Nieuws

Informatie over nieuwe financiële regelingen die voor je organisatie of project beschikbaar zijn. Maar we wijzen je ook op nieuwe kansen en een naderende aanvraagperiode.

 

 1. Subsidies

  Subsidie voor project duurzame energie

  28 juli 2003

  De provincie Zuid-Holland heeft de gemeente Zoetermeer een milieusubsidie toegekend voor het woningproject De Groene Kreek. De provincie heeft de subsidie toegekend omdat zij van mening is dat de...

 2. Subsidies

  10 Miljoen euro subsidie beschikbaar voor tabakspreventie

  27 juni 2003

  De staatssecretaris stelt 10 miljoen extra subsidie beschikbaar voor tabakspreventie....

 3. Fiscale regelingen

  Meer mogelijkheden voor onbelaste korting werknemers

  27 juni 2003

  Werkgevers krijgen meer mogelijkheden om hun werknemers een onbelaste korting te geven op producten uit het eigen bedrijf. Staatssecretaris Van Eijck heeft de regeling producten uit eigen bedrijf...

 4. Afwikkeling vergoeding schade na ramp eenvoudiger

  27 juni 2003

  Vergoeding van schade die voor veel mensen is ontstaan door calamiteiten en rampen met één of enkele veroorzakers kan binnenkort eenvoudiger worden afgewikkeld. Dat blijkt uit het wetsvoorstel...

 5. Subsidies

  1,2 Miljoen euro subsidie beschikbaar voor kennis en advies Akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt

  27 juni 2003

  Voor de openstelling Akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt is € 450.000,- subsidie beschikbaar voor agrarische ondernemers die als hoofdactiviteit akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt bedrijven....

 6. Subsidies

  Subsidie voor baggerwerkzaamheden in bebouwd gebied

  27 juni 2003

  Om de achterstanden in het baggerwerk in bebouwd gebied in te lopen heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat een tijdelijke subsidieregeling opgesteld. De regeling geldt voor de periode 2003...

 7. Fiscale regelingen

  Vraagtekens bij effectiviteit armoedebeleid

  27 juni 2003

  Het is onduidelijk of het pakket aan uiteenlopende maatregelen waarmee het kabinet de armoede wilde bestrijden heeft gewerkt. Het gaat om algemene maatregelen zoals de Zalmsnip en de kinderbijslag...

 8. Subsidies, Fondsen

  VSB Fonds wil professionaliseringstraject voor culturele instellingen financieren

  27 juni 2003

  Nederlandse kunstinstellingen kunnen bij het VSB Fonds tot 1 april 2003 een aanvraag indienen voor de financiering van een professionaliseringstraject voor de eigen organisatie. Het VSB Fonds stelt...

 9. Subsidies

  VWS, sociale partners en gemeenten sluiten convenant ID-banen

  27 juni 2003

  Vandaag is het Convenant Gesubsidieerde Arbeid Zorgsector ondertekend. Dit convenant vloeit voort uit het Najaarsakkoord van de sociale partners en het kabinet. Daarin is afgesproken om een deel...

 10. Subsidies, Fondsen

  Utrecht - Provinciaal energiefonds voor gemeentelijke energieprojecten

  27 juni 2003

  Gedeputeerde staten hebben besloten om tot en met 2006 jaarlijks euro 650.000 te bestemmen voor een provinciaal Energiefonds. Dit fonds is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren...

Pagina's