Nieuws

Informatie over nieuwe financiële regelingen die voor je organisatie of project beschikbaar zijn. Maar we wijzen je ook op nieuwe kansen en een naderende aanvraagperiode.

 

 1. Subsidies, Fondsen

  VSB Fonds wil professionaliseringstraject voor culturele instellingen financieren

  27 juni 2003

  Nederlandse kunstinstellingen kunnen bij het VSB Fonds tot 1 april 2003 een aanvraag indienen voor de financiering van een professionaliseringstraject voor de eigen organisatie. Het VSB Fonds stelt...

 2. Subsidies, Fondsen

  Utrecht - Provinciaal energiefonds voor gemeentelijke energieprojecten

  27 juni 2003

  Gedeputeerde staten hebben besloten om tot en met 2006 jaarlijks euro 650.000 te bestemmen voor een provinciaal Energiefonds. Dit fonds is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren...

 3. Subsidies

  Subsidie energiebesparende innovaties in de gebouwde te onderzoeken, te ontwikkelen of te demonstreren

  27 juni 2003

  De nieuwe subsidieregeling "Innovaties energiebesparing woningen en gebouwen" is op zoek naar koplopers. Er is euro 648.000 beschikbaar om de energiebesparende innovaties in de gebouwde te...

 4. Subsidies

  EZ investeringsfaciliteit van NIB Capital Bank naar FMO

  27 juni 2003

  Per 1 april neemt de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) de Investeringsfaciliteit Opkomende Markten (IFOM) over van NIB Capital Bank. Nederlandse MKB-bedrijven...

 5. Subsidies

  EU KP6 Euratom

  27 juni 2003

  Op 17 december 2003 is de oproep voor Euratom in het Zesde Kaderprogramma opengegaan....

 6. Subsidies, Fondsen

  Nieuwe cultuurnotaprocedure aanvragen subsidies kunst en cultuur

  27 juni 2003

  Staatssecretaris Medy van der Laan van Cultuur stuurt op dinsdag 1 juli haar Uitgangspuntenbrief naar de Tweede Kamer. Deze brief markeert het begin van de nieuwe cultuurnotaprocedure....

 7. Subsidies, Fondsen

  Benoeming nieuwe leden voor Raad van Cultuur

  27 juni 2003

  De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Van Leeuwen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen mee ingestemd om twee nieuwe leden voor te dragen voor benoeming in de Raad voor...

 8. Subsidies

  Rutte: 17 miljoen euro subsidie voor samenwerking gemeenten bij uitvoering bijstand

  27 juni 2003

  Met name kleinere gemeenten hebben behoefte aan regionale samenwerking bij de uitvoering van de bijstandswet. Op die manier kan de dienstverlening voor de burger op lokaal niveau verbeteren. Ook...

 9. Subsidies

  Financiele steun voor De Nieuwe Omroep

  21 juni 2003

  Het Bedrijfsfonds voor de Pers heeft besloten een uitkering van euro 105.185,- beschikbaar te stellen aan De Nieuwe Omroep voor de website Moveyourass.tv. Moveyourass.tv is een gezamenlijk...

 10. Subsidies

  3,5 miljoen euro extra voor terugdringen wachtlijsten Jeugdzorg Brabant

  21 juni 2003

  Door intensieve wachtlijsthulp en intensivering van de thuiszorg worden de wachtlijsten in de jeugdzorg aangepakt. Gedeputeerde Staten zetten hiervoor 3,2 miljoen euro aan extra middelen in. Over...

Pagina's