Prijzen

72 resultaten gevonden

 1. Prijzen

  Prijs voor innovatieve zorg in opschalingsfase

  Prijs voor de meest innovatieve onderneming in de zorg in de opschalingsfase. De zorginnovatie moet in ieder geval geschikt zijn voor de Nederlandse markt. Bovendien moet de innovatie kunnen uitgroeien tot een duurzaam verdienmodel. Je maakt kans op 5.000 of 10.000 euro, welk bedrag je kunt gebruiken voor de verdere ontwikkeling of implementatie van de innovatie....

 2. Fondsen, Prijzen

  Subsidie voor medisch wetenschappelijk onderzoek zoals onderzoek naar vormen van kanker die niet vaak voorkomen of waarvoor moeilijk geld beschikbaar komt

  Financiële ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de geneeskunde. Daarnaast wordt onderzoek van zeldzaam voorkomende ziekten gesteund, veelal om de start van het onderzoek te financieren. De subsidie bedraagt tussen de 500 en 50.000 euro....

 3. Fondsen, Prijzen

  Prijs voor beperken proefdieren voor medische doeleinden en voor zo goed mogelijk benutten van alternatieven

  Prijs van 15.000 euro voor een persoon of organisatie die bevorderen dat het gebruik van proefdieren voor medische doeleinden wordt beperkt tot de werkelijk noodzakelijke proefnemingen en dat alternatieven voor het gebruik van proefdieren zo goed mogelijk worden benut. Het gewonnen geldbedrag mag naar eigen inzicht worden besteed aan het welzijn van dieren. ...

 4. Fondsen, Prijzen

  Prijs voor maatschappelijk werk 2018

  Jaarlijkse stimuleringsprijs voor een Utrechtse instelling voor maatschappelijk werk die zich op bijzondere wijze onderscheidt in de zorg voor haar cliënten. Er zijn drie prijzen te verdelen. Je project is concreet en kan binnen twaalf maanden worden uitgevoerd.De eerste prijs bedraagt € 10.000....

 5. Subsidies, Fondsen, Beurzen, Prijzen

  Subsidie voor ontwikkelingsprojecten en ondersteuning van talentvolle kunstenaars, gezelschappen en onderwijsinstellingen in regio Den-Haag

  Financiële ondersteuning van sociale projecten, talentvolle kunstenaars en gezelschappen en onderwijsinstellingen. ...

 6. Fondsen, Prijzen

  Subsidie voor kleinschalig kunst of cultureel project of een manifestatie

  Subsidie voor voor het realiseren van een kleinschalig kunst of cultureel project of een manifestatie. Alle disciplines zijn mogelijk : debat, literatuur, beeldende kunst, podiumkunst, muziek....

 7. Subsidies, Fondsen, Prijzen

  Subsidie bevordering cultureel klimaat in Nederland

  Financiële ondersteuning van instellingen en personen die bijdragen aan een levendig cultureel klimaat in Nederland in het algemeen en Friesland in het bijzonder....

 8. Prijzen

  Prijs verbeteren leefomgeving

  Jaarlijkse wedstrijd om binnen een jaar het idee van een leefomgeving te realiseren. Wie binnen een jaar zijn idee voor de leefomgeving gerealiseerd heeft ontvangt duizend euro. ...

 9. Fondsen, Prijzen

  Subsidie voor lokale goede doelen

  Financiële ondersteuning van lokale goede doelen met een breed maatschappelijk en sociaal draagvlak. Het project moet binnen 6 maanden uitvoerbaar zijn....

 10. Fondsen, Prijzen

  Subsidie voor o.a. gelijkwaardige behandeling van ieder individu, vrijheid van keuze en een liberale opstelling naar de samenleving

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op de gelijkwaardige behandeling van ieder individu, vrijheid van keuze, beschikbaarheid van noodzakelijke informatie om tot een keuze te komen en een liberale opstelling naar de samenleving. Elke organisatie die aan de voorwaarden voldoet kan een schriftelijke aanvraag indienen....

Pagina's