Prijzen

70 resultaten gevonden

 1. Fondsen, Prijzen

  Subsidie onderzoek orthopedie

  Prijs van 7.500 euro voor een al of niet klinisch, wetenschapper in of rond de orthopedie, die een bijzondere onderzoekslijn ontwikkelde....

 2. Prijzen

  Prijs voor innovatieve oplossingen die o.a. bijdragen aan een maatschappelijk vraagstuk en een betere wereld

  Prijs van 20.000 euro voor innovaties op maatschappelijk, economisch, technisch en/of ecologisch gebied die oplossingen bieden voor maatschappelijke problemen, impact hebben en bijdragen aan een betere wereld....

 3. Prijzen

  Prijs voor fundamenteel of klinisch geneesmiddelenonderzoek

  Prijs van 5.000 euro voor een wetenschappelijk onderzoek dat van grote betekenis is voor en direct betrekking heeft op fundamenteel of klinisch geneesmiddelenonderzoek. ...

 4. Subsidies, Fondsen, Beurzen, Prijzen

  Subsidie voor sociale projecten, talentvolle kunstenaars, gezelschappen en onderwijsinstellingen

  Financiële ondersteuning voor sociale projecten, talentvolle kunstenaars, gezelschappen en onderwijsinstellingen op het gebied van toneel, dans en muziek in de vorm van eenmalige donaties, stipendia en prijzen....

 5. Fondsen, Prijzen

  Prijs voor maatschappelijk werk 2018

  Jaarlijkse stimuleringsprijs voor een Utrechtse instelling voor maatschappelijk werk die zich op bijzondere wijze onderscheidt in de zorg voor haar cliënten. Er zijn drie prijzen te verdelen. Je project is concreet en kan binnen twaalf maanden worden uitgevoerd.De eerste prijs bedraagt € 10.000....

 6. Fondsen, Prijzen

  Subsidie voor kleinschalig kunst of cultureel project of een manifestatie

  Subsidie voor voor het realiseren van een kleinschalig kunst of cultureel project of een manifestatie. Alle disciplines zijn mogelijk : debat, literatuur, beeldende kunst, podiumkunst, muziek....

 7. Subsidies, Fondsen, Prijzen

  Subsidie bevordering cultureel klimaat in Nederland

  Financiële ondersteuning van instellingen en personen die bijdragen aan een levendig cultureel klimaat in Nederland in het algemeen en Friesland in het bijzonder....

 8. Prijzen

  Prijs verbeteren leefomgeving

  Jaarlijkse wedstrijd om binnen een jaar het idee van een leefomgeving te realiseren. Wie binnen een jaar zijn idee voor de leefomgeving gerealiseerd heeft ontvangt duizend euro. ...

 9. Fondsen, Prijzen

  Subsidie voor lokale goede doelen

  Financiële ondersteuning van lokale goede doelen met een breed maatschappelijk en sociaal draagvlak. Het project moet binnen 6 maanden uitvoerbaar zijn....

 10. Fondsen, Prijzen

  Subsidie voor o.a. gelijkwaardige behandeling van ieder individu, vrijheid van keuze en een liberale opstelling naar de samenleving

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op de gelijkwaardige behandeling van ieder individu, vrijheid van keuze, beschikbaarheid van noodzakelijke informatie om tot een keuze te komen en een liberale opstelling naar de samenleving. Elke organisatie die aan de voorwaarden voldoet kan een schriftelijke aanvraag indienen....

Pagina's