Regelingen

409 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Beurzen

  Canadian Studies

  Subsidie voor onderzoek naar onderwerpen met Canadese inhoud of het ontwikkelen en geven van colleges met betrekking tot Canada.

 2. Beurzen

  Subsidie voor een bezoekersbeurs voor hooggekwalificeerde gepromoveerde buitenlandse senior-onderzoekers voor een verblijf in Nederland

  Onderzoekers / wetenschappers in Nederland kunnen een bezoekersbeurs subsidie aanvragen ten behoeve van hooggekwalificeerde gepromoveerde buitenlandse senior-onderzoekers voor een verblijf in Nederland van maximaal vier maanden....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor restauratie en tentoonstellen van antiek textiel

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten op het gebied van conservering, restauratie, bestudering en het tentoonstellen van antiek textiel....

 4. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie wetenschappelijk onderzoek geneeskunde en relatie tussen geneeskunde en cultuur

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten op het gebied van de relatie tussen geneeskunst en cultuur in brede zin en het verlenen van beurzen en stipendia aan getalenteerde afgestudeerden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van geneeskunde in het algemeen....

 5. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor studenten en medewerkers universiteit

  Subsidie voor studenten en medewerkers van de universiteit. Er zijn o..a reisbeurzen voor individuele studiereis naar het buitenland van bachelor en masterstudenten, groepsreisbeurzen voor studenten en studieverenigingen, subsidies voor studentenprojecten, studiebeurzen, subsidies voor promovendi en subsidies voor medewerkers van de universiteit....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten, activiteiten en onderzoek op het gebied van autisme

  Financiële ondersteuning voor projecten, activiteiten en onderzoek onderzoek op het gebied van autisme. Dit alles moet ervoor zorgen dat mensen met autisme kunnen participeren in alle levensfases en op alle levensterreinen. Kortom: een blij kind op school, in je kracht staan op het werk en plezier hebben in je vrije tijd....

 7. Fondsen

  Subsidie onderzoek en publicaties restauratie kunstvoorwerpen

  Financieel ondersteunen van onderzoek naar en publicaties over in het bijzonder de geschiedenis van de restauratie van kunstvoorwerpen, de daarmee samenhangende, historische atelierpraktijken en museale geschiedenis....

 8. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor onderzoek astma, COPD en zeldzame chronische longziekten

  Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek naar longziekten. Wetenschappelijk onderzoek is essentieel bij het voorkomen, genezen en behandelen van longziekten, daarom steekt het fonds jaarlijks miljoenen in wetenschappelijk onderzoek....

 9. Subsidies, Beurzen

  Emancipatiesubsidie om meer vrouwen op het niveau van universitair hoofddocent of hoogleraar te krijgen

  Programma gericht op een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de hogere wetenschappelijke rangen. Het programma heeft als doel de bevordering van vrouwelijke wetenschappers tot universitair hoofddocent of hoogleraar te versnellen....

 10. Beurzen

  Beurzen voor onderzoek in de humaniora aan de Australian National University

  Beurzen voor onderzoek in de humaniora aan de Australian National University. Meer informatie Research School of Humanities Old Canberra House Building #73 Lennox Crossing Australian National University Canberra, ACT 0200 Australia E-mail : Leena.Messina@anu.edu.au Internet: http://rsha.anu.edu.au/

Pagina's