Nieuws

Informatie over nieuwe financiële regelingen die voor je organisatie of project beschikbaar zijn. Maar we wijzen je ook op nieuwe kansen en een naderende aanvraagperiode.

 

 1. Subsidies

  EU KP6 Euratom

  27 juni 2003

  Op 17 december 2003 is de oproep voor Euratom in het Zesde Kaderprogramma opengegaan....

 2. Subsidies, Fondsen

  Nieuwe cultuurnotaprocedure aanvragen subsidies kunst en cultuur

  27 juni 2003

  Staatssecretaris Medy van der Laan van Cultuur stuurt op dinsdag 1 juli haar Uitgangspuntenbrief naar de Tweede Kamer. Deze brief markeert het begin van de nieuwe cultuurnotaprocedure....

 3. Subsidies, Fondsen

  Benoeming nieuwe leden voor Raad van Cultuur

  27 juni 2003

  De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Van Leeuwen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen mee ingestemd om twee nieuwe leden voor te dragen voor benoeming in de Raad voor...

 4. Subsidies

  Rutte: 17 miljoen euro subsidie voor samenwerking gemeenten bij uitvoering bijstand

  27 juni 2003

  Met name kleinere gemeenten hebben behoefte aan regionale samenwerking bij de uitvoering van de bijstandswet. Op die manier kan de dienstverlening voor de burger op lokaal niveau verbeteren. Ook...

 5. Subsidies

  Financiele steun voor De Nieuwe Omroep

  21 juni 2003

  Het Bedrijfsfonds voor de Pers heeft besloten een uitkering van euro 105.185,- beschikbaar te stellen aan De Nieuwe Omroep voor de website Moveyourass.tv. Moveyourass.tv is een gezamenlijk...

 6. Subsidies

  3,5 miljoen euro extra voor terugdringen wachtlijsten Jeugdzorg Brabant

  21 juni 2003

  Door intensieve wachtlijsthulp en intensivering van de thuiszorg worden de wachtlijsten in de jeugdzorg aangepakt. Gedeputeerde Staten zetten hiervoor 3,2 miljoen euro aan extra middelen in. Over...

 7. Subsidies

  Oproepen tot subsidievoorstellen LIFE-Milieu

  17 juni 2003

  De Europese Commissie heeft op 21 mei de oproep tot voorstellen gepubliceerd van het LIFE-Milieu programma voor demonstratieprojecten op milieugebied (LIFE III). Het betreft de laatste oproep van...

 8. Prijzen

  Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap

  14 mei 2003

  De Gouden Piramide is de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Het thema van De...

 9. Subsidies

  Slachtoffers wateroverlast Limburg krijgen vergoeding

  13 mei 2003

  De WTS is van toepassing in dat deel van de Maas in de provincie Limburg waar geen waterkeringen aanwezig zijn en op de getroffen objecten in de gemeente Venlo waar een demontabele damwand onder de...

 10. Subsidies

  Waterschade Limburg deels vergoed

  13 mei 2003

  Particulieren en bedrijven in Limburg die schade hebben geleden als gevolg van de wateroverlast, kunnen een tegemoetkoming krijgen. Staatssecretaris Hessing (BZK) heeft hiertoe besloten....

Pagina's