Subsidies en fondsen voor Bescherming leefmilieu

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten die zich bezig houden met natuur- en natuurbehoud, kinderen en cultuur

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op natuur en natuurbehoud, kinderen en cultuur. Voorbeelden hiervan zijn mensenrechtenorganisaties, milieuorganisaties, organisaties die het welzijn van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor bescherming en verbetering van het fysieke en natuurlijke milieu, in het bijzonder de oceanen en zeeën

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op het behoud, bescherming en verbetering van het fysieke en natuurlijke milieu, in het bijzonder de oceanen en zeeën. De subsidie kan worden aangevraagd...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op natuur, milieu en klimaatverandering

  Subsidie voor organisaties die zich inzetten voor het milieu en natuur en het tegengaan van klimaatverandering. Hierbij is er in het bijzonder aandacht voor projecten die gericht zijn op het tegengaan...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kwetsbare kinderen, armoedebestrijding en natuurbehoud

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op kinderen in kwetsbare posities, armoedebestrijding en natuurbehoud. Bij het thema armoedebestrijding heeft het fonds een voorkeur voor...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sociale projecten en projecten op het gebied van milieu

  Financiële ondersteuning voor organisaties en projecten gericht op het verminderen van de (sociale) ongelijkheid in de wereld. De focus van de verstrekker richt zich op kritieke sociale kwesties en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor gezondere oceanen en schonere waterwegen

  Internationaal fonds gericht op het financieel ondersteunen van lokale oplossingen voor mondiale problemen gericht op het herstellen van de gezondheid van de oceaan en schonere en gezondere waterwegen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor duurzame projecten en activiteiten die de Achterhoek versterken

  Financiële ondersteuning van duurzame projecten en activiteiten op het gebied van natuur, landschap, water en milieu, cultuurhistorie, land en tuinbouw, toerisme en recreatie en leefbaarheid in de...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Financieringen en kredieten,
  Informal Investors

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op een duurzame samenleving

  Financiële ondersteuning van innovatieve sociale ondernemingen en projecten gericht op een duurzame samenleving, waarin mensen op een regionale en lokale schaal hernieuwbare energie opwekken...

 • Sponsoring

  Sponsoring sport, cultuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen op nationaal en internationaal niveau

  Sponsoring van diverse evenementen en activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen op nationaal en internationaal niveau. Daarnaast deelt het bedrijf kennis...

 • Subsidies,
  Financieringen en kredieten,
  Borgen en garantiestellingen,
  Microkrediet

  Financiering van projecten met een hoge sociale impact, gericht op sociale cohesie en sociale integratie

  Multilaterale ontwikkelingsbank, die deelneemt aan sociale projecten door het verstrekken van kredieten. Zo draagt de bank bij aan het verbeteren van levensomstandigheden, sociale cohesie en biedt de...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor vernieuwende architectuur

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten op het gebied van de vernieuwende architectuur, waarbij ecologische, milieubewuste en antroposofische aspecten centraal staan. De subsidie bedraagt over...