Subsidies en fondsen voor Arbeidsinzet

 • Subsidies,
  Fondsen

  Innovatieve projecten en onderzoeken te stimuleren die bijdragen aan verbetering van de universitaire arbeidsmarkt

  Het lab is opgezet om innovatieve projecten en onderzoeken te stimuleren die bijdragen aan verbetering van de universitaire arbeidsmarkt. Ook ondersteunt het fonds pilotprojecten die een...

 • Subsidies

  Subsidie voor nieuwe samenwerkingen tussen verschillende domeinen op het gebied van leven lang leren en de versterking van de arbeidsmarktpositie van personen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt

  Subsidie voor samenwerkingsverbanden van minimaal twee of meer organisaties uit minimaal twee verschillende werkvelden om gezamenlijk tot nieuwe activiteiten of werkwijzen te komen die bijdragen aan...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid

  Subsidies voor maatschappelijke projecten gericht op de sociale zekerheid en arbeidsmarkt. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld projecten die gericht zijn op werk boven uitkering, arbeidsparticipatie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten gericht op toegang tot de arbeidsmarkt of een betere samenleving

  Financiële ondersteuning van organisaties die een maatschappelijk doel nastreven. Het fonds richt zich hierbij op twee thema's: de bevordering van toegang tot de arbeidsmarkt en het bouwen aan een...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Financiering en kredieten

  Subsidie voor initiatieven gericht op kwetsbare groepen binnen de samenleving, w.o. arbeidsparticipatie en voedselzekerheid

  Financiële ondersteuning en financiering van projecten gericht op primaire levensbehoeften, zelfredzaamheid, zelfontplooiing en zingeving van kwetsbare groepen binnen de samenleving. In Nederland...

 • Sponsoring

  Sponsoring van activiteiten op het gebied van mens, werk, sport en maatschappelijke betrokkenheid

  Sponsoring van activiteiten die raakvlakken hebben met de missie om mens en werk bij elkaar te brengen. De focus van het bedrijf ligt met name op het leveren van een maatschappelijke bijdrage aan de...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor ondernemers bij creëren werkgelegenheid

  Subsidie voor werkgevers in Midden-Brabant met innovatieve ideeën om extra werkgelegenheid te creëren voor mensen met (enige) afstand tot de arbeidsmarkt, zoals jongeren zonder opleiding...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie werkgelegenheid, milieu, natuur, duurzaamheid

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten, met name op het gebied van werkgelegenheid, milieu, natuur, duurzaamheid. Een gift varieert tussen de € 500 en € 1000 euro. Aanvragen kunnen per...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van werkgelegenheid, kansarme jongeren en armoede

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van werkgelegenheid, kansarme jongeren en armoede. De voorkeur gaat naar projecten in de regio Haarlem en omstreken. De subsidie...

 • Financieringen en kredieten,
  Private equity en Venture Capital

  Financiering voor circulair ondernemen, energietransitie en sociale initiatieven

  Financiering van jonge en gevestigde bedrijven die de transitie naar een duurzame en inclusieve samenleving versnellen. Het fonds is actief op het gebied van de energietransitie, circulaire economie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie projecten Mens, Werk en Economie

  Dit fonds, genoemd naar Randstad oprichter Goldschmeding, verstrekt financiële ondersteuning voor projecten die inspelen op belangrijke maatschappelijke vraagstukken op het gebied van Mens, Werk en...

 • Subsidies,
  Fiscale regelingen

  Subsidie van twee maanden voor aannemen personeel met uitkering

  Wanneer je iemand met een uitkering in dienst neemt, en niet weet of deze geschikt is voor het werk, kun je deze met behoud van uitkering maximaal twee maanden laten werken. Je hoeft in deze periode...

 • Subsidies

  Subsidie voor werkgelegenheidsprojecten en voedselhulp

  Belangrijkste Europese fonds om de werkgelegenheid te ondersteunen. In Nederland is gekozen voor drie speerpunten: kwetsbare werkenden en werkzoekenden, sociale innovatie en voedselhulp. Voor de...