Subsidiekalender

december 2022

 1. 31 Dec
  Subsidies

  Subsidie sociale woningbouw

  Subsidie ter stimulering van de bouw van zelfstanige sociale huurwoningen met een permanent karakter in de regio Haaglanden. Een belangrijke voorwaarde is dat de te bouwen sociale huurwoningen...

  -
 2. 31 Dec
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor welzijn, cultuur, onderwijs, dierenwelzijn en gezondheidszorg

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van cultuur, educatie, natuur en dierenwelzijn in Noord-Holland. De subsidie bedraagt maximaal € 50.000 per organisatie/project, waarbij het fonds...

  -
 3. 31 Dec
  Subsidies

  Subsidie voor festivals of podiumproducties bij achterblijvende ticketverkoop

  Subsidie voor festivals of podiumproducties in de provincie Friesland, die zijn opgenomen in de programmering van een festival, voor het gedeeltelijk afdekken van het risico dat de werkelijke...

  -
 4. 31 Dec
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie dierenopvang en dierenambulances

  Subsidie voor het vervoeren van zieke en/of gewonde inheemse in het wild levende beschermde dieren naar een opvangcentrum, het maken van een rit naar een ziek en/of gewond inheems in het wild levend...

  -
 5. 31 Dec
  Subsidies

  Subsidie voor bestrijding en beheersing van invasieve exoten

  Subsidie voor projecten gericht op de bestrijding en beheersing van invasieve exoten en herstel van biodiversiteit na schade veroorzaakt door een of meer invasieve exoten, het opstellen van een...

  -
 6. 31 Dec
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sociale projecten

  Subsidie voor sociale initiatieven om mensen te stimuleren samen actief te zijn en dingen te doen voor hun dorp of stad. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om het verlenen van zorg door mantelzorgers...

  -
 7. 31 Dec
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op zorgintensieve kinderen en jongvolwassenen

  Subsidie voor projecten gericht op de ondersteuning van zorgintensieve kinderen en jongvolwassenen die intensieve en/of palliatieve zorg en/of begeleiding nodig hebben. Hierbij staan het kind en de...

  -
 8. 31 Dec
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor beschermen van bedreigde diersoorten in Afrika

  Financieel ondersteunen van wetenschappers/conservatiedeskundigen en non-profit organisaties die zich richten op onderzoekswerk en dierenbescherming in het veld in Afrika. De subsidie bedraagt...

  -
 9. 31 Dec
  Subsidies

  Subsidie kunst en cultuureducatie

  Subsidie voor de duurzame ontwikkeling van jonge organisaties die zich binnen de culturele sector richten op professionele kunst of cultuureducatie, om zo hun positie in de eigen kunstdiscipline en/...

  -
 10. 31 Dec
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor aanleg klimaatbuffers i.v.m. klimaatverandering

  Subsidie voor de realisatie van klimaatbuffers in de vorm van het afkoppelen van verhard oppervlak van een gemengd rioolstelsel, het verwijderen van verhard oppervlak voor zover deze afvoert naar...

  -
 11. 31 Dec
  Subsidies

  Subsidie bescherming dieren en planten

  Subsidie voor de bescherming van dier- en plantsoorten. De subsidie kan worden aangevraagd door natuurlijke- en rechtspersonen. De subsidie bedraagt maximaal 95% van de totale subsidiabele...

  -
 12. 31 Dec
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen en jongeren in financieel minder draagkrachtige situaties

  Financiële ondersteuning van projecten op sociaal, cultureel en educatief gebied voor kinderen en jongeren in financieel minder draagkrachtige situaties. Een aanvraag kan alleen gedaan worden door...

  -
 13. 31 Dec
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie moskee voor bescherming tegen bedreiging

  Subsidie voor het treffen van veiligheidsmaatregelen in en rond het object die bijdragen aan het verminderen van dreiging en risico door intimidatie, vandalisme, inbraak of brandstichting. De subsidie...

  -
 14. 31 Dec
  Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor vrouwen voor starten bedrijf, non-profit instelling of project

  Internationale subsidie voor vrouwen ouder dan 18 jaar. Met de subsidie kun je een bedrijf starten, je bestaande bedrijf uitbreiden of bij voorbeeld een non-profit instelling of...

  -
 15. 31 Dec
  Subsidies

  Subsidie herbestemming leegstaand vastgoed

  Subsidie voor de aanpak van gemeentelijk leegstaand vastgoed door herbestemming, transformatie of sloop en herontwikkeling. Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. Je kunt...

  -
 16. 31 Dec
  Subsidies

  Subsidie schapen- en geitenhouders

  Subsidie voor schapen- en geitenhouders in een wolvenrisicogebied voor de aanschaf van wolfwerende afrastering gericht op het voorkomen van schade door wolven. De subsidie is afhankelijk van o.a. het...

  -
 17. 31 Dec
  Subsidies

  Subsidie voor het versterken van de natuur, landschap en cultuurhistorie en sociaaleconomische vitaliteit

  Organisaties die zich bezighouden met de thema’s natuur, landschap, cultuurhistorie en sociaal-economische vitaliteit in de provincie Utrecht, komen in aanmerking voor subsidie. De hoogte van de...

  -
 18. 31 Dec
  Subsidies

  Subsidie detailhandel

  Subsidie voor activiteiten die leiden tot het in stand houden en verhogen van de kwaliteit van winkel- en centrumgebieden. Hierbij kun je denken aan o.a. het oprichten of ontwikkelen van een...

  -
 19. 31 Dec
  Subsidies

  Subsidie artistieke projecten op het gebied van professionele kunst, amateurkunst en community art

  Subsidie voor nieuwe projecten op het gebied van professionele kunst en amateurkunst met inbegrip van community art om zo het culturele klimaat een nieuwe impuls te geven na de coronacrisis en makers...

  -
 20. 31 Dec
  Subsidies

  Subsidie ruimtelijke kwaliteit

  Subsidie gericht op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en het onder de aandacht brengen van ruimtelijke kwaliteit voor een brede doelgroep. Ook is er geld voor de inzet van ontwerpers op het...

  -
 21. 31 Dec
  Subsidies

  Subsidie voor actief deelnemen aan kunst en cultuur

  Subsidie voor activiteiten gericht op het actief deelnemen aan kunst en cultuur op het gebied van beeldende kunst, volkscultuur, podiumkunsten, erfgoed, muziek en literatuur door samenwerkingen tussen...

  -
 22. 31 Dec
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen in achterstandssituaties over de hele wereld

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op kinderen in achterstandssituaties over de hele wereld, waarbij het verstrekkende fonds een voorkeur heeft voor langlopende of terugkerende projecten...

  -
 23. 31 Dec
  Subsidies

  Subsidie kunst en cultuureducatie

  Subsidie voor de duurzame ontwikkeling van jonge organisaties die zich binnen de culturele sector richten op professionele kunst of cultuureducatie, om zo hun positie in de eigen kunstdiscipline en/...

  -
 24. 31 Dec
  Subsidies

  Subsidie voor kleinschalige liveoptredens en presentaties voor publiek

  Subsidie voor kleinschalige culturele liveoptredens of presentaties door culturele ondernemers, zoals podiumkunstenaars, makers en zzp'ers, die kleinschalige live projecten of presentaties voor...

  -
 25. 31 Dec
  Subsidies

  Subsidie transport en logistiek

  Subsidie voor haalbaarheidsstudies en onderzoeksstudies voor multimodaal of efficiënt en schoon goederenvervoer. Daarnaast kan er subsidie worden aangevraagd voor investeringen in infrastructuur voor...

  -