25 Nieuwe subsidies voor kunst en cultuur

Op zoek naar funding voor je creatieve project? Laat je inspireren door deze 25 nieuw toegevoegde subsidies en fondsen voor organisaties en projecten op het gebied van kunst en cultuur.

Hedendaagse cultuur - Toekomstperspectief voor de infrastructuur

Subsidie voor activiteiten gericht op ontwikkeling, productie en presentatie van festivals, concoursen of professionele kunsten. De hoogte van de subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van €50.000 per kalenderjaar.

Deelregeling Vormgeving

Subsidie voor projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse vormgeving. Het subsidiebudget bedraagt € 1.000.000.

Fonds voor Sociale Instellingen

Financiële ondersteuning van verenigingen, instellingen en organisaties met maatschappelijke, sociale en/of culturele doelen.

Open Oproep Designing a Community of Care

Subsidie voor het ontwikkelen van nieuwe denkrichtingen, strategische visies of ontwerpvoorstellen voor gezonde, vitale en inclusieve wijken door gemeenten, zorgaanbieders en/of woningcorporaties, samen met ontwerpers. De projectvoorstellen richten zich op nieuwe woonvormen, toegankelijke wijken, zorg voor elkaar of nieuwe financiële modellen.

Open Call Programmaregeling 'Kunsteducatie voor MBO'ers'

Subsidie voor het ontwikkelen van kwalitatief en toegankelijk aanbod van kunsteducatie voor jongeren die een mbo-opleiding volgen. Professionele kunstinstellingen kunnen plannen ontwikkelen waarmee zij kunst toegankelijk en betekenisvol maken voor mbo'ers. De subsidie bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000 per project. 

RAAK Stimuleringsprijs 2018

Financiële ondersteuning voor de beste plannen voor het toegankelijk maken van de collectie van musea voor mensen met een visuele beperking. De prijzen hebben een waarde van ca. € 40.000.

Nadere subsidieregels Film 2018–2019

Subsidie voor het produceren van films in de provincie Limburg en het stimuleren van een levendig filmklimaat. De opnames voor het filmproject vinden voor minimaal 10% plaats op een locatie in Nederlands-Limburg.

Regeling urban arts talent 2018–2020

Subsidie voor culturele instellingen met expertise op het gebied van urban arts of talentontwikkeling. Er kan subsidie worden voor een ontwikkelingstraject waarin een urban arts talent zich als maker kan ontwikkelen door onder begeleiding van professionals één of meerdere eindproducten te realiseren. De subsidie moet ten goede komen aan de ontwikkeling van het urban arts talent. 

Deelregeling Architectuur

Subsidie voor projecten op het gebied van o.a. architectuur, stedenbouw, interieur-, tuin- en landschapsarchitectuur, die bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit en ontwikkeling van de hedendaagse Nederlandse architectuur.

Het Boellaardfonds

Financiële ondersteuning van projecten gericht op het bevorderen en stimuleren van goede condities voor het creëren van beeldende kunst in alle denkbare vormen. Daarnaast geeft het fonds, voor zover het budget dat toelaat, financiële steun aan initiatieven van andere partijen met soortgelijke doelstellingen.

Regeling talent in de regio

Subsidie voor talentvolle cultuurmakers voor projecten gericht zijn op talentontwikkeling en daaraan gekoppelde presentatiemogelijkheden zoals een festival, productie, compositie of expositie. Het project moet bijdragen aan een bovenlokale infrastructuur en in samenwerking met andere (culturele) partijen worden uitgevoerd. De subsidie bedraagt maximaal € 55.000,- per project.

Creatieve industrie - Kennis Innovatie Mapping (KIEM)

Subsidie voor fundamenteel of industrieel onderzoek door een kennisinstelling en minimaal één private partner. Het is ook mogelijk om een kennisvraag van de  private partnernader te articuleren. De subsidie bedraagt € 15.000,-.

Regeling Mediakunst- en Erfgoededucatie

Subsidie voor culturele instellingen voor projecten op het gebied van mediakunst en/of erfgoededucatie dat inzet op vernieuwing verbetering van cultuureducatie, waarbij in samenwerking tussen culturele instellingen en een of meer basisscholen gebruik wordt gemaakt van elkaars kwaliteiten. De subsidie bedraagt maximaal € 80.000 per project.

