Nieuws

Informatie over nieuwe financiële regelingen die voor je organisatie of project beschikbaar zijn. Maar we wijzen je ook op nieuwe kansen en een naderende aanvraagperiode.

 

 1. Subsidies

  VNG: Gesubsidieerde arbeid weer mogelijk maken

  20 april 2005

  Gemeenten vinden dat gesubsidieerde arbeid voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt weer mogelijk moet worden....

 2. Subsidies, Fondsen

  Cultuurfonds voor monumenten in Zuid-Holland

  20 april 2005

  Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland hebben ingestemd met de vorming van een Cultuurfonds voor monumenten in Zuid-Holland. Het Cultuurfonds is bedoeld om restauraties van...

 3. Subsidies

  Subsidies voor projecten met voorbeeldfunctie voor de streek

  20 april 2005

  De provincie Utrecht geeft 67.500 euro subsidie aan projecten in de Gelderse Vallei en Eemland. Dit zijn relatief kleine projecten, die moeilijk anderszins te financieren zijn en die uitvoering...

 4. Subsidies

  Provinciale subsidie Friesland voor project 'Je verdiende loon'

  19 april 2005

  Provincie Friesland stelt euro 10.000,- subsidie uit plattelandsbeleid beschikbaar voor het project 'Je verdiende loon' van LTO Vrouw en Bedrijf. 'Je verdiende loon' wil de financiële positie van...

 5. Financieringen en kredieten

  Borgstelling staat bij bouw nieuwe schepen

  18 april 2005

  De ministerraad heeft ingestemd met een borgstellingregeling voor de scheepsbouw. De borgstelling moet het mogelijk maken voor scheepswerven in Nederland om bij de bank een passende financiering te...

 6. Subsidies

  Actieprogramma Ruimte en Cultuur 2005 2008

  18 april 2005

  De ministerraad heeft ingestemd met het Actieprogramma Ruimte en Cultuur. Hierin worden het architectuurbeleid en het Belvedere-beleid (cultuurhistorische aspecten in ruimtelijke ontwikkeling) voor...

 7. Subsidies

  Subsidieregeling jonge agrariërs open in april

  15 april 2005

  Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt van 15 april tot en met 9 meide subsidieregeling jonge agrariërs open. Jonge boeren kunnen dan subsidie aanvragen op leningen die zij aangaan om...

 8. Prijzen

  Stap Twee looft stimuleringsprijs uit

  15 april 2005

  Vrijwilligersorganisaties, projecten of initiatieven met inspirerende, leuke voorbeelden van interculturalisatie komen in aanmerking voor de eenmalige stimuleringsprijs Interculturaliseren...

 9. Subsidies, Fondsen

  Tweede tranche subsidies cultuurstimuleringsfonds Haarlem

  14 april 2005

  Het College van B&W van Haarlem heeft op 12 april besluiten genomen over 34 ingediende subsidieaanvragen voor de 2de tranche voor het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem. Voor 15 aanvragen is een...

 10. Subsidies

  Startersleningen voor echte starters

  14 april 2005

  Burgemeester en Wethouders van Hoorn gaan de gemeenteraad voorstellen om opnieuw een miljoen euro voor startersleningen beschikbaar te stellen. Ook willen B en W dat de regeling, bedoeld voor...

Pagina's