Het belang van een projectplan

Het indienen van een subsidieaanvraag wordt door velen ervaren als een ingewikkeld en tijdrovend proces. Te midden van alle vereisten wordt het belang van een gedegen projectplan nog wel eens over het hoofd gezien, terwijl dit juist cruciaal kan zijn voor de goedkeuring van een subsidieaanvraag. In dit artikel gaan we in op wat een projectplan precies inhoudt, waarom het zo belangrijk is en wanneer het nodig is er een in te dienen.

Wat is een projectplan?

Een projectplan is een uitgebreid document dat de verschillende facetten van een beoogd project beschrijft. Hierbij draait het niet alleen om het einddoel van het project, maar ook om de route daar naartoe. Dit plan dient als kompas gedurende het project, waarbij duidelijkheid en transparantie vooropstaan.

Waarom is een projectplan belangrijk?

 • Verbinding tussen ambities en verwachtingen: Een gedetailleerd projectplan helpt de visie van een organisatie af te stemmen met de verwachtingen van een subsidieverstrekker. Door duidelijkheid te verschaffen over doelen, benaderingswijze en verwachte resultaten, kan een subsidieverstrekker eenvoudiger beoordelen of het project overeenkomt met hun eigen missie en doelstellingen.
 • Transparantie creëert vertrouwen: Door het inleveren van een projectplan laat je als organisatie zien dat je grondig hebt nagedacht over de aanpak. Dit biedt inzicht in hoe de middelen zullen worden gebruikt en vergroot daarmee het vertrouwen van de subsidieverstrekker.
 • Borging van continuïteit en kwaliteit: Met een doordacht projectplan kan beter worden geanticipeerd op mogelijke uitdagingen en risico's, wat bijdraagt aan een soepel verloop van het project. Het zorgt ook voor het bewaken van de kwaliteit doordat er vooraf al is nagedacht over methoden, planning en betrokkenheid van belanghebbenden.

Is een projectplan altijd nodig?

De vraag of een projectplan noodzakelijk is, hangt vaak af van de specifieke wensen van de subsidieverstrekker. Wanneer je het stappenplan van Fondswervingonline hanteert, doet dit hulpmiddel het denkwerk voor je. Afhankelijk van de criteria van de subsidieverstrekker bepaalt het stappenplan of een projectplan vereist is, waarna je stap voor stap wordt begeleid bij de opstelling. Kies je er voor om zelfstandig een subsidieaanvraag aan te maken zonder het stappenplan? Dan moet je voor jezelf bepalen of een projectplan noodzakelijk is. Meestal kun je deze informatie vinden onder het kopje "Aanvragen" bij de betreffende subsidieverstrekker, waar de vereisten en documentatie helder zijn beschreven.

Inhoud van een projectplan

Een typisch projectplan bevat doorgaans de volgende elementen:

 • Introductie: Een bondige beschrijving van het project en het waarom erachter.
 • Doelstellingen: Duidelijk gedefinieerde en meetbare doelen.
 • Achtergrond: Uitleg over het bredere belang van het project in een maatschappelijke context.
 • Reikwijdte: Wat valt wel en niet onder het project?
 • Betrokkenen: Een overzicht van alle partijen en hun specifieke rollen en verantwoordelijkheden.
 • Planning: Een overzicht met de verschillende projectfases en belangrijke mijlpalen.
 • Budget: Een gedetailleerd overzicht van verwachte kosten en inkomsten.
 • Risicoanalyse: Mogelijke risico's en hoe deze te mitigeren.
 • Evaluatie en rapportage: De wijze en momenten van evaluatie.

Tot slot

Voor non-profit en maatschappelijke organisaties op zoek naar financiering is een grondig projectplan essentieel wanneer dit wordt gevraagd. Zo'n plan vergroot niet alleen de kans op een succesvolle subsidieaanvraag, maar waarborgt ook de kwaliteit en continuïteit van het project. Daarnaast bouwt het vertrouwen op bij alle betrokkenen. Als organisatie straal je professionaliteit en transparantie uit door het belang van een projectplan te onderkennen en te integreren in je aanpak.

Projectplan via Fondswervingonline

"Mijn Projecten" binnen Fondswervingonline is dé plek om op een gestructureerde manier je projectplannen te creëren, plannen en beheren.

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden