Nieuws

Informatie over nieuwe financiële regelingen die voor je organisatie of project beschikbaar zijn. Maar we wijzen je ook op nieuwe kansen en een naderende aanvraagperiode.

 

 1. Financieringen en kredieten

  Borgstelling staat bij bouw nieuwe schepen

  18 april 2005

  De ministerraad heeft ingestemd met een borgstellingregeling voor de scheepsbouw. De borgstelling moet het mogelijk maken voor scheepswerven in Nederland om bij de bank een passende financiering te...

 2. Subsidies

  Actieprogramma Ruimte en Cultuur 2005 2008

  18 april 2005

  De ministerraad heeft ingestemd met het Actieprogramma Ruimte en Cultuur. Hierin worden het architectuurbeleid en het Belvedere-beleid (cultuurhistorische aspecten in ruimtelijke ontwikkeling) voor...

 3. Subsidies

  Subsidieregeling jonge agrariërs open in april

  15 april 2005

  Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt van 15 april tot en met 9 meide subsidieregeling jonge agrariërs open. Jonge boeren kunnen dan subsidie aanvragen op leningen die zij aangaan om...

 4. Prijzen

  Stap Twee looft stimuleringsprijs uit

  15 april 2005

  Vrijwilligersorganisaties, projecten of initiatieven met inspirerende, leuke voorbeelden van interculturalisatie komen in aanmerking voor de eenmalige stimuleringsprijs Interculturaliseren...

 5. Subsidies, Fondsen

  Tweede tranche subsidies cultuurstimuleringsfonds Haarlem

  14 april 2005

  Het College van B&W van Haarlem heeft op 12 april besluiten genomen over 34 ingediende subsidieaanvragen voor de 2de tranche voor het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem. Voor 15 aanvragen is een...

 6. Subsidies

  Startersleningen voor echte starters

  14 april 2005

  Burgemeester en Wethouders van Hoorn gaan de gemeenteraad voorstellen om opnieuw een miljoen euro voor startersleningen beschikbaar te stellen. Ook willen B en W dat de regeling, bedoeld voor...

 7. Subsidies

  Ruim 2 miljoen euro subsidie voor kennisuitwisseling hogescholen en MKB

  14 april 2005

  De Stichting Innovatie Alliantie (SIA) heeft de eerste subsidies toegekend voor samenwerkingsprojecten en kennisuitwisseling tussen hogescholen en mkb. Joop Sistermans (voorzitter van de...

 8. Subsidies

  Geld voor economie Noordoost-Brabant

  12 april 2005

  De provincie Noord-Brabant en gemeenten in Noordoost-Brabant investeren gezamenlijk euro 170.000 in het versterken van de economie in deze regio....

 9. Subsidies, Financieringen en kredieten

  Extra borg Nationale Hypotheek Garantie bij betalingsproblemen

  12 april 2005

  Per 1 juli vindt een ingrijpende uitbreiding plaats van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), gericht op het voorkomen van gedwongen verkopen. De woonlastenfaciliteit, zoals de uitbreiding heet,...

 10. Subsidies

  Aanplantsubsidie Aalten beëindigd

  12 april 2005

  Op 22 maart is door de Gemeenteraad van Aalten de begroting vastgesteld waarin ingrijpende bezuinigingen zijn doorgevoerd. Hierbij zijn de beschikbare middelen voor ondersteunende aanplantsubsidies...

Pagina's