Subsidies en fondsen voor Beurzen

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie en studiebeurzen voor muziek en textiele vormgeving

  Financieel ondersteunen van talentvolle jonge mensen voor vervolgonderwijs of -onderzoek in het buitenland, in de muziek of de textiele vormgeving. Ook Friese projecten op het gebied van de muziek of...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Studiebeurzen voor alle master- of Ph.D.-opleiding in Nederland en Arabische landen

  Beurs voor Arabische studenten die officieel zijn toegelaten tot een master- of Ph.D.-opleiding in Nederland of voor Nederlandse studenten die zijn toegelaten tot een master- of Ph.D.-opleiding in de...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Studiebeurs voor maatschappelijke en culturele projecten en beurzen voor studenten geneeskunde

  Subsidie voor organisaties en projecten op maatschappelijk- of cultureel terrein, dan wel op het gebied van de volksgezondheid. Ook verstrekt het fonds subsidie aan studenten geneeskunde, in het...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor onderzoek en samenwerking op het gebied van oogheelkunde

  Subsidie om studie, wetenschappelijk onderzoek, internationale relaties en samenwerking in de oogheelkunde te bevorderen. Per jaar is er ca. € 10.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie per e...

 • Fondsen,
  Beurzen

  Studiebeurs promovendi Amerika

  Studiebeurs voor promovendi verbonden aan Nederlandse universiteiten of onderzoeksinstituten. De beurs is bedoeld voor het doen van onderzoek of het volgen van gespecialiseerde cursussen aan een...

 • Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor vrouwen om op vakantie te gaan

  Reisbeurs om op vakantie te gaan voor vrouwen van 21 tot maximaal 40 jaar met een bijstandsuitkering of andere inkomsten die niet hoger liggen dan een bijstandsuitkering. Een voorwaarde is dat je...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor industriële vormgeving en interieurontwerp en beurzen voor beeldend kunstenaars, architecten en vormgevers

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van industriële vormgeving en architectuur. Daarnaast verstrekt het fonds beurzen aan jonge beeldend kunstenaars, architecten en...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie projecten op het gebied van cultuur, w.o. voor individuen, organisaties en onderwijsprojecten

  Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van cultuur. Een derde van het budget is bestemd voor individuen, een derde voor organisaties en een derde voor onderwijsprojecten. Speerpunten...

 • Fondsen,
  Beurzen

  Studiefonds voor mensen met een minimum inkomen

  Financiële ondersteuning voor mensen met een minimum inkomen in de provincie Groningen die de kosten voor een opleiding of de reiskosten niet kunnen opbrengen en niet in aanmerking komen voor een...

 • Fondsen,
  Beurzen

  Studiefonds studeren in Amsterdam

  Financiële ondersteuning van Amsterdamse studenten door bij te dragen aan een bijzonder of prestigieus studie- of onderzoeksproject in binnen- of buitenland. Je kunt de subsidie aanvragen via een...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor studenten uit de derde wereld om aan een Nederlandse universiteit een mastertitel te halen

  Financieel ondersteunen van studenten uit de derde wereld om aan een Nederlandse universiteit een mastertitel te halen en het ondersteunen van organisaties die het mogelijk maken dat personen in de...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie en beurzen voor projecten muziek en voor individuele musici

  Subsidie of beurzen voor het ondersteunen van projecten op het gebied van muziek in Nederland en het financieel ondersteunen van individuele musici met een beurs of bij de aankoop van een passend...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Achtergestelde leningen,
  Beurzen

  Subsidie gericht op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen, waar ook ter wereld

  Financiële ondersteuning van het welzijn en de ontwikkeling van kinderen, waar ook ter wereld, en het het verlichten van hun financiële nood. Onderwijs en studie staan centraal. Toepassing Het fonds...

 • Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie vervolgopleiding en masters voor jonge musici en beeldend kunstenaars

  Subsidie voor jonge musici, met een opleiding klassieke muziek, en beeldend kunstenaars voor een vervolgopleiding of master in het buitenland of de aankoop van een passend instrument. Daarnaast kunnen...

 • Fondsen,
  Beurzen

  Studiebeurs voor getalenteerde musici en beeldende kunstenaars voor vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland

  Subsidie voor pas afgestuurde, getalenteerde musici en beeldende kunstenaars voor vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland. De subsidie bedraagt over het algemeen tussen de € 4.000 en € 10.000...

 • Fondsen,
  Beurzen

  Studiebeurs voor studenten theologie

  Studiebeurs voor studenten theologie die de opleiding Gemeentepredikant of Predikant Geestelijk Verzorger, aan de PThU in Groningen volgen. De aanvraag moet jaarlijks vóór 15 januari worden ingediend...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor culturele, sportieve en sociale activiteiten

  Het verlenen van financiële steun aan culturele, sportieve en sociale activiteiten voor of van inwoners van de gemeente Nunspeet. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier en dit...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidies voor studiereizen, excursies, wetenschappelijke, culturele en sportieve activiteiten

  Fonds ter bevordering van de studie aan de universiteit. Subsidies voor studiereizen, excursies, wetenschappelijke, culturele en sportieve activiteiten door studenten in verenigingsverband. Ook...

 • Fondsen,
  Beurzen

  Beurzen voor vrouwen die in het buitenland onderzoek willen doen

  Beurzen voor vrouwelijke wetenschappers aan Nederlandse universiteiten die aan het promoveren zijn of minder dan 5 jaar geleden gepromoveerd zijn en in het buitenland onderzoek willen doen. Er zijn...

 • Fondsen,
  Beurzen

  Beurs voor katholieke theologiestudenten

  Fonds voor katholieke theologiestudenten, die in het pastoraat gaan werken. Het fonds verstrekt in bijzondere gevallen een subsidie voor collegegeld (max. 50%), boekengeld en/of reisgeld. Je kunt de...

 • Subsidies,
  Prijzen

  Researchprijzen, gericht op de samenwerking tussen Nederlandse en Duitse onderzoekers

  Er zijn elk jaar twee researchprijzen voor Nederlandse senior-onderzoekers en twee researchprijzen voor Duitse senior-onderzoekers. Met de prijs kunnen zij vier tot twaalf maanden onderzoek doen bij...

 • Subsidies,
  Prijzen

  Prijs excellent onderzoek door onderzoekers aan Nederlandse onderzoekinstelling

  Jaarlijkse prijs voor maximaal vier onderzoekers in Nederland die tot de absolute top van de wetenschap behoren. De laureaten krijgen elk een bedrag van 2,5 miljoen euro, bedoeld voor onderzoek...

 • Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor het ondersteunen van wetenschappers op het gebied van economie en/of geschiedenis

  Subsidie voor het doen van een vervolgstudie of onderzoek op het gebied van economie of economische geschiedenis. De subsidie ligt tussen de € 500 en € 10.000 per aanvraag. Je kunt de subsidie online...

 • Subsidies,
  Beurzen

  Subsidie wetenschappelijk onderzoek

  Subsidie voor excellent, nieuwsgierigheidsgedreven disciplinair, interdisciplinair en multidisciplinair onderzoek, mede gericht op kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. De subsidieverstrekker...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidies en beurzen voor wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten

  Subsidies en beurzen voor wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. Toepassing Wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. Prioriteit Onderzoeksprojecten die de komende jaren...