Subsidiekalender

december 2023

 1. 31 dec
  Subsidies

  Subsidieregeling lokale energieprojecten

  Subsidie voor projecten waarbij samen met de lokale gemeenschap wordt gewerkt aan energiebesparing en/of lokale opwekking van eigen duurzame energie. De subsidie kan worden aangevraag door een bewonersgroep of een rechtspersoon zonder winstoogmerk welke als doel heeft om energie te besparen of lokale duurzame energie op te wekken. De subsidie kan worden aangevraagd voor het opstarten van een...

  1 juni 2021 tot 31 december 2023
 2. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie voor sociale projecten

  Subsidie voor projecten die ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen in de samenleving en welke zorgen voor een levendige en sociale samenleving. Thema's waarop je project betrekking kan hebben zijn o.a. leefbaarheid en bereikbaarheid, wonen, armoede en laaggeletterdheid, gezondheid en vitaliteit, activiteiten die ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen en gelijke kansen krijgt en...

  1 juli 2021 tot 31 december 2023
 3. 31 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor onafhankelijke lokale en regionale media en individuele journalisten

  Financieel ondersteunen van organisaties of projecten op gebied van lokale en regionale politieke journalistiek en het financieel mogelijk maken van onderzoeksjournalistiek. Per jaar is er ca. € 56.022 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, en dit vervolgens naar het fonds mailen gedurende aanvraagperiode. Op elke aanvraag volgt binnen 4 weken een...

  1 oktober 2023 tot 31 december 2023

januari 2024

 1. 01 jan
  Subsidies

  Subsidie sociale woningbouw

  Subsidie om de bouw van sociale huurwoningen te stimuleren, om zo de de sociale woningvoorraad te stimuleren. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie. De hoogte van de subsidie bedraagt € 7.500,-- per te realiseren sociale huurwoning....

  1 mei 2020 tot 1 januari 2024
 2. 16 jan
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor samenwerking tussen culturele- en sociale sector

  Subsidie gericht op het vergroten van de toegankelijkheid van actieve cultuurparticipatie van zoveel mogelijk verschillende groepen mensen op zoveel mogelijk verschillende plekken binnen de samenleving, door middel van samenwerking tussen de culturele sector en het sociale domein. De aanvraag kan betrekking hebben op drie verschillende sporen: een onderzoek, experiment of een proefsituatie,...

  tot 16 januari 2024

februari 2024

 1. 01 feb
  Subsidies

  Subsidie vergroting borsten man-vrouw transgenders

  Subsidie voor het plaatsen van borstprothesen en de medisch noodzakelijke kosten die samenhangen met deze operatie voor man-vrouw transgenders met genderdysforie die als man geboren zijn, en in transitie zijn om als vrouw te leven. De subsidie bedraagt maximaal € 3.830....

  1 februari 2019 tot 1 februari 2024
 2. 01 feb
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het redden van kritisch bedreigde flora en fauna

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het redden van kritisch bedreigde flora en fauna. Het fonds geeft hierbij de voorkeur aan het ondersteunen van projecten in ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor de tropische en subtropische regio's van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Als je uit een ontwikkeld land komt, kun je je project nog wel aanmelden, maar krijgt krijgt het een...

  2 februari 2023 tot 1 februari 2024
 3. 29 feb
  Subsidies

  Subsidie voor virtuele internationale samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse studenten

  Subsidie voor het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van een virtueel internationaal samenwerkingsproject tussen instellingen voor hoger onderwijs in Nederland en in andere landen waarbij tussen studenten in Nederland en in een ander land wordt samengewerkt op een thema, waarbij co-creatie tussen de Nederlandse en buitenlandse studenten noodzakelijk is voor het tot stand komen van het...

