Subsidiekalender

oktober 2023

 1. 01 Oct
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor veelbelovende onderzoekers op het gebied van natuurbescherming in binnen en buitenland

  Subsidie voor onderzoek en ervaring opdoen in projecten op het terrein van het (inter)nationale natuurbeheer, met name gericht op jonge veelbelovende studenten en onderzoekers. De subsidie bedraagt...

 2. 01 Oct
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor vrouwen om op vakantie te gaan

  Reisbeurs om op vakantie te gaan voor vrouwen van 21 tot maximaal 40 jaar met een bijstandsuitkering of andere inkomsten die niet hoger liggen dan een bijstandsuitkering. Een voorwaarde is dat je...

  -
 3. 01 Oct
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor internationale erfgoedsamenwerking

  Subsidie bedoeld voor projecten die bijdragen aan de zichtbaarheid van het erfgoed en verleden dat Nederland verbindt met partner- en focuslanden. Het programma is gericht op het bevorderen van...

  -
 4. 01 Oct
  Subsidies

  Subsidie voor stichtingen en verenigingen voor projecten gericht op historisch besef en bewustwording rondom thema’s als vrijheid, veiligheid en discriminatie

  Omdat de provincie er waarde aan hecht dat er historisch besef en de bewustwording is rondom thema’s als vrijheid, veiligheid en discriminatie stelt de provincie subsidie beschikbaar voor...

  -
 5. 01 Oct
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderzoeksprojecten en publicaties op indologisch gebied

  Subsidies voor publicaties en projecten op indologisch gebied. Daarnaast verstrekt het fonds fellowships aan veelbelovende jonge indologen op postdocniveau. Ook zijn er beurzen beschikbaar voor...

  -
 6. 01 Oct
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor muziek, waaronder kleinschalige muziekfestivals, concerten met bijzonder repertoire, masterclasses en educatieprojecten

  Subsidie voor projecten op het gebied van muziek en voor scheppende en herscheppende musici voor opleiding en aanschaf van instrumenten. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor muziekprojecten die een...

  -
 7. 01 Oct
  Subsidies

  Subsidie recreatie en toerisme

  Subsidie voor activiteiten gericht op recreatie en toerisme. De activiteiten moeten gericht zijn op het versterken van het aanbod van recreatief groen, het recreatief (route)netwerk, de duurzame...

  -
 8. 01 Oct
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderzoek en onderwijs op het gebied van religie en gender

  Subsidie voor onderzoek, publicaties en andere relevante activiteiten op het gebied van gender en religie. De subsidie bedraagt maximaal € 1.500 per project. Er zijn twee aanvraagperioden paar jaar...

  -
 9. 01 Oct
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor dorpsraden, stichtingen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties

  Dorpsraden, stichtingen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties en samenwerkingsverbanden in onderstaande regio kunnen twee keer per jaar een subsidieaanvraag indienen voor projecten op...

  -
 10. 01 Oct
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op het bevorderen van de gezondheidszorg

  Het financieel ondersteunen van (innovatieve) projecten gericht op het bevorderen van de gezondheidszorg in de regio Utrecht of het Gooi, voor zover die zorg valt buiten de reguliere financiering en...

  -
 11. 01 Oct
  Subsidies

  Subsidie sportevenementen watersport, triathlon, fietsen en hardlopen

  Subsidie voor het organiseren van topsportevenementen op het gebied van watersport, triatlon, fietsen of hardlopen. Het zou eventueel ook om een andere sport kunnen gaan, maar dan moet het gaan om een...

  -
 12. 01 Oct
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor journalistieke organisaties en journalisten

  Subsidie voor journalistieke organisaties en journalisten gericht op het bevorderen van journalistieke producten, die een journalistieke verdiepingsslag leveren op een nieuwswaardig onderwerp in de...

  -
 13. 01 Oct
  Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Studiefonds voor vrouwen die studeren aan een Nederlandse universiteit

  Studiefonds voor vrouwen die studeren aan een Nederlandse universiteit. Het fonds richt zich op het verlenen van bijdragen in de kosten van academische opleiding of opleiding aan een hoge school, aan...

  -
 14. 02 Oct
  Subsidies

  Subsidie voor niet-acute hulp aan mensen met een ondersteuningsbehoefte op meerdere levensgebieden

  Het doel van deze subsidieoproep is om de toeleiding van personen met onbegrepen gedrag naar passende zorg en ondersteuning te verbeteren en aanraking met politie en justitie zoveel mogelijk te...

  -
 15. 03 Oct
  Subsidies

  Subsidie voor hogescholen voor praktijkgericht onderzoek in groene domein

  Deze subsidieregeling is bedoeld voor praktijkgericht onderzoek van hogescholen dat bijdraagt aan handelingsperspectieven voor professionals die werken aan maatschappelijk relevante vraagstukken in...

  -
 16. 03 Oct
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kerkelijke, charitatieve, sociale of wetenschappelijke activiteiten, waaronder ook ouderenzorg

  Financiële ondersteuning voor instellingen, verenigingen of stichtingen zonder winstoogmerk die zich inzetten voor ouderen, kansarmen en minderjarigen in Delft en omstreken. Donatiebedragen liggen...

  -
 17. 04 Oct
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor natuureducatie

  Subsidie voor het ontwikkelen van projecten op het gebied van natuureducatie. De projecten moeten met name gericht zijn op een nieuw of lastig te bereiken publiek. Denk hierbij aan mensen met een...

  -
 18. 04 Oct
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor instandhouding en stimuleren natuurlijke flora

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van natuurbehoud in Nederland, waarbij voorrang wordt verleend aan projecten die de instandhouding en stimulering van de natuurlijke flora beogen...

  -
 19. 04 Oct
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor flora- en faunabescherming

  Het fonds richt zich op het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de flora- en faunabescherming in Nederland. De subsidie per project ligt tussen de ca. € 300 en € 13.500 euro. Je...

  -
 20. 04 Oct
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor natuurbehoud, o.a. aankoop natuur, educatie en restauratie

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op natuurbehoud, waaronder het veiligstellen van bestaande of toekomstige natuurterreinen in Nederland. De subsidie kan betrekking hebben op een redelijk...

  -
 21. 04 Oct
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van natuurbehoud in Nederland

  Subsidie voor het mogelijk maken van projecten op het gebied van natuurbehoud in Nederland in ruime zin. De projecten waarvoor je subsidie kunt aanvragen zijn vrij breed. Van een landelijk project...

  -
 22. 04 Oct
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie internationalisering en internationale samenwerking in de creatieve industrie

  Subsidie voor projecten op het gebied van vormgeving, architectuur, digitale cultuur en de cross-overs daartussen die zijn gericht op onderzoek en samenwerking in een internationale context en waarvan...

  -
 23. 04 Oct
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor instandhouding van natuurlijke flora en fauna

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten op het gebied van het natuurbehoud in Nederland waarbij voorrang wordt verleend aan initiatieven gericht op de instandhouding van natuurlijke flora en...

  -
 24. 05 Oct
  Subsidies

  Subsidie voor verbeteren leefbaarheid in wijk, dorp of stad in Friesland

  Subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland in Friesland, maar ook bijvoorbeeld projecten gericht op kansen voor burgers, sociale innovatie, cultuur...

  -
 25. 06 Oct
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderzoek naar innovatieve behandelingen van hersenaandoeningen

  Subsidie gericht op het ontwikkelen en verder brengen van ziektemodificerende behandelingen voor hersenaandoeningen. Het programma staat open voor aanvragen van onderzoekers en kennisinstellingen uit...

  -