Nieuws

Informatie over nieuwe financiële regelingen die voor je organisatie of project beschikbaar zijn. Maar we wijzen je ook op nieuwe kansen en een naderende aanvraagperiode.

 

 1. Subsidies

  10 Miljoen euro subsidie beschikbaar voor tabakspreventie

  27 juni 2003

  De staatssecretaris stelt 10 miljoen extra subsidie beschikbaar voor tabakspreventie....

 2. Subsidies

  1,2 Miljoen euro subsidie beschikbaar voor kennis en advies Akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt

  27 juni 2003

  Voor de openstelling Akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt is € 450.000,- subsidie beschikbaar voor agrarische ondernemers die als hoofdactiviteit akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt bedrijven....

 3. Fiscale regelingen

  Vraagtekens bij effectiviteit armoedebeleid

  27 juni 2003

  Het is onduidelijk of het pakket aan uiteenlopende maatregelen waarmee het kabinet de armoede wilde bestrijden heeft gewerkt. Het gaat om algemene maatregelen zoals de Zalmsnip en de kinderbijslag...

 4. Subsidies

  VWS, sociale partners en gemeenten sluiten convenant ID-banen

  27 juni 2003

  Vandaag is het Convenant Gesubsidieerde Arbeid Zorgsector ondertekend. Dit convenant vloeit voort uit het Najaarsakkoord van de sociale partners en het kabinet. Daarin is afgesproken om een deel...

 5. Fiscale regelingen

  25 miljoen subsidie om bijstandsfraude te voorkomen

  27 juni 2003

  Rutte stelt 25 miljoen euro subsidie beschikbaar voor gemeenten die bovenop het bestaande beleid extra maatregelen nemen om fraude met bijstandsuitkeringen te voorkomen. Hiervoor wordt een dezer...

 6. Subsidies

  Deel banen in de sociale werkvoorziening behouden

  27 juni 2003

  Het aantal banen in de sociale werkvoorziening dat zou worden geschrapt, is teruggebracht naar 775. Aanvankelijk zouden 1500 nog niet ingevulde banen worden geschrapt, maar naar aanleiding van een...

 7. Subsidies

  52 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek bescherming bossen

  27 juni 2003

  Er komt nieuwe Europese wetgeving om de Europese bossen beter te beschermen. Voor de komende zes jaar komt 52 miljoen euro beschikbaar. Voor de komende zes jaar komt 52 miljoen euro beschikbaar om...

 8. Subsidies

  2,3 miljoen euro beschikbaar voor projecten om lage inkomensgroepen te helpen met energiebesparing

  27 juni 2003

  Demissionair minister Kamp van VROM stelt in 2003 2,3 miljoen euro beschikbaar voor projecten om lage inkomensgroepen te helpen bij energiebesparing. Deze groep huishoudens zit namelijk in een...

 9. Subsidies

  12,5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor het realiseren van vernieuwende projecten

  27 juni 2003

  Er is 12,5 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor het realiseren van vernieuwende projecten met combinaties van wonen, zorg en/of dienstverlening. ...

 10. Subsidies

  Veel initiatieven voor versterking Nederlandse kennisinfrastuctuur

  27 juni 2003

  Consortia van kennisinstellingen en bedrijven hebben 67 projecten voor het versterken van de Nederlandse kennisinfrastructuur ingediend. Voor deze projectvoorstellen is een bedrag van ruim Euro 1,7...

Pagina's