Nieuws

Informatie over nieuwe financiële regelingen die voor je organisatie of project beschikbaar zijn. Maar we wijzen je ook op nieuwe kansen en een naderende aanvraagperiode.

 

 1. Fiscale regelingen

  25 miljoen subsidie om bijstandsfraude te voorkomen

  27 juni 2003

  Rutte stelt 25 miljoen euro subsidie beschikbaar voor gemeenten die bovenop het bestaande beleid extra maatregelen nemen om fraude met bijstandsuitkeringen te voorkomen. Hiervoor wordt een dezer...

 2. Subsidies

  Subsidie energiebesparende innovaties in de gebouwde te onderzoeken, te ontwikkelen of te demonstreren

  27 juni 2003

  De nieuwe subsidieregeling "Innovaties energiebesparing woningen en gebouwen" is op zoek naar koplopers. Er is euro 648.000 beschikbaar om de energiebesparende innovaties in de gebouwde te...

 3. Subsidies

  Deel banen in de sociale werkvoorziening behouden

  27 juni 2003

  Het aantal banen in de sociale werkvoorziening dat zou worden geschrapt, is teruggebracht naar 775. Aanvankelijk zouden 1500 nog niet ingevulde banen worden geschrapt, maar naar aanleiding van een...

 4. Subsidies

  EZ investeringsfaciliteit van NIB Capital Bank naar FMO

  27 juni 2003

  Per 1 april neemt de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) de Investeringsfaciliteit Opkomende Markten (IFOM) over van NIB Capital Bank. Nederlandse MKB-bedrijven...

 5. Subsidies

  52 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek bescherming bossen

  27 juni 2003

  Er komt nieuwe Europese wetgeving om de Europese bossen beter te beschermen. Voor de komende zes jaar komt 52 miljoen euro beschikbaar. Voor de komende zes jaar komt 52 miljoen euro beschikbaar om...

 6. Subsidies

  EU KP6 Euratom

  27 juni 2003

  Op 17 december 2003 is de oproep voor Euratom in het Zesde Kaderprogramma opengegaan....

 7. Subsidies

  2,3 miljoen euro beschikbaar voor projecten om lage inkomensgroepen te helpen met energiebesparing

  27 juni 2003

  Demissionair minister Kamp van VROM stelt in 2003 2,3 miljoen euro beschikbaar voor projecten om lage inkomensgroepen te helpen bij energiebesparing. Deze groep huishoudens zit namelijk in een...

 8. Subsidies

  Faunafonds vergoedt onder voorwaarden vogelschade maïs

  27 juni 2003

  Jaarlijks wordt veel schade aangericht door kraaien, kauwen en roeken aan pas gezaaide en kiemende maïs. In het kader van de Flora- en faunawet hebben veel provincies besloten voor deze diersoorten...

 9. Subsidies

  12,5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor het realiseren van vernieuwende projecten

  27 juni 2003

  Er is 12,5 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor het realiseren van vernieuwende projecten met combinaties van wonen, zorg en/of dienstverlening. ...

 10. Subsidies

  3,5 miljoen euro extra voor terugdringen wachtlijsten Jeugdzorg Brabant

  21 juni 2003

  Door intensieve wachtlijsthulp en intensivering van de thuiszorg worden de wachtlijsten in de jeugdzorg aangepakt. Gedeputeerde Staten zetten hiervoor 3,2 miljoen euro aan extra middelen in. Over...

Pagina's