Subsidiekalender

november 2024

 1. 01 nov
  Subsidies

  Subsidie versnellen woningbouw

  Subsidie voor projecten die zonder subsidie niet tot stand komen en gericht zijn op het bevorderen en versnellen van de woningbouwproductie en het voorkomen van stagnatie van de woningbouwproductie. Het project moet betrekking hebben op de realisatie van minimaal 50 woningen, maar deze verplichting geldt niet voor de inzet van externe deskundigheid bij initiatieven ten behoeve van nieuwe...

  1 april 2021 tot 1 november 2024

januari 2025

 1. 01 jan
  Subsidies

  Subsidie versnellen woningbouw

  Subsidie voor het inhuren van externe capaciteit en expertise om de woningbouw te versnellen. De aanvraag moet betrekking hebben op de bouw van minimaal 25 nieuw te bouwen woningen. De hoogte van de subsidie bedraagt ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 100.000. Voor een aantal gemeenten bedraagt de subsidie maximaal € 150.000. ...

  31 maart 2021 tot 1 januari 2025
 2. 01 jan
  Subsidies

  Subsidie recreatie water

  Subsidie voor privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen voor het realiseren van kleine voorzieningen en diensten ten behoeve van de waterrecreatie. Je kunt hierbij denken aan het realiseren van steigers en visplekken, het realiseren van trailerhellingen, maar ook bijvoorbeeld het opleiden van vrijwilligers voor brug- en sluisbediening. De subsidie is afhankelijk van de activiteit...

  27 juli 2021 tot 1 januari 2025

juni 2025

 1. 30 jun
  Subsidies

  Subsidie elektrische autos

  Subsidie voor de aanschaf of lease van nieuwe of gebruikte volledig elektrische auto's in de kleinere en compacte middenklasse door particulieren om zo de emissie van CO2 te verminderen. De subsidie bedraagt in het eerste jaar 4.000 euro voor de aanschaf of lease van een nieuwe elektrische personenauto en 2.000 euro voor de aanschaf of lease van een gebruikte elektrische personenauto. Je kunt...

  1 juli 2020 tot 30 juni 2025

oktober 2025

 1. 01 okt
  Subsidies

  Subsidie circulaire economie

  Subsidie voor activiteiten om producten, processen, diensten of businessmodellen circulair te ontwerpen, produceren of organiseren. De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband bestaande uit tenminste drie en ten hoogste zes MKB-ondernemers.  De subsidie voor een MKB-ondernemer bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten van de ondernemer met een maximum van € 20.000....

  9 april 2020 tot 1 oktober 2025

januari 2026

 1. 01 jan
  Subsidies

  Subsidie voor opleiding tot abortusarts

  Subsidie voor erkende abortusklinieken voor het verzorgen van een opleiding tot abortusarts. De subsidie bedraag € 35.371 tot € 58.364 per opleidingsplaats per trimester. ...

  1 januari 2021 tot 1 januari 2026
 2. 01 jan
  Subsidies

  Subsidie circulaire economie

  Subsidie voor activiteiten die zich richten op het bevorderen van de circulaire economie. Onder circulaire economie verstaan we o.a. het tot een minimum beperken van primaire grondstoffen, afval tot grondstoffen worden verwerkt en grondstoffen zo lang mogelijk in het economisch systeem worden behouden. De subsidiebedraagt ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten, met een maximum van 5.000...

  1 januari 2025 tot 1 januari 2026

april 2026

 1. 01 apr
  Subsidies

  Subsidie erfgoed beiaarden, orgels, luidklokken en uurwerken

  Subsidie voor de restauratie van beiaarden, orgels, luidklokken en uurwerken, indien deze medebepalend zijn voor de monumentale waarde van een rijksmonument. De subsidie kan worden aangevraagd door de eigenaar. In totaal is er maximaal € 2.425.000 beschikbaar....

  1 september 2021 tot 1 april 2026

Pagina's