Subsidies en fondsen voor Blindheid

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor wetenschappers, artsen en organisaties bij wetenschappelijke projecten op de gebieden kanker en visuele handicaps bij kinderen en jonge mensen

  Financiële ondersteuning van wetenschappers, artsen en organisaties bij wetenschappelijke projecten op de gebieden kanker en visuele stoornissen bij kinderen en jonge mensen. Per jaar is er ca. € 441...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor blinden, slechtzienden, organisaties op voor oogheelkundige hulp in ontwikkelingslanden

  Subsidie voor ernstig visueel beperkte mensen en instellingen die projecten uitvoeren die grotendeels gericht zijn op de belangen van blinden en slechtzienden. Ook is er subsidie beschikbaar voor...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten voor mensen met een handicap

  Internationale subsidie voor projecten die gericht zijn op mensen met een handicap. De subsidie is klein, namelijk $ 1.000, maar daar staat tegenover dat de subsidie elke maand wordt toegekend en er...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op blinde en slechtziende mensen in Nederland en ontwikkelingslanden

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op blinde en slechtziende mensen in Nederland en in ontwikkelingslanden. Projecten moeten gericht zijn op revalidatie en/of beter leren leven met de...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op deelname aan de informatiesamenleving

  Subsidie voor initiatieven en projecten die bijdragen aan het vergroten van participatie in de informatiesamenleving, en die gericht zijn op het opheffen van barrières om mee te kunnen doen aan de...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor muzikaal kunstleven, medisch wetenschappelijk onderzoek, ondersteuning senioren, gehandicapte kinderen en blinden

  Subsidie voor muzikaal kunstleven, wetenschappelijk onderzoek, bejaarden, gebrekkige kinderen, blinden en behoeftigen in het algemeen. Per jaar is er ca. € 48.592 subsidie beschikbaar. Je kunt de...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie welzijn en integratie gehandicapten

  Financiële ondersteuning voor projecten en activiteiten die bijdragen aan het welzijn en de integratie van mensen met een beperking, in het bijzonder kinderen. Je kunt hierbij denken aan het...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor o.a. zorg en welzijn, ontwikkelingswerk en bescherming van dieren en natuur

  Financieel ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen en activiteiten op het gebied van zorg en welzijn, ontwikkelingswerk, bescherming van dieren en natuur en het bevorderen van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op blinden en slechtzienden

  Financiële ondersteuning van innovatieve projecten die zich richten op mensen die slechtziend of blind zijn. Per jaar is er ca. € 4.309.510 subsidie beschikbaar. Per project bedraagt de subsidie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor medisch wetenschappelijk onderzoek naar oogziektes, voorlichting en toegankelijkheid

  Financiering van medisch wetenschappelijk onderzoek naar oogziektes. Daarnaast kunnen organisaties een aanvraag indienen op het gebied van voorlichting en toegankelijkheid die visueel gehandicapten en...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek, voor organisaties die zich richten op mensen met een visuele handicap en visueel gehandicapten

  Het fonds van Stichting Blinden-Penning verstrekt subsidies voor oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek, aan instellingen en organisaties voor of van blinden en slechtzienden en aan particulier...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor visueel gehandicapten

  Financiële ondersteuning gericht op mensen met een visuele handicap, personen die (in)direct werkzaam of in opleiding zijn ten behoeve van visueel gehandicapten en instellingen die (in)direct werkzaam...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor studie en onderzoek op het gebied van oogheelkunde en voor projecten op het gebied van kunst en cultuur gericht op blindheid of slechtziendheid

  Het Rudolph en Barbara Hoppenbrouwers Fonds richt zich op het financieel ondersteunen van getalenteerde afgestudeerden voor vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland op het gebied van de...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en onderzoek gericht op blinden, slechtzienden en visueel gehandicapten

  Het verlenen van financiële steun aan instellingen gericht op het welzijn van blinden, slechtzienden en visueel gehandicapten in Rotterdam e.o, waaronder zorginstellingen en instellingen die...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie particuliere visueel gehandicapten

  Op beperkte schaal financiële steun aan particuliere visueel gehandicapten in Nederland. Het gaat hierbij om noodzakelijke behoeften die de gehandicapte zelf niet kan bekostigen. Voorwaarde is dat er...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie aanschaf computer, tablet of smartphone

  Het ICT fonds geeft aan mensen met een visuele beperking die financieel niet in staat zijn om een computer/tablet/smartphone aan te schaffen een financiële bijdrage om een computer/tablet/smartphone...

 • Subsidies,
  Financieringen en kredieten

  Subsidie voor visueel gehandicapten in de regio Rijnmond

  Het financieel ondersteunen van visueel gehandicapten in de regio Rijnmond. Alleen schriftelijke aanvragen worden in behandeling genomen. Toepassing De stichting heeft ten doel de bevordering van de...