Nieuws

Informatie over nieuwe financiële regelingen die voor je organisatie of project beschikbaar zijn. Maar we wijzen je ook op nieuwe kansen en een naderende aanvraagperiode.

 

 1. Subsidies

  Provinciaal Restauratie-uitvoeringsprogramma Zuid-Holland

  26 april 2005

  Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het Provinciaal Restauratie-uitvoeringsprogramma vastgesteld (PRUP). Dit programma bevat een opsomming van de rijksmonumenten in Zuid-Holland die naar...

 2. Sponsoring

  SNS Bank sponsor van Mojo Concerts

  26 april 2005

  SNS Bank en Mojo Concerts, de grootste aanbieder van concerten en festivals in Nederland, gaan een sponsorschap aan. Het sponsorschap van SNS Bank krijgt op verschillende niveaus invulling:...

 3. Subsidies, Fondsen, Beurzen, Prijzen

  Van Walree Prijs van het Van Walree Fonds toegekend

  26 april 2005

  De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft de Van Walree Prijs toegekend aan publicist en hoogleraar Ivan Wolffers. De Van Walree Prijs (12.000 euro) is dit jaar bestemd...

 4. Subsidies

  Subsidie Arbeidsplaatsenpremieregeling Kleinere Ondernemingen Overijssel

  21 april 2005

  Gedeputeerde Staten van Overijssel willen stichting De Eik uit Oldenzaal een subsidie van euro 100.000,- geven voor het opzetten van vijf nieuwe vestigingen in Overijssel. Stichting De Eik is een...

 5. Subsidies

  Nieuwe subsidieregeling cultuurhistorische projecten Friesland

  21 april 2005

  Gedeputeerde Staten van Friesland hebben de subsidieverordening voor monumenten en cultuurhistorie vastgesteld. In deze periode is per jaar een bedrag van euro 877.000,- subsidie beschikbaar voor...

 6. Subsidies

  Aanvraag noordelijke provincies voor Europees Equal-subsidie

  21 april 2005

  Het verbeteren van de positie van vooral jongeren op de arbeidsmarkt, dat staat centraal in de aanvraag van de drie noordelijke provincies voor subsidie in het kader van het Europese Equal...

 7. Subsidies

  Extra subsidie voor structuurverbetering glastuinbouw

  20 april 2005

  De Regeling structuurverbetering glastuinbouw wordt voor het onderdeel afbraak wegens groot succes rond de zomer opnieuw opengesteld. Dit heeft LNV gemeld tijdens een periodiek overleg met LTO...

 8. Subsidies

  Subsidie culturele activiteiten stadsdeel Osdorp, Amsterdam

  20 april 2005

  Bent u gehuisvest in stadsdeel Osdorp, gemeente Amsterdam, dan zijn er subsidies beschikbaar op het gebied van muziek, dans, theater, audiovisueel en creatief spel....

 9. Subsidies

  VNG: Gesubsidieerde arbeid weer mogelijk maken

  20 april 2005

  Gemeenten vinden dat gesubsidieerde arbeid voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt weer mogelijk moet worden....

 10. Subsidies, Fondsen

  Cultuurfonds voor monumenten in Zuid-Holland

  20 april 2005

  Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland hebben ingestemd met de vorming van een Cultuurfonds voor monumenten in Zuid-Holland. Het Cultuurfonds is bedoeld om restauraties van...

Pagina's