Fiscale regelingen

11 resultaten gevonden

 1. Subsidies,
  Fiscale regelingen

  Subsidie van twee maanden voor aannemen personeel met uitkering

  Wanneer je iemand met een uitkering in dienst neemt, en niet weet of deze geschikt is voor het werk, kun je deze met behoud van uitkering maximaal twee maanden laten werken. Je hoeft in deze periode...

 2. Fiscale regelingen

  Fiscale reservering oudedagsvoorziening

  Deze fiscale regeling geeft je als ondernemer voor de inkomstenbelasting de mogelijkheid jaarlijks een deel van de winst te reserveren voor je oudedagsvoorziening. Dat gereserveerde deel heet de...

 3. Fiscale regelingen

  Stakingsaftrek

  Bedrag dat je van de stakingswinst mag aftrekken bij het staken van de onderneming, bijvoorbeeld omdat je de onderneming hebt verkocht. Je mag de stakingsaftrek slechts eenmaal in je leven toepassen...

 4. Fiscale regelingen

  Fiscale faciliteiten landgoed

  Bent je eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter van een landgoed? Dan kun je het landgoed laten rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW). Je krijgt dan fiscale faciliteiten, zodat je een...

 5. Fiscale regelingen

  Vrijstelling van een bepaald percentage van de winst

  De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op de winst uit jouw onderneming. De vrijstelling bedraagt 14% van de winst, na toepassing van de ondernemersaftrek. Als voorwaarde moet je ondernemer voor...

 6. Fiscale regelingen

  Fiscale ondersteuning van innovatief onderzoek

  Speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting voor ondernemers die winst maken met innovatieve activiteiten. Ondernemers die winst maken met innovatieve activiteiten kunnen er gebruik van maken...

 7. Subsidies,
  Fiscale regelingen

  Fiscaal voordeel voor investeringen in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie

  Fiscaal voordeel voor bedrijven die investeren in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie. De fiscale regeling levert je gemiddeld 11 % voordeel op. Daarnaast zorgen energiezuinige...

 8. Subsidies,
  Fiscale regelingen

  Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers

  Alle mensen met de ziekte maligne mesothelioom of asbestose kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de overheid. De tegemoetkoming bedraagt € 22.839,-. Aanvragen kun je online indienen...

 9. Fiscale regelingen

  AOW pensioen

  De AOW (Algemene Ouderdomswet) is het basispensioen van de overheid. Iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont of heeft gewoond, heeft hier recht op. U ontvangt het AOW-pensioen...

 10. Fiscale regelingen

  Startersaftrek

  De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Je kunt het bedrag van de startersaftrek bij het bedrag van de zelfstandigenaftrek optellen. Je krijgt de startersaftrek maximaal 3 keer...