Een positief begin van 2022: subsidie voor kwetsbare slachtoffers van mensenhandel

In 2022 zullen we nog meer dan afgelopen jaren aandacht besteden aan juist die subsidiemogelijkheden die de wereld een beetje mooier proberen te maken. De wereld een beetje mooier maken is wat ons betreft zeker ook kijken naar subsidiemogelijkheden die ondraaglijke situaties dragelijker maken. Een goed voorbeeld hiervan is het probleem van mensenhandel en uitwassen die hieraan gerelateerd zijn, zoals seksuele uitbuiting, dwangarbeid, gedwongen huwelijken, rekrutering van kinderen in gewapende groepen en gedwongen productie van pornografisch materiaal. We trappen dit jaar dan ook af met een gloednieuwe internationale subsidiemogelijkheid voor projecten die zich met name richten op kwetsbare slachtoffers van mensenhandel. Zet jij je als organisatie in tegen mensenhandel dan is deze subsidiemogelijkheid je kans om de wereld in 2022 een stukje mooier te maken.

Thematische focus 

Deze subsidieoproep richt zich op het verstrekken van financiële steun aan organisaties zonder winstoogmerk die werkzaam zijn op het gebied van mensenhandel en waarvan de projecten gericht zijn op het verlenen van onmiddellijke en essentiële directe bijstand aan kwetsbare slachtoffers van mensenhandel. 

Er wordt voorrang gegeven aan projecten die gericht zijn op de volgende bevolkingsgroepen vrouwen en meisjes. Ook projecten gericht op mannen en jongens en op personen van non-binair geslacht zullen worden overwogen.   

Regionale focus

Je kunt de subsidie wereldwijd aanvragen, waarbij in de volgende regio's zal prioriteit worden gegeven aan projecten die nieuwe en tijdelijke crisisscenario's aanpakken:

 • Centraal-Azië 
 • Corridor van Zuid-Amerika naar Midden-Amerika en Mexico

Er wordt prioriteit gegeven aan projecten die gericht zijn op personen die in de volgende situaties zijn geïdentificeerd: 

 • Personen die zijn geïdentificeerd onder grote stromen vluchtelingen en/of migranten, met inbegrip van intern ontheemden in Afrika en andere geografische regio's waar conflicten, postconflicten en aanhoudende instabiliteit als gevolg van sociaal-politieke spanningen en de overloopeffecten van aan klimaatverandering gerelateerde ontheemding plaatsvinden
 • Personen die zijn geïdentificeerd in of vluchten uit gebieden waar gewapende conflicten plaatsvinden of onlangs hebben plaatsgevonden; of wanneer er sprake is van instabiliteit veroorzaakt door een verstoring van de openbare orde  

Vormen van exploitatie / mensenhandel

Bij het verstrekken van subsidie zal prioriteit worden gegeven aan projecten die gericht zijn op de volgende vormen van exploitatie: 

 • Seksuele uitbuiting
 • Dwangarbeid
 • Orgaanverwijdering 
 • Gedwongen bedelen 
 • Gedwongen criminele activiteiten 
 • Gedwongen huwelijk
 • Productie van pornografisch materiaal  
 • Rekrutering van kinderen in gewapende groepen 
 • Kinderhandel in sport 

Wereldwijd

Dit is een wereldwijde subsidieoproep tot het indienen van voorstellen.  
Wel zal door de subsidieverstrekker prioriteit worden gegeven aan projecten die nieuwe en tijdelijke crisisscenario's aanpakken in:

 • Centraal-Azië 
 • Corridor van Zuid-Amerika naar Midden-Amerika en Mexico

Belangrijkste voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet. 

 • De aanvrager moet een een organisatie zonder winstoogmerk zijn (maatschappelijke organisaties, zoals ngo's, stichtingen, verenigingen, CBO's)
 • Het project moet een duidelijke "kop en eind" hebben, dat wil zeggen een begin- en einddatum
 • Voordat je de feitelijke aanvraag kunt indienen moet je je registreren als aanvrager. Dit kun je tot 31 januari a.s. doen
 • Je moet als aanvrager zelf verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het project
 • Je moet als aanvrager ervaring hebben met soortgelijke projecten
 • Een bankrekening op naam van de organisatie hebben
 • Alle passende maatregelen nemen om seksuele uitbuiting en misbruik te voorkomen 

Dit kun je aanvragen

De regeling is met name interessant voor projecten variërend van $ 5.000 tot $ 20.000.

Aanvraagproces

Het aanvraagproces is voor een internationale subsidie redelijk overzichtelijk te noemen.
Je moet je voordat je de aanvraag kunt doen eerst op de website van de verstrekker registreren. Hierna kun je binnen de aanvraagperiode je aanvraag per mail versturen, waarbij je gebruik kunt maken van een template voor het aanvraagformulier en de begroting (zie link onder).

Wat je niet mag vergeten mee te sturen met je aanvraag

 • Aanvraagformulier projectvoorstel (zie link onder)
 • Projectbudget (zie link onder)
 • Uittreksel aanvrager
 • Financiële overzicht over het laatste boekjaar
 • Eventuele voorstellen met partnerbijdragen moeten bewijs van veilige financiering bevatten
 • Verklaring (sjabloon meegeleverd, zie link onder). 

Meer informatie

Meer informatie of direct deze subsidie aanvragen.

Andere subsidies en fondsen voor projecten op het gebied van mensenhandel

Gelukkig zijn er meer subsidies en fondsen voor organisaties en projecten die zich richten op het voorkomen van mensenhandel en o.a. het opvangen en verzorgen van slachtoffers van mensenhandel. Onderstaand alvast een lijstje.

Wist je trouwens dat veel subsidies en fondsen die zicht richten op maatschappelijke organisaties en projecten bij uitstek geschikt zijn voor projecten op het gebied van mensenhandel? Kijk daarom dus ook eens naar deze regelingen.

 • Subsidie bescherming aan kwetsbare slachtoffers van mensenhandel en voorkomen van mensenhandel

  Subsidie voor organisaties zonder winstoogmerk die werkzaam zijn op het gebied van mensenhandel voor projecten gericht op het verlenen van onmiddellijke en essentiële directe bijstand aan kwetsbare...

 • Subsidie voor mensenrechten en klimaat

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van mensenrechten en klimaat. Hierbij heeft het fonds met name de focus op projecten die gericht zijn op vrijheid en gelijkheid tussen mensen en...

 • Subsidie voor projecten gericht op kinderen en het welzijn van dieren

  Financiële ondersteuning voor projecten die zich vooral richten op kinderen en het welzijn van dieren. Ondersteunende organisaties zijn o.a. actief op het gebied van natuurbescherming,...

 • Subsidie maatschappelijke dienstverlening

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die actief zijn op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, zowel in het binnenland als ook in het buitenland. Voor projecten in het...

 • Subsidie projecten voor zorg en welzijn in de regio Den-Haag

  Het financieel ondersteunen van initiatieven en projecten voor zorg en welzijn in de regio Den-Haag....

 • Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van onderwijs, samenleving, geloof en zorg

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van onderwijs, samenleving, geloof en zorg. De omvang van de schenkingen varieert van een paar honderd euro tot grotere bedragen...