Subsidies en fondsen voor Blindheid

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor muzikaal kunstleven, medisch wetenschappelijk onderzoek, ondersteuning senioren, gehandicapte kinderen en blinden

  Subsidie voor muzikaal kunstleven, wetenschappelijk onderzoek, bejaarden, gebrekkige kinderen, blinden en behoeftigen in het algemeen. Per jaar is er ca. € 48.592 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie per e-mail of schriftelijk aanvragen....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie welzijn en integratie gehandicapten

  Financiële ondersteuning voor projecten en activiteiten die bijdrage aan het welzijn en de integratie van van gehandicapten, in het bijzonder kinderen. Per jaar is er ca. 55.000 euro beschikbaar (op basis van begroting lopende jaar). Schriftelijk aanvragen....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor oogheelkundig onderzoek, w.o. preventie van visuele invaliditeit en blindheid door glaucoom

  Financieel ondersteunen en stimuleren van onderzoek en het verspreiden van kennis op het gebied van visuele invaliditeit en blindheid door glaucoom. Per jaar is er ca. 50.000 euro beschikbaar....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor o.a. zorg en welzijn, ontwikkelingswerk en bescherming van dieren en natuur

  Financieel ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen en activiteiten op het gebied van zorg en welzijn, ontwikkelingswerk, bescherming van dieren en natuur en het bevorderen van bijbelverspreiding en zending. Per jaar is er tussen de 80.000 en 145.000 euro beschikbaar....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op blinden en slechtzienden

  Financiële ondersteuning van innovatieve projecten die zich richten op mensen die slechtziend of blind zijn....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op de gebieden kanker en visuele handicaps bij kinderen en jonge mensen

  Financiële ondersteuning van projecten op de gebieden kanker en visuele handicaps bij kinderen en jonge mensen....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op blinde en slechtziende mensen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op blinde en slechtziende mensen. Projecten moeten gericht zijn op revalidatie en/of beter leren leven met de beperking, dus niet gericht op genezing....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor medisch wetenschappelijk onderzoek naar oogziektes, voorlichting en toegankelijkheid

  Financiering van medisch wetenschappelijk onderzoek naar oogziektes. Daarnaast kunnen organisaties een aanvraag indienen op het gebied van voorlichting en toegankelijkheid die visueel gehandicapten en/of de positie van visueel gehandicapten direct ten goede te komen. ...

 9. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek, voor organisaties die zich richten op mensen met een visuele handicap en visueel gehandicapten

  Het fonds van Stichting Blinden-Penning verstrekt subsidies voor oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek, aan instellingen en organisaties voor of van blinden en slechtzienden en aan particulier visueel gehandicapten in de regio Amsterdam....

 10. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor visueel gehandicapten

  Financiële ondersteuning gericht op mensen met een visuele handicap, personen die (in)direct werkzaam of in opleiding zijn ten behoeve van visueel gehandicapten en instellingen die (in)direct werkzaam zijn ten behoeve van visueel gehandicapten....

 11. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor studie en onderzoek op het gebied van oogheelkunde en voor projecten op het gebied van kunst en cultuur gericht op blindheid of slechtziendheid

  Het Rudolph en Barbara Hoppenbrouwers Fonds richt zich op het financieel ondersteunen van getalenteerde afgestudeerden voor vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland op het gebied van de oogheelkunde en projecten op het gebied van kunst en cultuur die beogen gevolgen van blindheid of slechtziendheid op te heffen of te verminderen, waaronder blindenbibliotheken....

 12. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties en onderzoek gericht op blinden, slechtzienden en visueel gehandicapten

  Het verlenen van financiële steun aan instellingen gericht op het welzijn van blinden, slechtzienden en visueel gehandicapten in Rotterdam e.o, waaronder zorginstellingen en instellingen die wetenschappelijk onderzoek verrichten op het gebied van oogheelkunde of oogzorg. ...

 13. Subsidies, Fondsen

  Subsidie particuliere visueel gehandicapten

  Op beperkte schaal financiële steun aan particuliere visueel gehandicapten. Het gaat hierbij om noodzakelijke behoeften die de gehandicapte zelf niet kan bekostigen.  Doelgroep Individueel visueel gehandicapten. Regio Nederland Toepassing De stichting voorziet in beperkte mate in noodzakelijke behoeften die de gehandicapte zelf niet kan bekostigen.  Aanvragen Schriftelijk.

 14. Subsidies, Fondsen

  Subsidie aanschaf computer, tablet of smartphone

  Het ICT fonds geeft aan mensen met een visuele beperking die financieel niet in staat zijn om een computer/tablet/smartphone aan te schaffen een financiële bijdrage om een computer/tablet/smartphone aan te schaffen....

 15. Subsidies, Fondsen

  Subsidie blinden en slechtzienden en organisaties op dit gebied

  Het verstrekken van subsidies aan instellingen voor of van blinden en slechtzienden, aan particulieren met een visuele beperking en aan buitenlandse projecten in ontwikkelingslanden. Daarnaast subsidies voor oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek....

 16. Subsidies, Financieringen en kredieten

  Subsidie voor visueel gehandicapten in de regio Rijnmond

  Het financieel ondersteunen van visueel gehandicapten in de regio Rijnmond. Alleen schriftelijke aanvragen worden in behandeling genomen....