Nieuws

Informatie over nieuwe financiële regelingen die voor je organisatie of project beschikbaar zijn. Maar we wijzen je ook op nieuwe kansen en een naderende aanvraagperiode.

 

 1. Afwikkeling vergoeding schade na ramp eenvoudiger

  27 juni 2003

  Vergoeding van schade die voor veel mensen is ontstaan door calamiteiten en rampen met één of enkele veroorzakers kan binnenkort eenvoudiger worden afgewikkeld. Dat blijkt uit het wetsvoorstel...

 2. Subsidies

  Faunafonds vergoedt onder voorwaarden vogelschade maïs

  27 juni 2003

  Jaarlijks wordt veel schade aangericht door kraaien, kauwen en roeken aan pas gezaaide en kiemende maïs. In het kader van de Flora- en faunawet hebben veel provincies besloten voor deze diersoorten...

 3. Sponsoring

  Sponsoring primair en voortgezet onderwijs (PO en VO)

  27 juni 2003

  De laatste tijd krijgt de redactie veel vragen van scholen binnen het primair- en voortgezet onderwijs over sponsoring. De meeste vragen komen neer op de vraag of sponsoring is toegestaan, en hoe...

 4. Subsidies

  26 juni workshop over interpretatie regelgeving Europese subsidieprogramma LEADER

  27 juni 2003

  Op 26 juni a.s. zal een middagworkshop worden georganiseerd over de interpretatie van de regelgeving van het Europese subsidieprogramma LEADER....

 5. Subsidies

  Subsidie voor transportbesparingsprojecten

  27 juni 2003

  Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt 1 miljoen euro subsidie beschikbaar voor projecten die een transportbesparing teweeg brengen....

 6. Bijdrage 128 miljoen Euro voor masterplan nieuw Haags Centraal Station

  27 juni 2003

  De gemeente Den Haag kan beginnen met een ingrijpende vernieuwing van het Centraal Station. De twee betrokken ministeries hebben donderdag hun goedkeuring gegeven aan het Masterplan Den Haag Nieuw...

 7. Subsidies

  Extra subsidie voor onderzoek naar aardappelziekte

  27 juni 2003

  Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij stelt de komende drie jaar jaarlijks 1,75 miljoen Euro subsidie beschikbaar voor onderzoek naar duurzame oplossingen voor de beheersing van het...

 8. Subsidies

  Ruimte voor private sector in ontwikkelingslanden

  27 juni 2003

  Ruimte maken voor de private sector moet een van de criteria's worden voor de landenlijst. De staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking bracht dit naar buiten tijdens een debat in de Lutherse...

 9. Subsidies

  10 Miljoen euro subsidie beschikbaar voor tabakspreventie

  27 juni 2003

  De staatssecretaris stelt 10 miljoen extra subsidie beschikbaar voor tabakspreventie....

 10. Subsidies

  1,2 Miljoen euro subsidie beschikbaar voor kennis en advies Akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt

  27 juni 2003

  Voor de openstelling Akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt is € 450.000,- subsidie beschikbaar voor agrarische ondernemers die als hoofdactiviteit akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt bedrijven....

Pagina's