Beurzen

263 resultaten gevonden

 1. Fondsen, Beurzen

  Studiefonds om Leidse rechtenstudenten naar het buitenland te kunnen laten gaan

  Studiefonds om Leidse rechtenstudenten naar het buitenland te kunnen laten gaan voor studie, stage of talencursus. De beurs bestaat uit een bedrag tussen de € 250 en € 1.000. In uitzonderlijke gevallen wordt er een hoger bedrag toegekend....

 2. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor baanbrekende onderzoeken naar nierziekten

  De Nierstichting vertrekt in sommige gevallen financiële hulp aan nierpatiënten of gezinnen met een nierziek kind. Daarnaast financiert het onderzoek dat doorbraken mogelijk maakt in nieronderzoek en de zorg voor patienten. Ook financiert het fonds innovaties in de zorg via de Maria ter Welle Prijs en verstrekt het fonds subsidies aan patiëntenorganisaties....

 3. Subsidies, Fondsen, Beurzen, Prijzen

  Beurzen, subsidie en prijs gericht op kankeronderzoek

  Het financieel ondersteunen van kankeronderzoek, o.a. door het verstrekken van beurzen en projectsubsidies en het uitreiken van een aanmoedigingsprijs....

 4. Fondsen, Beurzen

  Beurzen voor vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland

  Het fonds verstrekt financiële ondersteuning van getalenteerde afgestudeerden voor vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland....

 5. Fondsen, Beurzen

  Studiebeurzen voor excellente pas gepromoveerde onderzoekers

  Jaarlijks keert het fonds zeven beurzen uit aan excellente pas gepromoveerde onderzoekers om hen in staat te stellen onderzoek te doen aan een gerenommeerde buitenlandse universiteit of instelling....

 6. Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor het ondersteunen van wetenschappers op het gebied van economie en/of geschiedenis

  Subsidie voor het ondersteunen van wetenschappers op het gebied van economie en/of geschiedenis. ...

 7. Fondsen, Beurzen

  Beurzen en subsidie voor onderwijs in- en onderzoek naar milieutechnologie

  Het fonds vertrekt beurzen met als doel onderwijs in- en onderzoek naar milieutechnologie te laten bloeien. Toepassing Verstrekken van beurzen aan studenten milieutechnologie. Doelgroep Studenten milieutechnologie aan Wageningen University (Wageningen UR). Aanvragen Aanvragen voor subsidie lopen via het Anne van den Ban Fonds.

 8. Fondsen, Beurzen

  Verblijfsbeurs journalisten voor verblijf in het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS)

  Verblijfsbeurs van € 10.000,- voor een verblijf van vijf maanden in het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) voor journalisten die het (veld)onderzoek grotendeels hebben afgerond en in de schrijffase verkeren. ...

 9. Subsidies, Beurzen

  Netherlands Fellowship Programmes

  De Netherlands Fellowship Programmes zijn vraaggerichte beurzenprogramma’s bedoeld voor capaciteitsopbouw in een aantal ontwikkelingslanden....

 10. Beurzen

  Financiering van een studiereis (HBO/TU) gericht op technische studies

  Financiering van een studiereis (HBO/TU) gericht op technische studies....

Pagina's