Nieuws

Informatie over nieuwe financiële regelingen die voor je organisatie of project beschikbaar zijn. Maar we wijzen je ook op nieuwe kansen en een naderende aanvraagperiode.

 

 1. Subsidies

  Voorlichtingsdag Europees milieudemonstratieprogramma LIFE

  28 juli 2003

  Op woensdag 3 september organiseert EG-Liaison een voorlichtingsbijeenkomst over het LIFE programma. LIFE is het financiële instrument voor het milieu....

 2. Subsidies

  Subsidie beschikbaar voor jeugdbeleid in Zuid Holland

  28 juli 2003

  Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) stellen ruim 63 miljoen euro beschikbaar voor jeugdbeleid in Zuid-Holland. Dit staat in `Ruimte voor jongeren', het ontwerp provinciaal beleidskader jeugd...

 3. Subsidies

  Subsidie beschikbaar voor de Nederlandse Antillen

  28 juli 2003

  Voor stimulering van proef- en demonstratieprojecten op de Nederlandse Antillen is € 2,5 miljoen beschikbaar. Alle bedrijven die goede samenwerkingsmogelijkheden zien met partijen op de Nederlandse...

 4. Subsidies

  Nieuwe oproep voor voorstellen voor het Europese subsidie milieuprogramma

  28 juli 2003

  Van 21 mei tot 31 oktober kunt u demonstratieprojecten op milieu-gebied indienen bij de EU. Het betreft de laatste oproep. Op dit moment is het nog niet duidelijk of er een volgende fase van het...

 5. Bijdrage 128 miljoen Euro voor masterplan nieuw Haags Centraal Station

  27 juni 2003

  De gemeente Den Haag kan beginnen met een ingrijpende vernieuwing van het Centraal Station. De twee betrokken ministeries hebben donderdag hun goedkeuring gegeven aan het Masterplan Den Haag Nieuw...

 6. Fiscale regelingen

  Belastingdienst ontziet getroffen pluimveehouders

  27 juni 2003

  Staatssecretaris Van Eijck van Financiën heeft besloten de door vogelpest getroffen pluimveehouders en slachterijen meer tijd te gunnen om aan hun fiscale verplichtingen te voldoen. De getroffen...

 7. Subsidies, Fondsen

  Benoeming nieuwe leden voor Raad van Cultuur

  27 juni 2003

  De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Van Leeuwen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen mee ingestemd om twee nieuwe leden voor te dragen voor benoeming in de Raad voor...

 8. Subsidies

  Extra subsidie voor onderzoek naar aardappelziekte

  27 juni 2003

  Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij stelt de komende drie jaar jaarlijks 1,75 miljoen Euro subsidie beschikbaar voor onderzoek naar duurzame oplossingen voor de beheersing van het...

 9. Subsidies

  Staatssecretaris Rutte: Omzetten van gesubsidieerde banen in gewone banen goed van start

  27 juni 2003

  Gemeenten en werkgevers hebben grote belangstelling voor de stimuleringssubsidie om een gesubsidieerde baan (Instroom/Doorstroom-baan of ID-baan) om te zetten in een gewone baan. Sinds de...

 10. Subsidies

  Rutte: 17 miljoen euro subsidie voor samenwerking gemeenten bij uitvoering bijstand

  27 juni 2003

  Met name kleinere gemeenten hebben behoefte aan regionale samenwerking bij de uitvoering van de bijstandswet. Op die manier kan de dienstverlening voor de burger op lokaal niveau verbeteren. Ook...

Pagina's