetenschappelijk en cultuurhistorisch gebied, zoals restauraties, publicaties en verwerving van voorwerpen van kunst en cultuur. Subsidieaanvragen voor...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor wetenschap, onderwijs en kunst

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van onderwijs, kunsten en wetenschap in de gemeente Rotterdam en directe omgeving, met name op basis van culturele invalshoek. De...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven

  Financieel en materieel ondersteunen van personen en organisaties die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven. Het fonds wil in de regio’s Utrecht en Rotterdam een belangrijk en...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor jong talent podiumkunsten

  Ondersteunen van jong talent in de podiumkunsten in de ruimste zin (toneel, kleinkunst, musical, opera, muziek, zang, ballet en dergelijke) door middel van geldelijke bijdragen in de kosten van...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Studiebeurzen cellisten en subsidie voor projecten van strijkensembles, waaronder festivals en concoursen

  Financieel ondersteunen van jonge, talentvolle cellisten op weg naar een professionele carrière door middel van beurzen of bijdragen voor de aankoop van een passend instrument, dan wel het financieel...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor jonge muzikanten

  Subsidie voor jonge uitvoerende musici. Het kan hierbij gaan om een concert, projecten gericht op het ontwikkelen van het talent van jonge zangers, muziekfestivals of bijvoorbeeld een concours. De...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie podiumkunsten en natuurbehoud

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van natuurbehoud in Nederland. Ook jonge veelbelovende professionele beoefenaars van de podiumkunsten kunnen in aanmerking komen voor subsidie. De...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor muziek, waaronder kleinschalige muziekfestivals, concerten met bijzonder repertoire, masterclasses en educatieprojecten

  Subsidie voor projecten op het gebied van muziek en voor scheppende en herscheppende musici voor opleiding en aanschaf van instrumenten. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor muziekprojecten die een...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Prijzen

  Subsidie voor stichtingen en verenigingen in Flevoland, gericht op cultuur en natuur

  Financiële ondersteuning voor projecten op het gebied van beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans & film, natuur, wetenschap of buurtcultuur in de provincie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor aanschaf en onderhoud muziekinstrumenten

  Financiële ondersteuning van getalenteerde muziekstudenten en afgestudeerde musici bij de aanschaf en onderhoud van een eigen muziekinstrument. Je dient tussen de 17 en 30 jaar oud te zijn en minimaal...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Financiële ondersteuning voor jongeren met een lichamelijke, geestelijke of sociaal-maatschappelijke beperking

  Financiële ondersteuning van jonge mensen die door een beperking op fysiek, verstandelijk of sociaal-maatschappelijk terrein in hun ontwikkeling geremd of belemmerd worden. Er is jaarlijks ca. € 1750...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor voor kleine lokale initiatieven

  Subsidie voor algemeen nut beogende instellingen en kleine initiatieven die op lokaal niveau een verandering te weeg willen brengen en anders geen subsidie of fondsen zouden krijgen. Je kunt de...

 • Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie vervolgopleiding en masters voor jonge musici en beeldend kunstenaars

  Subsidie voor talentvolle jonge musici, met een opleiding klassieke muziek, en beeldend kunstenaars voor een vervolgopleiding of master in het buitenland of de aankoop van een passend instrument...

 • Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie talentvolle musici, aanvullende studie en aanschaf muziekinstrument

  Financiële ondersteuning van talentvolle musici voor het volgen van een aanvullende studie in Nederland of in het buitenland of voor de aanschaf van een instrument van het juiste niveau. De subsidie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor zang- en muziekverenigingen, tournees en muziekinstrumenten, bijzonder concerten en andere muzikale manifestaties

  Financiële ondersteuning van zang- en muziekverenigingen, tournees en muziekinstrumenten, bijzonder concerten en andere muzikale manifestaties zoals Bevrijdingspop en het Prinses Christina Concours...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor jong Nederlands muzikaal talent

  Het ondersteunen van jong Nederlands muzikaal talent in hun professionele ontwikkeling door het verlenen van financiële ondersteuning voor opleidingen, masterclasses of de aanschaf van een passend...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie musici aanschaf muziekinstrument

  Het fonds verstrekt subsidie aan jonge musici voor de aanschaf van een passend muziekinstrument. De subsidie bedraagt gemiddeld tussen de € 500 en € 10.000. Je kunt de subsidie online aanvragen...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Beurzen voor talentvolle jonge mensen voor een vervolgopleiding op het terrein van klassieke muziek en subsidie voor aanschaf muziekinstrument

  Verstrekt beurzen aan talentvolle jonge mensen voor een vervolgopleiding op het terrein van klassieke muziek - bij voorkeur vocalisten, pianisten of gitaristen. Daarnaast verstrekt het fonds subsidie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Muziekinstrumenten in bruikleen

  Het fonds stelt, tegen een geringe vergoeding, hoogwaardige muziekinstrumenten in bruikleen ter beschikking aan musici. Toepassing Iedereen die een instrument bespeelt, weet hoe belangrijk de...

 • Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie of beurzen voor het ondersteunen van veelbelovende professionele uitvoerende cellisten

  Subsidie of beurzen voor het ondersteunen van veelbelovende professionele uitvoerende cellisten voor het volgen van een studie of aanvullende studie in Nederland of daarbuiten of voor de aanschaf van...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor talentvolle musici, amateur en professioneel

  Subsidie voor talentvolle musici, bij voorkeur fluitisten voor een vervolgopleiding of voor de aanschaf van een passend instrument. Daarnaast het financieel ondersteunen van projecten van...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie projecten voor mensen met een beperking en klassiek muzikaal talent

  Financiële ondersteuning van projecten ten behoeve van mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking. Daarnaast ondersteunt het fonds talent op het terrein van de klassieke...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie bespelen historische muziekinstrumenten

  Financieel ondersteunen van projecten die de bespeling van historische muziekinstrumenten tot doel hebben. Daarnaast verstrekt het fonds beurzen aan musici die historische instrumenten bespelen. De...