Subsidies en fondsen voor Buurtwerk

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor de bevordering van de culturele volksontwikkeling

  Subsidie voor de bevordering van de culturele volksontwikkeling. Ook kunnen belangrijke projecten op het gebied van maatschappelijk en sociaal welzijn, cultuur en restauraties en behoud van monumentaal erfgoed in aanmerking komen voor subsidie. De Stichting subsidieert projecten in Amsterdam en Friesland....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociaal cultureel werk en maatschappelijke activiteiten in regio Nijmegen

  Financiële ondersteuning van initiatieven en activiteiten op het gebied van sociaal-culturele en maatschappelijke vorming in de regio Nijmegen....

 3. Subsidies, Fondsen, Financieringen en kredieten, Borgen en garantiestellingen

  Financiële ondersteuning van innovatieve duurzame, culturele en sociale initiatieven

  Financiële ondersteuning van innovatieve duurzame, culturele en sociale initiatieven. ...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor welzijnsinstellingen

  Financiële ondersteuning van welzijnsinstellingen en instellen op het gebied van club-, buurt of jongerenwerk....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociale initiatieven

  Het Oranje Fonds geeft financiële ondersteuning aan sociale initiatieven, zoals de bouw van een gemeenschapshuis, of het wegwijs maken van allochtone vrouwen in Nederland. Daarnaast ondersteunen ze projecten die een positieve sociale dynamiek op gang brengen, zoals ontmoeting tussen jong en oud, of gezamenlijke activiteiten van buurtbewoners in hun wijk of dorp....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor o.a. zorg, welzijn en werkgelegenheidsprojecten

  Subsidie voor maatschappelijke projecten aan instellingen op het gebied van o.a. jeugd-, ouderen- en gezondheidszorg, aan welzijnsinstellingen, buurthuizen, werkgelegenheids- en integratieprojecten, mentorprojecten en huiswerkbegeleidingsprojecten voor kansarme jongeren....

 7. Subsidies, Fondsen

  Playgrounds en studiebeurzen voor jongeren die zich positief inzetten voor hun eigen buurt

  Het stimuleren van sportieve activiteiten, in een sociaal veilige situatie, voor kinderen en jongeren in die wijken waar de mogelijkheden om te sporten en te spelen beperkt zijn Daarnaast stelt het fonds studiebeurzen beschikbaar voor jongeren die zich positief inzetten voor hun eigen buurt....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen

  Financieel ondersteunen van initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen bevorderen. Vrijwilligers-, welzijns-, culturele organisaties, zorgaanbieders, burgerinitiatieven, buurtverenigingen e.d. kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van een project. Het afgelopen boekjaar is er voor bijna 3 miljoen euro aan subsidies verstrekt....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor buurtinitiatieven

  Interessante subsidie voor mensen die gezamenlijk iets voor de buurt willen doen, maar niet direct een stichting of vereniging willen oprichten. De subsidie richt zich op het bevorderen van de sociale cohesie in buurten. Buurtinitiatieven komen daarom eenmalig voor ondersteuning in aanmerking....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor ouderenzorg, jeugdwerk en cultuur in Capelle, Nieuwerkerk en Krimpen aan den IJssel

  Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van ouderenzorg, jeugdwerk en cultuur in Capelle, Nieuwerkerk en Krimpen aan den IJssel. Aanvragen staat open voor stichtingen, verenigingen en kerkelijke instellingen....

 11. Subsidies, Fondsen

  Subsidie bouwen en verbouwen dorpshuizen en buurthuizen

  Interessante subsidie wanneer je rond loopt met plannen voor de bouw, inrichting en of verbouwen of herinrichten van een dorps- of buurthuis. Binnen deze regeling kun je hiervoor subsidie aanvragen....

 12. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten in Amsterdam Oost

  Subsidie voor projecten in Amsterdam Oost die bijdragen aan de buurt en/of haar bewoners. De maximale subsidie bedraagt € 3.000,-....

 13. Subsidies

  Subsidie voor leefbaarheid platteland

  Subsidie voor Drentse gemeenten voor ondersteuning van dorpsinitiatieven, gericht op het leefbaar houden van het platteland. De hoogte van de subsidie bedraagt jaarlijks maximaal € 50.000....

 14. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociale vernieuwers op het gebied van welzijn in de wijk

  Subsidie voor bewonersorganisaties, (sociaal) ondernemers, professionals en maatschappelijke organisaties voor vernieuwende ideeën voor welzijn in de wijk. Je kunt binnen deze regeling maximaal € 100.000 subsidie aanvragen. Dit bedrag mag je verdelen over subsidieaanvragen voor verschillende activiteiten en projecten. ...