Beurzen

264 resultaten gevonden

 1. Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor jonge musici, bij voorkeur pianisten

  Het fonds richt zich op het het financieel ondersteunen van jonge musici, bij voorkeur pianisten, voor studiereizen, masterclasses, verbetering van hun instrument en voor overige projecten die bijdragen aan hun ontwikkeling als musicus. Daarnaast kunnen projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van jonge musici in het algemeen financieel ondersteund worden....

 2. Fondsen, Beurzen

  Subsidie vervolgopleiding of masterclass jonge musici en projecten op het gebied van de klassieke kamermuziek of kameropera

  Financieel ondersteunen van jonge musici voor een vervolgopleiding of masterclass op het gebied van de klassieke muziek en het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de klassieke kamermuziek of kameropera....

 3. Subsidies, Beurzen

  Beurs voor studenten wetenschappelijk onderwijs met een tekort aan financiële middelen

  Financiële steun aan personen die wetenschappelijk onderwijs willen volgen aan een door het Rijk in Europa erkende instelling. Het gaat om personen die zelf niet over de middelen beschikken om een dergelijke studie te kunnen volgen. De beurs bestaat maximaal 6000 euro....

 4. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Jaarlijkse subsidie voor de faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen

  Subsidie voor de faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen. Per subsidieaanvraag is er maximaal € 25.000 beschikbaar. Het in totaal beschikbare subsidiebedrag ligt in de orde van ca. € 125.000,-- ....

 5. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie beeldende kunstenaars voor vervolgstudie

  Financieel ondersteunen van pas afgestudeerde, getalenteerde Nederlandse beeldend kunstenaars voor vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland....

 6. Fondsen, Beurzen

  Beurs voor jonge kunstenaar

  Het fonds keert eens in de drie jaar een fellowship uit aan een jonge kunstenaar, studerend aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten. Toepassing en doelgroep Beurs voor jonge kunstenaars, studerend aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten. Aanvragen Aanvragen kan digitaal, via de website van het fonds (zie links).

 7. Fondsen, Beurzen

  Renteloze leningen voor master en postmaster opleidingen

  Renteloze leningen voor master en postmaster opleidingen, bestemd voor ambitieuze studenten met een uitstekende cijferlijst/recommendatie....

 8. Fondsen, Beurzen

  Beurzen voor jongeren die hun opleiding aan HBO of universiteit niet zelf kunnen betalen

  Beurzen voor jongeren (jongens en meisjes) die door bijzondere omstandigheden niet in staat zijn hun opleiding aan het Hoger Beroepsonderwijs of aan de Universiteit zelf te betalen....

 9. Subsidies, Beurzen

  Studiebeurzen amerika

  Het programma heeft beurzen voor studenten die op graduate niveau in Amerika willen studeren aan een goede universiteit, voor promovendi die onderzoek in Amerika willen doen, en voor wetenschappers die in Amerika les willen geven, eventueel gecombineerd met onderzoek....

 10. Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor studerende kinderen van predikanten van de Hervormde Gemeente van Rotterdam-C

  Studiebeurzen voor studerende kinderen van predikanten van de Hervormde Gemeente van Rotterdam-C. en daarmee in Samen op Weg verband samenwerkende gemeenten, benevens partners van overleden predikanten van deze gemeente. Aanvragen voor een studiebeurs moeten voor 1 april worden aangevraagd....

Pagina's