Subsidies en fondsen voor Aanschaf muziekinstrument

 1. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Studiebeurzen cellisten en subsidie voor projecten van strijkensembles, waaronder festivals en concoursen

  Financieel ondersteunen van jonge, talentvolle cellisten op weg naar een professionele carrière door middel van beurzen of bijdragen voor de aankoop van een passend instrument, dan wel het financieel ondersteunen van projecten van kleine strijkensembles. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor projecten op het gebied van (historisch) keramiek. De verstrekte subsidies liggen tussen de € 1.500 en ...

 2. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor muzikanten

  Subsidie voor jonge uitvoerende musici. Het kan hierbij gaan om een concert, projecten gericht op het ontwikkelen van het talent van jonge zangers, muziekfestivals of bijvoorbeeld een concours. De subsidie bedraagt gemiddeld tussen de 1.000 en 125.000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor muziek, waaronder kleinschalige muziekfestivals, concerten met bijzonder repertoire, masterclasses en educatieprojecten

  Subsidie voor projecten op het gebied van muziek en voor scheppende en herscheppende musici voor opleiding en aanschaf van instrumenten.  Daarnaast is er subsidie mogelijk voor muziekprojecten die een algemeen belang dienen, zoals kleinschalige muziekfestivals, concerten met bijzonder repertoire, masterclasses en educatieprojecten. De subsidieaanvraag bij voorkeur per e-mail indienen....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie getalenteerde muziekstudenten en musici, aanschaf muziekinstrumenten

  Financiële ondersteuning van getalenteerde muziekstudenten en musici bij de aanschaf van een eigen muziekinstrument. De subsidie bedraagt maximaal 5000 euro....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten van jongeren met een lichamelijke, geestelijke of sociaal-maatschappelijke beperking

  Financiële ondersteuning van projecten voor jonge mensen, die door een beperking op fysiek, verstandelijk of sociaal-maatschappelijk terrein in hun ontwikkeling geremd of belemmerd worden. ...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties in de regio Deventer

  Financiële ondersteuning voor maatschappelijke doelen in de regio Deventer, met een meerwaarde voor de regio Deventer....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor voor kleine lokale initiatieven

  Subsidie voor voor kleine initiatieven die op lokaal niveau een verandering te weeg willen brengen en anders geen subsidie of fondsen zouden krijgen....

 8. Fondsen, Beurzen

  Subsidie vervolgopleiding en masters voor jonge musici en beeldend kunstenaars

  Subsidie voor jonge musici, met een opleiding klassieke muziek, en beeldend kunstenaars voor een vervolgopleiding of master in het buitenland of de aankoop van een passend instrument. Daarnaast kunnen projecten ten behoeve van deze talenten worden ondersteund. De subsidie bedraagt over het algemeen tussen de € 750 en € 5.000. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor zang- en muziekverenigingen, tournees en muziekinstrumenten, bijzonder concerten en andere muzikale manifestaties

  Financiële ondersteuning van zang- en muziekverenigingen, tournees en muziekinstrumenten, bijzonder concerten en andere muzikale manifestaties zoals Bevrijdingspop en het Prinses Christina Concours. Het moet gaan om niet-commerciële, muzikale activiteiten....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven

  Financiële ondersteuning van instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven en het verstrekken van subsidie voor onderhoud en de instandhouding van natuur in Nederland. Op incidentele schaal wordt een bijdrage geleverd aan de aanschaf van professionele muziekinstrumenten of museale kunstvoorwerpen. ...

 11. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor jong Nederlands muzikaal talent

  Het ondersteunen van jong Nederlands muzikaal talent in hun professionele ontwikkeling door het verlenen van financiële ondersteuning voor opleidingen, masterclasses of de aanschaf van een passend instrument. ...

