Nieuws

Informatie over nieuwe financiële regelingen die voor je organisatie of project beschikbaar zijn. Maar we wijzen je ook op nieuwe kansen en een naderende aanvraagperiode.

 

 1. Subsidies

  Subsidie voor onderzoek naar hergebruik van stortplaats

  28 juli 2003

  De provincie Noord-Brabant draagt bij in het onderzoek naar de haalbaarheid van hergebruik van de stortplaats Meerendonk in de gemeente 's-Hertogenbosch. De bijdrage bedraagt 22.690 euro voor de...

 2. Subsidies

  Nieuw regionaal economisch stimuleringsprogramma (RES) voor Noord-Kennemerland en Westfriesland

  28 juli 2003

  Halter in Balans heet het nieuwe regionaal economisch stimuleringsprogramma (RES) voor Noord-Kennemerland en Westfriesland. Doel van het programma is zevenduizend arbeidsplaatsen te creëren, vooral...

 3. Subsidies

  Voorlichtingsdag Europees milieudemonstratieprogramma LIFE

  28 juli 2003

  Op woensdag 3 september organiseert EG-Liaison een voorlichtingsbijeenkomst over het LIFE programma. LIFE is het financiële instrument voor het milieu....

 4. Subsidies

  Subsidie beschikbaar voor de Nederlandse Antillen

  28 juli 2003

  Voor stimulering van proef- en demonstratieprojecten op de Nederlandse Antillen is € 2,5 miljoen beschikbaar. Alle bedrijven die goede samenwerkingsmogelijkheden zien met partijen op de Nederlandse...

 5. Subsidies

  Nieuwe oproep voor voorstellen voor het Europese subsidie milieuprogramma

  28 juli 2003

  Van 21 mei tot 31 oktober kunt u demonstratieprojecten op milieu-gebied indienen bij de EU. Het betreft de laatste oproep. Op dit moment is het nog niet duidelijk of er een volgende fase van het...

 6. Subsidies

  Rijkskorting op restauratiebudgetten desastreus projecten in de knel

  28 juli 2003

  Bij de vaststelling van het Ontwerp Provinciaal Restauratie Uitvoerings-programma spreken Gedeputeerde Staten van Limburg hun bezorgdheid uit over de rijkskorting op de budgetten voor restauraties...

 7. Subsidies

  Laatste kans Subsidieregeling Milieu & Technologie

  28 juli 2003

  De subsidieronde tot 15 oktober is de laatste kans om bij Milieu & Technologie een subsidieaanvraag voor een R&D-project in te dienen....

 8. Subsidies

  Uitleg nieuw op te stellen subsidieverordening in Berkel en Rodenrijs

  28 juli 2003

  De gemeente Berkel en Rodenrijs heeft verenigingen, stichtingen en instellingen die in deze gemeente gevestigd zijn en subsidie ontvangen uitgenodigd voor een tweetal avonden over de nieuw op te...

 9. Subsidies

  Stedelijke vernieuwingssubsidie toegekend aan de gemente Swalmen

  28 juli 2003

  Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg kennen een subsidie van euro 460.000,- voor stedelijke vernieuwing toe aan de gemeente Swalmen. De bijdrage is bestemd voor het project 'Herinrichting...

 10. Subsidies

  Subsidie voor vijf internationale cultuurprojecten

  28 juli 2003

  Het Ministerie van Buitenlandse Zaken stelt 871.893 euro subsidie beschikbaar voor zes internationale cultuurprojecten. Dit geld komt uit het HGIS cultuurbudget (Homogene Groep Internationale...

Pagina's