Sponsoring

33 resultaten gevonden

 1. Sponsoring

  Sponsoring van activiteiten op maatschappelijk gebied, op sportgebied of op het gebied van onderwijs

  Sponsoring van activiteiten op maatschappelijk gebied, op sportgebied of op het gebied van onderwijs. Het maakt hierbij verschil of het een landelijk of regionaal project is....

 2. Sponsoring

  Sponsoring sporters, atleten en expedities

  Sponsoring van topatleten in diverse sporten. Daarnaast incidentele sponsoring van expedities en deelnemers aan adventure races....

 3. Sponsoring

  Sponsoring sport, cultuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen op nationaal en internationaal niveau

  Sponsoring van diverse evenementen en activiteiten op het gebied van o.a. sport, cultuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen op nationaal en internationaal niveau om een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving....

 4. Fondsen, Sponsoring

  Subsidie voor charitatieve non-profit organisaties wereldwijd

  Geeft bijdragen aan charitatieve non-profit organisaties wereldwijd. Men richt zich bij de financiële ondersteuning op de kerngebieden toegang tot onderwijs, economische kansen aanbieden, vrouwen sterk maken en hulp bij rampen en paraatheid. Men is actief in de landen waar de medewerkers wonen en werken, en in de plattelandsgebieden waar men actief is....

 5. Subsidies, Beurzen, Sponsoring

  Subsidie voor wetenschappelijke bijeenkomsten, studiereizen, nascholing e.d.

  Financiële ondersteuning van wetenschappelijke nascholingen, bijeenkomsten, studiereizen of andere projecten....

 6. Sponsoring

  Sponsoring van projecten die het reizen met de trein aantrekkelijker maakt

  Sponsoring in natura van projecten die bijdragen aan een prettige reis van deur tot deur voor treinreizigers. Je initiatief maakt het reizen met de trein aantrekkelijker of laat mensen op een aansprekende manier daarmee kennismaken....

 7. Sponsoring

  Sponsoring sporters

  Bekende sportartikelenfabrikant en sportsponsor. Wereldwijd bekend als sponsor van o.a. voetballen. In Nederland bijvoorbeeld sponsor (geweest) voetbalclubs, schaatsen, atletiek en sponsor van individuele sponsors....

 8. Sponsoring

  Sponsoring van initiatieven die de samenleving ten goede komen

  Sponsoring op internationaal niveau, maar ook lokaal sponsor van sportverenigingen en maatschappelijke initiatieven. Regelmatig worden ook andere maatschappelijke initiatieven lokaal ondersteund, van opruimacties tot werkgelegenheidsprojecten of een sponsorloop....

 9. Sponsoring

  Sponsoring van projecten gerelateerd aan o.a. water

  Sponsoring van projecten gerelateerd aan water. De te sponsoren activiteiten kunnen o.a. betrekking hebben op sport, technologie, wetenschap, kunst, ondernemerschap en ontwikkelingswerk....

 10. Sponsoring

  Sponsoring kunst en cultuur, milieu en educatie

  Sponsoring als een middel om een duurzame relatie met lokale, nationale en internationale gemeenschappen op te bouwen en haar maatschappelijke betrokkenheid uit te dragen. Naast een fonds waar focus ligt op verbetering van de leefomstandigheden van minderbedeelde kinderen sponsort men projecten die in het teken staan van: kunst en cultuur, milieu en educatie....

Pagina's