 12. Subsidies, Fondsen

  Subsidie musici aanschaf instrument

  Het fonds verstrekt subsidie aan jonge musici voor de aanschaf van een passend instrument. De subsidie bedraagt gemiddeld tussen de € 1.500 en € 6.000. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 13. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Beurzen voor talentvolle jonge mensen voor een vervolgopleiding op het terrein van klassieke muziek en subsidie voor aanschaf muziekinstrument

  Verstrekt beurzen aan talentvolle jonge mensen voor een vervolgopleiding op het terrein van klassieke muziek (bij voorkeur vocalisten, pianisten of gitaristen)  en verstrekt subsidie aan jonge musici voor de aanschaf van een instrument op het juiste niveau of voor een vervolgopleiding op het terrein van instrumentenbouw of op het gebied van restauraties in brede zin. De subsidie bedraagt...

 14. Subsidies, Fondsen

  Muziekinstrumenten in bruikleen

  Het fonds stelt, tegen een geringe vergoeding, hoogwaardige muziekinstrumenten in bruikleen ter beschikking aan musici....

 15. Fondsen, Beurzen

  Subsidie of beurzen voor het ondersteunen van veelbelovende professionele uitvoerende cellisten

  Subsidie of beurzen voor het ondersteunen van veelbelovende professionele uitvoerende cellisten voor het volgen van een studie of aanvullende studie in Nederland of daarbuiten of voor de aanschaf van een beter instrument....

 16. Fondsen

  Subsidie voor talentvolle musici, amateur en professioneel

  Subsidie voor talentvolle musici, bij voorkeur fluitisten voor een vervolgopleiding of voor de aanschaf van een passend instrument. Daarnaast het financieel ondersteunen van projecten van professionele- en amateur (fluit) ensembles met een landelijke uitstraling, in het bijzonder voor een compositieopdracht....

 17. Subsidies, Fondsen

  Subsidie bespelen historische muziekinstrumenten

  Financieel ondersteunen van projecten die de bespeling van historische muziekinstrumenten tot doel hebben. Daarnaast het financieel ondersteunen van musici die historische instrumenten bespelen. De subsidie bedraagt gemiddeld € 4.500. Je kunt de subdidie online aanvragen....

 18. Subsidies, Fondsen

  Subsidie oude muziek

  Financieel ondersteunen van de historische uitvoeringspraktijk van oude muziek  en van de opleiding van jonge talentvolle musici in de historische uitvoeringspraktijk. Voorbeelden van ondersteuning zijn bijvoorbeeld stimulering van bijzondere initiatieven van jonge, recent afgestudeerde musici en bevordering van de continuïteit van bestaande, internationaal erkende Nederlandse ensembles. Andere...

 19. Fondsen, Beurzen

  Beurs voor Flevolands kunstenaars

  Het fonds verstrekt beurzen aan jonge mensen tussen de 18 en 25 jaar, die een kunst en cultuuropleiding volgen en hun talent verder willen ontwikkelen. Belangrijk hierbij is dat je voor jezelf een toekomst ziet in de professionele beoefening van kunst en cultuur en je een financiële impuls kunt gebruiken om een extra stap in je ontwikkeling te zetten. De beurs bedraagt € 5.000 en wordt één keer...

 20. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor musici, voor opleiding of aanschaf muziekinstrument

  Financieel ondersteunen van talentvolle musici, met name violisten en cellisten voor het volgen van een (aanvullende) studie in Nederland of in het buitenland of voor de aanschaf van een instrument van het juiste niveau....

 21. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor balletdansers en klassiek geschoolde musici voor een vervolgopleiding of voor de aankoop van een passend instrument

  Fonds gericht op het financieel ondersteunen van jonge balletdansers en jonge klassiek geschoolde musici voor een vervolgopleiding of voor de aankoop van een passend instrument. Daarnaast het financieel ondersteunen van projecten op het terrein van de klassieke muziek....

 22. Subsidies, Fondsen

  Subsidie aanschaf muziekinstrumenten en materiaal muziekstudenten conservatorium

  Verschaffen van subsidies aan jonge en getalenteerde muziekstudenten die in Nederland hun opleiding volgen aan een conservatorium. Omdat het niet een heel groot fonds is geven ze geen studiebeurzen. Wel kunnen ze helpen bij de aanschaf van muziekinstrumenten of anderszins bij materiaal benodigd voor de studie....