Subsidies en fondsen voor Arbeidsongeschiktheid

 1. Sponsoring

  Sponsoring van activiteiten op het gebied van mens, werk, sport en maatschappelijke betrokkenheid

  Sponsoring van activiteiten die die raakvlakken hebben met de missie om mens en werk bij elkaar te brengen en een relatie hebben met sport en maatschappelijke betrokkenheid....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten die zich richten op betaalde werkgelegenheid voor mensen in een kwetsbare arbeidsmarktpositie

  Het financieren van organisaties en projecten die zich richten op betaalde werkgelegenheid voor mensen in een kwetsbare arbeidsmarktpositie en het versterken van de arbeidsmarktpositie van deze doelgroep....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie projecten werkgelegenheid academische instellingen

  Het fonds voert projecten en onderzoek uit en subsidieert activiteiten op het gebied van de academische arbeidsmarkt. Ook ondersteunt het fonds pilotprojecten die een vliegwielfunctie vervullen. ...

 4. Subsidies

  Looncompensatie bij ziekte

  Uitbetaling van de ziektewetuitkering wanneer je iemand met een arbeidshandicap of ziekte aanneemt. De Ziektewet-uitkering dekt een groot deel van de loonkosten van de zieke werknemer. In het eerste jaar ligt de uitkering tussen de 70% en 100% van het dagloon. ...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid

  Verstrekt subsidies aan projecten op de terreinen sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Nederland. De projecten dienen ondersteuning te bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en moeten ervoor zorgen dat de arbeidsparticipatie in Nederland toeneemt....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor verpleegkundigen en ziekenverzorgenden

  Financiële ondersteuning van verpleegkundigen en ziekenverzorgenden die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn en niet in staat om noodzakelijke aankopen te doen. Daarnaast ondersteunt het fonds incidenteel activiteiten ter bevordering van de deskundigheid van verpleegkundigen en ziekenverzorgenden....

 7. Subsidies, Fiscale regelingen

  Subsidie van twee maanden voor aannemen personeel met uitkering

  Wanneer je iemand met een uitkering in dienst neemt, en niet weet of deze geschikt is voor het werk, kun je deze met behoud van uitkering maximaal twee maanden laten werken. Je hoeft in deze periode geen loon te betalen....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor het creëren voor werknemers met verstandelijke, fysieke of psychische beperkingen

  Subsidie voor initiatieven die een werkaanbod creëren voor werknemers met verstandelijke, fysieke of psychische beperkingen. Per initiatief is een subsidie beschikbaar van maximaal 25.000 euro, alsmede advies en ondersteuning....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie werkgelegenheid achterstand tot arbeidsmarkt

  Subsidie voor werkgevers met innovatieve ideeën om extra werkgelegenheid te creëren voor mensen met (enige) afstand tot de arbeidsmarkt, zoals jongeren zonder opleiding, vijftigplussers of mensen met een beperking. De subsidie bedraagt maximaal 100.000 euro (incl. niet verrekenbare BTW)....