Nieuws

Informatie over nieuwe financiële regelingen die voor je organisatie of project beschikbaar zijn. Maar we wijzen je ook op nieuwe kansen en een naderende aanvraagperiode.

 

 1. Bijdrage 128 miljoen Euro voor masterplan nieuw Haags Centraal Station

  27 juni 2003

  De gemeente Den Haag kan beginnen met een ingrijpende vernieuwing van het Centraal Station. De twee betrokken ministeries hebben donderdag hun goedkeuring gegeven aan het Masterplan Den Haag Nieuw...

 2. Subsidies

  Extra subsidie voor onderzoek naar aardappelziekte

  27 juni 2003

  Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij stelt de komende drie jaar jaarlijks 1,75 miljoen Euro subsidie beschikbaar voor onderzoek naar duurzame oplossingen voor de beheersing van het...

 3. Subsidies

  Ruimte voor private sector in ontwikkelingslanden

  27 juni 2003

  Ruimte maken voor de private sector moet een van de criteria's worden voor de landenlijst. De staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking bracht dit naar buiten tijdens een debat in de Lutherse...

 4. Subsidies

  10 Miljoen euro subsidie beschikbaar voor tabakspreventie

  27 juni 2003

  De staatssecretaris stelt 10 miljoen extra subsidie beschikbaar voor tabakspreventie....

 5. Subsidies

  1,2 Miljoen euro subsidie beschikbaar voor kennis en advies Akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt

  27 juni 2003

  Voor de openstelling Akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt is € 450.000,- subsidie beschikbaar voor agrarische ondernemers die als hoofdactiviteit akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt bedrijven....

 6. Fiscale regelingen

  Vraagtekens bij effectiviteit armoedebeleid

  27 juni 2003

  Het is onduidelijk of het pakket aan uiteenlopende maatregelen waarmee het kabinet de armoede wilde bestrijden heeft gewerkt. Het gaat om algemene maatregelen zoals de Zalmsnip en de kinderbijslag...

 7. Subsidies

  VWS, sociale partners en gemeenten sluiten convenant ID-banen

  27 juni 2003

  Vandaag is het Convenant Gesubsidieerde Arbeid Zorgsector ondertekend. Dit convenant vloeit voort uit het Najaarsakkoord van de sociale partners en het kabinet. Daarin is afgesproken om een deel...

 8. Fiscale regelingen

  25 miljoen subsidie om bijstandsfraude te voorkomen

  27 juni 2003

  Rutte stelt 25 miljoen euro subsidie beschikbaar voor gemeenten die bovenop het bestaande beleid extra maatregelen nemen om fraude met bijstandsuitkeringen te voorkomen. Hiervoor wordt een dezer...

 9. Subsidies

  Deel banen in de sociale werkvoorziening behouden

  27 juni 2003

  Het aantal banen in de sociale werkvoorziening dat zou worden geschrapt, is teruggebracht naar 775. Aanvankelijk zouden 1500 nog niet ingevulde banen worden geschrapt, maar naar aanleiding van een...

 10. Subsidies

  52 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek bescherming bossen

  27 juni 2003

  Er komt nieuwe Europese wetgeving om de Europese bossen beter te beschermen. Voor de komende zes jaar komt 52 miljoen euro beschikbaar. Voor de komende zes jaar komt 52 miljoen euro beschikbaar om...

Pagina's