Prijzen

72 resultaten gevonden

 1. Prijzen

  Prijs voor inclusiviteit in de creatieve industrie en cultuursector

  Prijs van 25.000 euro voor culturele instellingen en organisaties in de creatieve industrie die een markante stap hebben gezet, of een opvallend resultaat hebben geboekt, op het gebied van inclusiviteit....

 2. Prijzen

  Prijs voor onderwijsprojecten die impact hebben op vraagstukken uit de praktijk met betrekking tot voedsel, klimaat, en/ of leefbaarheid

  Prijs voor projecten die impact hebben op  een vraagstuk uit de praktijk met betrekking tot voedsel, klimaat, en/ of leefbaarheid. Deelname staat open voor vmbo-groen, mbo-groen, hbo-groen en universitair groen onderwijs. Per categorie wint het projectteam van het beste project een prijs ter waarde van 2500 euro....

 3. Fondsen, Prijzen

  Prijs voor maatschappelijk werk 2018

  Jaarlijkse stimuleringsprijs voor een Utrechtse instelling voor maatschappelijk werk die zich op bijzondere wijze onderscheidt in de zorg voor haar cliënten. Er zijn drie prijzen te verdelen. Je project is concreet en kan binnen twaalf maanden worden uitgevoerd.De eerste prijs bedraagt € 10.000....

 4. Subsidies, Fondsen, Beurzen, Prijzen

  Subsidie voor ontwikkelingsprojecten en ondersteuning van talentvolle kunstenaars, gezelschappen en onderwijsinstellingen in regio Den-Haag

  Financiële ondersteuning van sociale projecten, talentvolle kunstenaars en gezelschappen en onderwijsinstellingen. ...

 5. Fondsen, Prijzen

  Prijs voor mobiliseren, enthousiasmeren en behouden van vrijwilligers

  Prijs van € 15000 voor drie organisaties die een grote groep vrijwilligers weten te mobiliseren, te enthousiasmeren én te behouden. Het bedrag kan vrij worden besteed binnen de doelstelling van het project. Aanmelding is mogelijk voor stichtingen, verenigingen of coöperatie....

 6. Fondsen, Prijzen

  Subsidie voor kleinschalig kunst of cultureel project of een manifestatie

  Subsidie voor voor het realiseren van een kleinschalig kunst of cultureel project of een manifestatie. Alle disciplines zijn mogelijk : debat, literatuur, beeldende kunst, podiumkunst, muziek....

 7. Subsidies, Fondsen, Prijzen

  Subsidie bevordering cultureel klimaat in Nederland

  Financiële ondersteuning van instellingen en personen die bijdragen aan een levendig cultureel klimaat in Nederland in het algemeen en Friesland in het bijzonder....

 8. Prijzen

  Prijs verbeteren leefomgeving

  Jaarlijkse wedstrijd om binnen een jaar het idee van een leefomgeving te realiseren. Wie binnen een jaar zijn idee voor de leefomgeving gerealiseerd heeft ontvangt duizend euro. ...

 9. Fondsen, Prijzen

  Subsidie voor lokale goede doelen

  Financiële ondersteuning van lokale goede doelen met een breed maatschappelijk en sociaal draagvlak. Het project moet binnen 6 maanden uitvoerbaar zijn....

 10. Fondsen, Prijzen

  Subsidie voor o.a. gelijkwaardige behandeling van ieder individu, vrijheid van keuze en een liberale opstelling naar de samenleving

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op de gelijkwaardige behandeling van ieder individu, vrijheid van keuze, beschikbaarheid van noodzakelijke informatie om tot een keuze te komen en een liberale opstelling naar de samenleving. Elke organisatie die aan de voorwaarden voldoet kan een schriftelijke aanvraag indienen....

Pagina's