Nieuws

Informatie over nieuwe financiële regelingen die voor je organisatie of project beschikbaar zijn. Maar we wijzen je ook op nieuwe kansen en een naderende aanvraagperiode.

 

 1. Subsidies

  Voorlichtingsdag Europees milieudemonstratieprogramma LIFE

  28 juli 2003

  Op woensdag 3 september organiseert EG-Liaison een voorlichtingsbijeenkomst over het LIFE programma. LIFE is het financiële instrument voor het milieu....

 2. Subsidies

  Subsidie beschikbaar voor jeugdbeleid in Zuid Holland

  28 juli 2003

  Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) stellen ruim 63 miljoen euro beschikbaar voor jeugdbeleid in Zuid-Holland. Dit staat in `Ruimte voor jongeren', het ontwerp provinciaal beleidskader jeugd...

 3. Subsidies

  Subsidie beschikbaar voor de Nederlandse Antillen

  28 juli 2003

  Voor stimulering van proef- en demonstratieprojecten op de Nederlandse Antillen is € 2,5 miljoen beschikbaar. Alle bedrijven die goede samenwerkingsmogelijkheden zien met partijen op de Nederlandse...

 4. Subsidies

  Nieuwe oproep voor voorstellen voor het Europese subsidie milieuprogramma

  28 juli 2003

  Van 21 mei tot 31 oktober kunt u demonstratieprojecten op milieu-gebied indienen bij de EU. Het betreft de laatste oproep. Op dit moment is het nog niet duidelijk of er een volgende fase van het...

 5. Subsidies

  Rijkskorting op restauratiebudgetten desastreus projecten in de knel

  28 juli 2003

  Bij de vaststelling van het Ontwerp Provinciaal Restauratie Uitvoerings-programma spreken Gedeputeerde Staten van Limburg hun bezorgdheid uit over de rijkskorting op de budgetten voor restauraties...

 6. Subsidies

  Subsidie voor meer bewegen en sport

  28 juli 2003

  Brunssum wil bewegen en sporten in de eigen gemeente stimuleren. Daarbij gaat het in het bijzonder om de doelgroepen jongeren, ouderen en gehandicapten. Samen met de gemeenten Onderbanken en...

 7. Subsidies

  Laatste kans Subsidieregeling Milieu & Technologie

  28 juli 2003

  De subsidieronde tot 15 oktober is de laatste kans om bij Milieu & Technologie een subsidieaanvraag voor een R&D-project in te dienen....

 8. Subsidies

  Subsidie voor project duurzame energie

  28 juli 2003

  De provincie Zuid-Holland heeft de gemeente Zoetermeer een milieusubsidie toegekend voor het woningproject De Groene Kreek. De provincie heeft de subsidie toegekend omdat zij van mening is dat de...

 9. Subsidies

  Provinciaal restauratie uitvoeringsprogramma Prup Drenthe

  28 juli 2003

  Gedeputeerde staten van Drenthe maken bekend het besluit tot vaststelling van het Provinciaal restauratie-uitvoeringsprogramma (Prup)....

 10. Subsidies

  Openstelling premieregeling mannelijke runderen

  28 juli 2003

  Vanaf 1 augustus kan er weer premie aangevraagd worden voor mannelijke runderen. In de aanvraagperioden kunnen producenten van rundvlees premie aanvragen voor mannelijke runderen, zowel voor...

Pagina's