Subsidies en fondsen voor Arbeidsongeschiktheid

 • Subsidies,
  Fondsen

  Innovatieve projecten en onderzoeken te stimuleren die bijdragen aan verbetering van de universitaire arbeidsmarkt

  Het lab is opgezet om innovatieve projecten en onderzoeken te stimuleren die bijdragen aan verbetering van de universitaire arbeidsmarkt. Ook ondersteunt het fonds pilotprojecten die een...

 • Subsidies

  Subsidie voor nieuwe samenwerkingen tussen verschillende domeinen op het gebied van leven lang leren en de versterking van de arbeidsmarktpositie van personen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt

  Subsidie voor samenwerkingsverbanden van minimaal twee of meer organisaties uit minimaal twee verschillende werkvelden om gezamenlijk tot nieuwe activiteiten of werkwijzen te komen die bijdragen aan...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid

  Subsidies voor maatschappelijke projecten gericht op de sociale zekerheid en arbeidsmarkt. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld projecten die gericht zijn op werk boven uitkering, arbeidsparticipatie...

 • Sponsoring

  Sponsoring van activiteiten op het gebied van mens, werk, sport en maatschappelijke betrokkenheid

  Sponsoring van activiteiten die raakvlakken hebben met de missie om mens en werk bij elkaar te brengen. De focus van het bedrijf ligt met name op het leveren van een maatschappelijke bijdrage aan de...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor ondernemers bij creëren werkgelegenheid

  Subsidie voor werkgevers in Midden-Brabant met innovatieve ideeën om extra werkgelegenheid te creëren voor mensen met (enige) afstand tot de arbeidsmarkt, zoals jongeren zonder opleiding...

 • Financieringen en kredieten,
  Borgen en garantiestellingen

  Subsidie voor projecten op het gebied van de inclusieve arbeidsmarkt

  Het financieren van organisaties en projecten die zich richten op betaalde werkgelegenheid voor mensen in een kwetsbare arbeidsmarktpositie en het versterken van de arbeidsmarktpositie van deze...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor verpleegkundigen en ziekenverzorgenden

  Financiële ondersteuning van verpleegkundigen en ziekenverzorgenden die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn en niet in staat om noodzakelijke aankopen te doen. Daarnaast ondersteunt het fonds...

 • Subsidies,
  Fiscale regelingen

  Subsidie van twee maanden voor aannemen personeel met uitkering

  Wanneer je iemand met een uitkering in dienst neemt, en niet weet of deze geschikt is voor het werk, kun je deze met behoud van uitkering maximaal twee maanden laten werken. Je hoeft in deze periode...

 • Subsidies

  Looncompensatie bij ziekte

  Uitbetaling van de ziektewetuitkering wanneer je iemand met een arbeidshandicap of ziekte aanneemt. De Ziektewet-uitkering dekt een groot deel van de loonkosten van de zieke werknemer. In het eerste...