Subsidiekalender

augustus 2023

 1. 07 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sociale en culturele instellingen gericht op jongeren in de gemeente Delft

  Financiële ondersteuning voor sociale en culturele instellingen die gericht zijn op het organiseren van activiteiten voor jongeren tot 25 jaar, die in maatschappelijk opzicht hulp kunnen gebruiken. De...

  -
 2. 10 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor architectuurprojecten en -initiatieven

  Subsidie voor projecten van architecten, bureaus, beschouwers, onderzoekers, uitgevers, producenten en culturele instellingen in het vakgebied architectuur. Deze regeling omvat diverse disciplines en...

  -
 3. 11 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op blinde en slechtziende mensen in Nederland en ontwikkelingslanden

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op blinde en slechtziende mensen in Nederland en in ontwikkelingslanden. Projecten moeten gericht zijn op revalidatie en/of beter leren leven met de...

  -
 4. 11 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten welzijn van ouderen en wetenschappelijk onderzoek ouderengeneeskunde

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op het welzijn van ouderen en innovaties en experimenten gericht op zorgvoorzieningen voor ouderen. Daarnaast ondersteunt het fonds wetenschappelijk en...

  -
 5. 13 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor educatieve projecten voor kinderen in de provincie Groningen

  Financiële ondersteuning voor educatieve projecten voor kinderen in de provincie Groningen op het gebied van met name cultuur en natuur. De bijdrage is maximaal € 4.000 per aanvraag. Je kunt de...

  -
 6. 14 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor culturele, sportieve en sociale activiteiten in de gemeente Nunspeet

  Het verlenen van financiële steun aan culturele, sportieve en sociale activiteiten voor of van inwoners van de gemeente Nunspeet. Per jaar is er ca. € 130.000 euro subsidie beschikbaar. Je kunt de...

  -
 7. 14 Aug
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor literaire vertalers voor een nieuw te vertalen boek

  Literair vertalers in het Nederlands en in het Fries kunnen een projectsubsidie aanvragen voor een of meer nieuw te vertalen boeken. Vertalingen van belangrijk literair werk uit alle taalgebieden en...

  -
 8. 15 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor uitgevers van kwaliteitsboeken

  Subsidie voor uitgevers van kwaliteitsboeken voor voor vertalingen naar de talen van Midden- en Oost-Europa op het gebied van literatuur en de geesteswetenschappen. Subsidies worden toegekend aan...

  -
 9. 15 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie afwijkende projecten amateurkunst

  Subsidie voor amateurkunstenaars die een project project willen uitvoeren anders dan de reguliere uitvoeringen, samenwerkingsprojecten met andere partners uit het amateurveld, festivals en niet...

  -
 10. 15 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor aanschaf en onderhoud muziekinstrumenten

  Financiële ondersteuning van getalenteerde muziekstudenten en afgestudeerde musici bij de aanschaf en onderhoud van een eigen muziekinstrument. Je dient tussen de 17 en 30 jaar oud te zijn en minimaal...

  -
 11. 15 Aug
  Subsidies

  Subsidie voor activiteiten die het culturele klimaat in de provincie Groningen bevorderen

  Subsidie voor activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan het culturele klimaat in de provincie Groningen. Bestemd voor activiteiten die primair met een artistiek doel worden georganiseerd...

  -
 12. 16 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie ontwerpers en vormgevers

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling of verdieping van het vakgebied vormgeving. Denk aan artistiek onderzoek, productontwikkeling en reflectie en debat. Er worden ook...

  -
 13. 18 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van studie, zorg, sociale cohesie en cultuur

  Subsidie voor kleinschalige projecten gericht op studie, zorg, cultuur en sociale cohesie, en bij voorkeur een combinatie van deze aandachtsgebieden. Subsidiebedragen liggen gemiddeld tussen de € 500...

 14. 18 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor vernieuwende projecten op het terrein van de jeugdzorg

  Subsidie voor vernieuwende initiatieven en projecten op het terrein van de jeugdhulpverlening. Het fonds richt zich met name op projecten voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties in Nederland...

  -
 15. 18 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor natuurbehoud in Drenthe

  Financieel ondersteunen van projecten op het terrein van natuurbehoud in Drenthe bij voorkeur voor het in stand houden van natuurgebieden. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld de aankoop van...

  -
 16. 19 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor genetisch onderzoek (internationaal)

  Internationaal fonds gericht op het financieel ondersteunen van nieuwe benaderingen en tegendraadse projecten op het gebied van genetisch onderzoek, met name onderzoek dat ondergewaardeerd wordt door...

  -
 17. 21 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor uitzonderlijke culturele projecten, gericht op een groot publiek

  Financiële ondersteuning van uitzonderlijke culturele projecten. Ondersteuning in de vorm van een garantie of een lening, in combinatie met een gegarandeerde afname van toegangskaarten, om zo extra te...

  -
 18. 23 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sociaal-culturele initiatieven en minder kansrijke groepen in Leiden en omgeving

  Financiële steun voor projecten die zorgen dat het leven van de minder kansrijke groepen uit de samenleving beter wordt en voor sociaal-culturele initiatieven voor mensen die het minder gemakkelijk...

  -
 19. 24 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor speelplekken of een speelidee

  Financiële steun voor lokale buurtspeelruimte-initiatieven en toffe speelideeën van kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Projecten gericht op natuurlijk spelen en op het stimuleren van spelen in...

  -
 20. 27 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor activiteiten in Leeuwarden en omgeving op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied

  Financieel ondersteunen van activiteiten in Leeuwarden en omgeving op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied. Per jaar is er €700.000 euro beschikbaar voor subsidie. Aanvragen kunnen per post of...

  -
 21. 31 Aug
  Subsidies

  Subsidie bevorderen recreatie en toerisme in de regio

  Subsidie voor producten en diensten die meer bezoekers te trekken, bestedingen van deze bezoekers doen toenemen of waardoor deze bezoekers langer verblijven. Interessant is dat deze subsidie voor een...

  -
 22. 31 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor stichtingen en verenigingen in de regio Groningen

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties in de regio Groningen die actief zijn op het gebied van hergebruik, milieu, minima en het laten meedoen van mensen aan de samenleving. Je kunt het hele jaar...

  -
 23. 31 Aug
  Subsidies

  Subsidie aanleg bos

  Subsidie voor gemeenten die een een perceel grond in eigendom hebben dat geschikt is voor de inrichting van een bos. De subsidie heeft betrekking op de voorbereiding en de inrichting van een bos op...

  -
 24. 31 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Internationale prijs voor fotografen: fotografie over klimaatverandering

  Initiatief dat fotografen wereldwijd oproept om de kracht van mensenrechten vast te leggen in hun afbeeldingen, specifiek in relatie tot klimaatverandering. Alle fotografie moet gerelateerd zijn aan...

  -
 25. 31 Aug
  Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die die zich richten op een menslievend of liefdadig doel. Je zou dit kunnen vertalen naar maatschappelijke organisaties en projecten. Bij...

  -