Fonds1877

Financiële ondersteuning van diepgravende journalistieke projecten met maatschappelijke urgentie. Journalisten, zowel freelance als ergens in loondienst, kunnen een aanvraag indienen. De steun bestaat uit projectsteun of een Research Grant.

Regeling meemaakpodia 2018–2020

Subsidie voor culturele instellingen zoals een theater, museum of bibliotheek om zich verder te ontwikkelen tot een culturele organisatie met een doorlopende podiumfunctie, in samenwerking met lokale doelgroepen op het vlak van organisatievorming, programmering en communityvorming. De subsidie bedraagt minimaal € 50.000 en maximaal € 100.000 per project.

Regeling versterking Cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018–2020

Subsidie voor VMBO, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs om samen met culturele instellingen talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling met cultuureducatie vanzelfsprekend te maken voor de leerlingen in vmbo, praktijkonderwijs en vso. Daarmee worden projecten
ondersteund waarmee de school een volgende stap zet om cultuureducatie te verankeren in het curriculum. 

Stichting Niemeijer-Foppe

Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van zorg en welzijn, onderzoek en ontwikkeling, restauraties van historische gebouwen, natuur en milieu en cultuur.

Zeeland Refinery

Financieel ondersteuning vanuit en drietal fondsen voor kunst- en cultuurmanifestaties, onderwijs c.q. educatieve projecten en recreatieve en sportevenementen. Belangrijke criteria zijn o.a. het sociale- of culturele draagvlak in de omgeving en geografisch spreiding van het project.

Non-fictie Transmediaregeling

Subsidie gericht op nieuwe vormen van documentaire maken en storytelling, die de grenzen van het documentairegenre onderzoeken en een maatschappelijk relevant onderwerp hebben. 

Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland

Financiële ondersteuning voor projecten op het gebied van beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans & film, natuur, wetenschap of buurtcultuur. 

Marthe Havinga-Fonds

Subsidie voor de instandhouding van waardevolle orgels en van de belangstelling voor de orgelkunst in de provincie Groningen.

Deelregeling programma urban projecten Fonds Podiumkunsten

Subsidie voor beginnende artiesten op het gebied van grootstedelijke en urban cultuur.

Van den Tweel Foundation

Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling en welzijn, kunst, cultuur, theater, media, onderwijs, wetenschap, jeugd- en ouderenzorg en kerk en religie.

Subsidieregeling digitalisering cultuur provincie Groningen

Subsidie voor culturele instellingen voor de ontwikkeling en bouw van een digitale toepassing gericht op publieksbereik. Daarnaast kun je subsidie aanvragen voor de aanschaf van software die gericht is op het vergroten van publieksbereik.

Pieter Zeeman-Fonds

Financiële ondersteuning van projecten gericht op het bevorderen van de beoefening van de wetenschapsgeschiedenis in Nederland in het algemeen, en de geschiedenis van de natuurkunde in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw en de eerste helft van de twintigste eeuw in het bijzonder. 

Andere subsidies en fondsen op het gebied van kunst, cultuur en media

Natuurlijk zijn er nog veel meer subsidies op het gebied van kunst, cultuur en media.
Onderstaand alvast een actueel overzicht.

 • Subsidie voor popmuzikanten

  Subsidie voor vernieuwende artistieke formats en samenwerkingen binnen de Nederlandse pop-/urban muziek, die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige crossovers tussen Nederlandse popartiesten...

 • Subsidie grote evenementen

  Subsidie voor het organiseren van een terugkerend en beeldbepalend evenement dat bijdraagt aan de promotionele waarde en het imago van de provincie. De hoogte en het percentage van de subsidie zijn...

 • Subsidie herstel podiumorganisaties zoals theaters, filmtheaters en poppodia

  Subsidie voor podiumorganisaties zoals theaters, filmtheaters en podia voor activiteiten met een bovenlokaal karakter om de doorstart van de culturele sector te bevorderen, mede omdat het publiek...

 • Subsidie artistieke projecten op het gebied van professionele kunst, amateurkunst en community art

  Subsidie voor nieuwe projecten op het gebied van professionele kunst en amateurkunst met inbegrip van community art om zo het culturele klimaat een nieuwe impuls te geven na de coronacrisis en...

 • Subsidie voor samenwerking tussen innovatieve en technologische organisaties en culturele en creatieve organisaties

  Subsidie voor innovatieve samenwerking tussen industrie, technologie of innovatie projecten enerzijds en artistieke en creatieve organisaties en projecten anderzijds om door deze samenwerking...

 • Toon meer resultaten