  1 februari 2024 tot 29 februari 2024

april 2024

 1. 07 apr
  Subsidies

  Subsidie voor zorgaanbieders

  Subsidie voor zorgbehandelingen die veelbelovend lijken, maar nog niet uit het basispakket worden vergoed, omdat de effectiviteit nog niet is bewezen. Zorgvormen die in aanmerking komen voor deze subsidie zijn o.a. geneeskundige zorg, hulpmiddelenzorg, toedienen van bacteriofagen, fysio- en oefentherapie aangeboden zoals fysio- en oefentherapeuten die plegen te bieden en off-label toepassingen...

  7 februari 2020 tot 7 april 2024

mei 2024

 1. 01 mei
  Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor jong talent podiumkunsten

  Ondersteunen van jong talent in de podiumkunsten in de ruimste zin (toneel, kleinkunst, musical, opera, muziek, zang, ballet en dergelijke) door middel van geldelijke bijdragen in de kosten van opleiding, vorming en uitvoering tijdens de ontwikkelingsfase. Iedere persoon of instelling die onder deze doelstelling valt kan een aanvraag doen bij het fonds. De subsidie bedraagt maximaal € 5.000. Je...

  2 mei 2023 tot 1 mei 2024

juni 2024

 1. 30 jun
  Subsidies

  Subsidie elektrische autos

  Subsidie voor de aanschaf of lease van nieuwe of gebruikte volledig elektrische auto's in de kleinere en compacte middenklasse door particulieren om zo de emissie van CO2 te verminderen. De subsidie bedraagt in het eerste jaar 4.000 euro voor de aanschaf of lease van een nieuwe elektrische personenauto en 2.000 euro voor de aanschaf of lease van een gebruikte elektrische personenauto. Je kunt...

  1 juli 2020 tot 30 juni 2024

september 2024

 1. 14 sep
  Subsidies, Fondsen

  Regeling 31262

  Subsidie gericht op het vergroten van de toegankelijkheid van actieve cultuurparticipatie van zoveel mogelijk verschillende groepen mensen op zoveel mogelijk verschillende plekken binnen de samenleving, door middel van samenwerking tussen de culturele sector en het sociale domein. De aanvraag kan betrekking hebben op drie verschillende sporen: een onderzoek, experiment of een proefsituatie,...

  1 januari 2024 tot 14 september 2024
 2. 30 sep
  Subsidies

  Regeling 32839

  Subsidie voor het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van een virtueel internationaal samenwerkingsproject tussen instellingen voor hoger onderwijs in Nederland en in andere landen waarbij tussen studenten in Nederland en in een ander land wordt samengewerkt op een thema, waarbij co-creatie tussen de Nederlandse en buitenlandse studenten noodzakelijk is voor het tot stand komen van het...

  30 augustus 2024 tot 30 september 2024
 3. 30 sep
  Subsidies

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties gericht op het verbeteren van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van mensen die in een kwetsbare positie verkeren en hun participatie in de samenleving te versterken. Hierbij is het belangrijk dat het project waarvoor je subsidie gaat aanvragen de eigen verantwoordelijkheid van de doelgroep stimuleert. Daarnaast moet het project maatschappelijke...

  1 januari 2024 tot 30 september 2024

oktober 2024

 1. 01 okt
  Subsidies

  Subsidie inhuren extra personeel om woningbouw te versnellen

  Subsidie voor het inhuren van extra personeel om de uitvoering te versnellen van woningbouwprojecten met sociale huurwoningen, huurwoningen voor middeninkomens met een huurprijs van maximaal € 1.000 per maand of lager als de bovengrens van middenhuurwoningen door de gemeente lager is vastgesteld of betaalbare koopwoningen met een verkoopprijs onder de Nationale Hypotheekgarantie-kostengrens. De...

  1 juni 2021 tot 1 oktober 2024
 2. 30 okt
  Subsidies

  Subsidie circulaire economie

  Subsidie voor activiteiten die zich richten op het bevorderen van de circulaire economie. Onder circulaire economie verstaan we o.a. het tot een minimum beperken van primaire grondstoffen, afval tot grondstoffen worden verwerkt en grondstoffen zo lang mogelijk in het economisch systeem worden behouden. De subsidiebedraagt ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten, met een maximum van 5.000...

