Prijzen

69 resultaten gevonden

 1. Prijzen

  Prijs om de grootste problemen van de oceaan aan te pakken

  Onderzoekers, innovatoren en ondernemers met ideeën om de grootste uitdagingen van de oceaan aan te pakken en die bijdragen aan een duurzame oceaaneconomie kunnen zich aanmelden voor een internationale prijs. Je initiatief of idee moet een duidelijke link hebben met duurzame ontwikkeling van de oceaan en innovatief, levensvatbaar, schaalbaar en investeerbaar zijn. Drie prijswinnaars krijgen de...

 2. Prijzen

  Prijs voor uitzonderlijke bijdragen op het gebied van onderwijs

  Internationale prijs voor een individu of een team die een uitstekende bijdrage leverde aan het onderwijs en de toekomst van het onderwijs. De prijs is geen subsidieregeling die gericht is op het ondersteunen van nieuwe projecten of organisaties. De prijs is gericht op het erkennen van de prestaties van een individu of team in het onderwijs en hun potentieel om de toekomst van het onderwijs...

 3. Fondsen, Prijzen

  Prijs voor onderzoek en toepassingen op het gebied van voedselinnovatie, voedingsgezondheid en/of voedselzekerheid

  Prijs voor internationaal erkende wetenschappers en gemeenschapsactivisten voor uitmuntendheid in voedselinnovatie en de impact hiervan op de gemeenschap, bijvoorbeeld in achtergestelde gemeenschappen. Met de prijs wil de organisator mensen inspireren om gedurfde stappen te zetten in de richting van verandering op het gebied van o.a. voeding en gezondheid, mede in achtergestelde gebieden....

 4. Prijzen

  Startup competitie gericht op innovaties op het gebied van water

  Internationale startup competitie gericht op innovaties op het gebied van water die jaarlijks tot 35.000 dollar aan innovatietoelagen toekent aan studententeams, zowel uit het land van de verstrekker als internationaal. De prijs is in 2015 van start gegaan en heeft sindsdien meer dan $ 100.000 aan winnende teams toegekend. Het deelnemende team kan bestaand uit een bedrijf en/of onderzoekers....

 5. Fondsen, Prijzen

  Internationale subsidie voor klimaatinnovaties gericht op het verwijderen van broeikasgassen uit de atmosfeer

  Het verstrekkende fonds kent jaarlijks in 25.000 dollar toen aan de tien beste klimaatoplossingen die de wereld te bieden heeft. Hierbij is het fonds op zoek naar projecten met een bewezen staat van dienst op het gebied van het verwijderen van broeikasgassen uit de atmosfeer. Er zijn vijf categorieën ontwikkeld, elk gericht op een specifieke sector van klimaatinnovatie. Zo kunnen projecten...

 6. Prijzen

  Subsidie voor creëren oplossingen afvalvrije toekomst

  Geldprijs tot € 233.000 voor innovatieve oplossingen met daadwerkelijke impact die bijdragen aan het verminderen van de wereldwijde ophoping van verpakkingsafval en plastic op stortplaatsen en in oceanen. De prijs is gericht op het identificeren van systeemveranderende projecten die uitgaan van de visie dat geen van de verpakkingen van het levensmiddelenbedrijf, inclusief plastic, op de...

 7. Subsidies, Fondsen, Beurzen, Prijzen

  Subsidie voor sociale projecten, talentvolle kunstenaars, gezelschappen en onderwijsinstellingen

  Financiële ondersteuning voor sociale projecten, talentvolle kunstenaars, gezelschappen en onderwijsinstellingen op het gebied van toneel, dans en muziek in de vorm van eenmalige donaties, stipendia en prijzen. In de periode 2020-2022 is er € 339.000 subsidie beschikbaar voor projecten die binnen de doelstelling van het fonds vallen....

 8. Prijzen

  Prijs voor leefbaarheid in de dorp, buurt of wijk

  Prijs van maximaal prijs maximaal € 45.000,- voor het beste idee voor een project gericht op de leefbaarheid in de wijk, buurt of dorp in Limburg. De uitvoerende organisatie moet een stichting, vereniging of een comité zijn -eventueel geadopteerd door een woningstichting, een bedrijf of een school. Een nog niet-georganiseerde club mensen mag inschrijven, maar moet na nominatie een vereniging of...

 9. Subsidies, Fondsen, Prijzen

  Subsidie voor onderzoek gericht op mensen met een verstandelijke beperking

  Financieel ondersteunen van onderzoeksprojecten, zowel fundamenteel als toegepast, gericht op zorg aan personen met een verstandelijke beperking. Ook de (aanvullende) bekostiging van publicaties en/of seminars komen voor financiële ondersteuning in aanmerking. Daarnaast wordt eenmaal in de twee jaar een prijs toegekend aan een onderzoeker die een waardevolle dissertatie heeft gepubliceerd op...

 10. Fondsen, Prijzen

  Prijs voor maatschappelijk werk 2018

  Jaarlijkse stimuleringsprijs voor een Utrechtse instelling voor maatschappelijk werk die zich op bijzondere wijze onderscheidt in de zorg voor haar cliënten. Er zijn drie prijzen te verdelen. Je project is concreet en kan binnen twaalf maanden worden uitgevoerd.De eerste prijs bedraagt € 10.000....

Pagina's