Nieuws

Informatie over nieuwe financiële regelingen die voor je organisatie of project beschikbaar zijn. Maar we wijzen je ook op nieuwe kansen en een naderende aanvraagperiode.

 

 1. Subsidies

  Subsidie Arbeidsplaatsenpremieregeling Kleinere Ondernemingen Overijssel

  21 april 2005

  Gedeputeerde Staten van Overijssel willen stichting De Eik uit Oldenzaal een subsidie van euro 100.000,- geven voor het opzetten van vijf nieuwe vestigingen in Overijssel. Stichting De Eik is een...

 2. Subsidies

  Nieuwe subsidieregeling cultuurhistorische projecten Friesland

  21 april 2005

  Gedeputeerde Staten van Friesland hebben de subsidieverordening voor monumenten en cultuurhistorie vastgesteld. In deze periode is per jaar een bedrag van euro 877.000,- subsidie beschikbaar voor...

 3. Subsidies

  Aanvraag noordelijke provincies voor Europees Equal-subsidie

  21 april 2005

  Het verbeteren van de positie van vooral jongeren op de arbeidsmarkt, dat staat centraal in de aanvraag van de drie noordelijke provincies voor subsidie in het kader van het Europese Equal...

 4. Subsidies

  Extra subsidie voor structuurverbetering glastuinbouw

  20 april 2005

  De Regeling structuurverbetering glastuinbouw wordt voor het onderdeel afbraak wegens groot succes rond de zomer opnieuw opengesteld. Dit heeft LNV gemeld tijdens een periodiek overleg met LTO...

 5. Subsidies

  Subsidie culturele activiteiten stadsdeel Osdorp, Amsterdam

  20 april 2005

  Bent u gehuisvest in stadsdeel Osdorp, gemeente Amsterdam, dan zijn er subsidies beschikbaar op het gebied van muziek, dans, theater, audiovisueel en creatief spel....

 6. Subsidies

  VNG: Gesubsidieerde arbeid weer mogelijk maken

  20 april 2005

  Gemeenten vinden dat gesubsidieerde arbeid voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt weer mogelijk moet worden....

 7. Subsidies, Fondsen

  Cultuurfonds voor monumenten in Zuid-Holland

  20 april 2005

  Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland hebben ingestemd met de vorming van een Cultuurfonds voor monumenten in Zuid-Holland. Het Cultuurfonds is bedoeld om restauraties van...

 8. Subsidies

  Subsidies voor projecten met voorbeeldfunctie voor de streek

  20 april 2005

  De provincie Utrecht geeft 67.500 euro subsidie aan projecten in de Gelderse Vallei en Eemland. Dit zijn relatief kleine projecten, die moeilijk anderszins te financieren zijn en die uitvoering...

 9. Subsidies

  Provinciale subsidie Friesland voor project 'Je verdiende loon'

  19 april 2005

  Provincie Friesland stelt euro 10.000,- subsidie uit plattelandsbeleid beschikbaar voor het project 'Je verdiende loon' van LTO Vrouw en Bedrijf. 'Je verdiende loon' wil de financiële positie van...

 10. Financieringen en kredieten

  Borgstelling staat bij bouw nieuwe schepen

  18 april 2005

  De ministerraad heeft ingestemd met een borgstellingregeling voor de scheepsbouw. De borgstelling moet het mogelijk maken voor scheepswerven in Nederland om bij de bank een passende financiering te...

Pagina's