  1 januari 2024 tot 30 oktober 2024

november 2024

 1. 01 nov
  Subsidies

  Subsidie versnellen woningbouw

  Subsidie voor projecten die zonder subsidie niet tot stand komen en gericht zijn op het bevorderen en versnellen van de woningbouwproductie en het voorkomen van stagnatie van de woningbouwproductie. Het project moet betrekking hebben op de realisatie van minimaal 50 woningen, maar deze verplichting geldt niet voor de inzet van externe deskundigheid bij initiatieven ten behoeve van nieuwe...

  1 april 2021 tot 1 november 2024

januari 2025

 1. 01 jan
  Subsidies

  Subsidie recreatie water

  Subsidie voor privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen voor het realiseren van kleine voorzieningen en diensten ten behoeve van de waterrecreatie. Je kunt hierbij denken aan het realiseren van steigers en visplekken, het realiseren van trailerhellingen, maar ook bijvoorbeeld het opleiden van vrijwilligers voor brug- en sluisbediening. De subsidie is afhankelijk van de activiteit...

  27 juli 2021 tot 1 januari 2025
 2. 01 jan
  Subsidies

  Subsidie versnellen woningbouw

  Subsidie voor het inhuren van externe capaciteit en expertise om de woningbouw te versnellen. De aanvraag moet betrekking hebben op de bouw van minimaal 25 nieuw te bouwen woningen. De hoogte van de subsidie bedraagt ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 100.000. Voor een aantal gemeenten bedraagt de subsidie maximaal € 150.000. ...

  31 maart 2021 tot 1 januari 2025

juni 2025

 1. 30 jun
  Subsidies

  Regeling 31239

  Subsidie voor de aanschaf of lease van nieuwe of gebruikte volledig elektrische auto's in de kleinere en compacte middenklasse door particulieren om zo de emissie van CO2 te verminderen. De subsidie bedraagt in het eerste jaar 4.000 euro voor de aanschaf of lease van een nieuwe elektrische personenauto en 2.000 euro voor de aanschaf of lease van een gebruikte elektrische personenauto. Je kunt...

  1 juli 2020 tot 30 juni 2025

oktober 2025

 1. 01 okt
  Subsidies

  Subsidie circulaire economie

  Subsidie voor activiteiten om producten, processen, diensten of businessmodellen circulair te ontwerpen, produceren of organiseren. De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband bestaande uit tenminste drie en ten hoogste zes MKB-ondernemers.  De subsidie voor een MKB-ondernemer bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten van de ondernemer met een maximum van € 20.000....

  9 april 2020 tot 1 oktober 2025

januari 2026

 1. 01 jan
  Subsidies

  Subsidie voor opleiding tot abortusarts

  Subsidie voor erkende abortusklinieken voor het verzorgen van een opleiding tot abortusarts. De subsidie bedraag € 35.371 tot € 58.364 per opleidingsplaats per trimester. ...

  1 januari 2021 tot 1 januari 2026
 2. 01 jan
  Subsidies

  Regeling 31258

  Subsidie voor activiteiten die zich richten op het bevorderen van de circulaire economie. Onder circulaire economie verstaan we o.a. het tot een minimum beperken van primaire grondstoffen, afval tot grondstoffen worden verwerkt en grondstoffen zo lang mogelijk in het economisch systeem worden behouden. De subsidiebedraagt ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten, met een maximum van 5.000...

  1 januari 2025 tot 1 januari 2026

april 2026

 1. 01 apr
  Subsidies

  Subsidie erfgoed beiaarden, orgels, luidklokken en uurwerken

  Subsidie voor de restauratie van beiaarden, orgels, luidklokken en uurwerken, indien deze medebepalend zijn voor de monumentale waarde van een rijksmonument. De subsidie kan worden aangevraagd door de eigenaar. In totaal is er maximaal € 2.425.000 beschikbaar....

  1 september 2021 tot 1 april 2026

Pagina's