Nieuws

Informatie over nieuwe financiële regelingen die voor je organisatie of project beschikbaar zijn. Maar we wijzen je ook op nieuwe kansen en een naderende aanvraagperiode.

 

 1. Subsidies

  Wijziging bevoorschotting subsidieregelingen VWS opleidingen tot physician assistant en tot advanced nurse practitioner

  9 mei 2005

  Met ingang van 1 januari is de wijze van bevoorschotting van subsidies, die op basis van de Welzijnswet 1994 en de Kaderwet volksgezondheidssubsidies worden verstrekt, op verschillende onderdelen...

 2. Subsidies

  Europese subsidie voor zorg in Dronten-West

  9 mei 2005

  Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland heeft besloten een Europese subsidie van 50.000 euro beschikbaar te stellen voor het gezondheidscentrum in de nieuwbouwwijk Dronten...

 3. Subsidies

  Provinciale subsidie Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) voor Noordwijk

  9 mei 2005

  De gemeente Noordwijk is een van de twaalf gemeenten waarvoor de provincie Zuid-Holland geld heeft gereserveerd op grond van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Dit heeft de...

 4. Subsidies

  Europese subsidie voor ontwikkeling van bedrijfsclusters in Flevoland

  9 mei 2005

  Clustervorming van bedrijven wordt gezien als een beproefd middel om te komen tot economische groei en nieuwe banen. Daarom heeft de provincie Flevoland een Europese bijdrage van 551.500 euro...

 5. Subsidies

  Vaststelling subsidieplafond eerste tender 2005 Uitvoeringsregeling EOS: lange termijn

  9 mei 2005

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 1 april 2005, nr. WJZ 5018178, houdende vaststelling van het subsidieplafond eerste tender 2005 van de Uitvoeringsregeling EOS: lange termijn Met...

 6. Subsidies

  Drieduizend jonge WW'ers mogen stage lopen met behoud van uitkering

  9 mei 2005

  Jongeren tot 23 jaar met een werkloosheidsuitkering kunnen bij wijze van experiment stage lopen met behoud van uitkering. Hierbij gaat het volgens een raming van het Centrum voor Werk en Inkomen ...

 7. Subsidies

  Wijziging Tijdelijke subsidie stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport

  9 mei 2005

  De Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport maakt het mogelijk gemeenten meerjarige specifieke uitkeringen te verstrekken voor de uitvoering van projecten ter verkleining van...

 8. Subsidies

  Europese subsidie voor Peelregio Limburg van 2,1 miljoen

  27 april 2005

  Het college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft besloten om een Europese bijdrage te verlenen aan negen projecten die passen binnen het CERES-programma Noord- en Midden-Limburg. Het gaat in totaal...

 9. Subsidies, Fondsen, Financieringen en kredieten

  Noticias ontvangt subsidie van Bedrijfsfonds voor de Pers

  27 april 2005

  Het Bedrijfsfonds voor de Pers heeft besloten een uitkering van euro 26.520,- beschikbaar te stellen aan de stichting Promolat voor de internetuitgave Noticias....

Pagina's