Subsidiekalender

mei 2022

 1. 16 May
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van natuur- en milieueducatie

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van natuur- en milieueducatie. Zowel particuliere initiatieven als projecten van verenigingen en stichtingen komen in aanmerking...

  -
 2. 19 May
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen met een ontwikkelingsachterstand, en wetenschappelijk onderzoek

  Het financieel ondersteunen van (preventieve) projecten gericht op kinderen van nul tot achttien jaar die in hun ontwikkeling zijn verstoord of bedreigd en het stimuleren van wetenschappelijk...

  -
 3. 20 May
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderzoek op het gebied van ecologische landbouw en de biologische geneeskunde

  Financiële ondersteuning voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van biologische en biodynamische voedselproductie of andere methoden die dit doel bevorderen. Ook verstrekt het fonds financiële...

  -
 4. 23 May
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie wetenschappelijk onderzoek complicaties diabetes

  Subsidie voor wetenschappers die werken aan chronische microvasculaire diabetescomplicaties voor onderzoeksprojecten gericht op het boeken van vooruitgang in de vroegtijdige opsporing, behandeling of...

  -
 5. 24 May
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke en culturele projecten in de regio Groningen

  Subsidie voor kleinschalige maatschappelijke en culturele projecten in de regio Groningen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld stichtingen, instellingen, dorps-, buurt- en straatverenigingen, dorps- en...

  -
 6. 25 May
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven

  Financieel en materieel ondersteunen van personen en organisaties die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven. Het fonds wil in de regio’s Utrecht en Rotterdam een belangrijk en...

  -
 7. 26 May
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie stedenbouw, ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening, planologie en landschapsarchitectuur

  Financieel ondersteunen van onderzoeksprojecten en publicaties op het gebied van stedenbouwkunde, ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening, planologie en landschapsarchitectuur. De subsidie...

  -
 8. 29 May
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst

  Subsidie voor organisaties én onderwijsinstellingen die actief zijn op het gebied van ontwerp, illustratie, fotografie of beeldende kunst voor sociale, culturele en educatieve projecten. Je kunt...

  -
 9. 30 May
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kleinschalige experimenten in de creatieve industrie

  Subsidie voor het uitvoeren van kleinschalig, experiment-gedreven onderzoek binnen de creatieve industrie door professionele ontwerpers, architecten, makers of ontwerpbureaus. De regeling staat open...

  -
 10. 31 May
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sociaal cultureel werk en maatschappelijke activiteiten in regio Nijmegen

  Financiële ondersteuning van initiatieven en activiteiten op het gebied van sociaal-culturele en maatschappelijke vorming in de regio Nijmegen. Het steunfonds verstrekt subsidies aan groepen, deze...

  -
 11. 31 May
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sociaal, maatschappelijke en culturele leven in Friesland

  Subsidie voor sociale, maatschappelijke en culturele projecten in de provincie Friesland. Subsidieaanvragen moeten vóór 1 december, 1 maart, 1 juni en 1 september per post worden ingediend om...

  -
 12. 31 May
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor natuurbescherming

  Financieel ondersteunen van organisaties die succesvol en efficiënt werk leven en actief zijn op het gebied van natuurbehoud, om zo een bijdrage te leveren aan natuurbeschermingsprojecten over de hele...

  -
 13. 31 May
  Subsidies

  Subsidie hospices palliatieve terminale zorg

  Subsidie voor hospices voor het verlenen van palliatieve terminale zorg aan personen in hun laatste levensfase en hun naaste. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen mag de hospice aan maximaal...

  -
 14. 31 May
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor culturele activiteiten in de regio Rotterdam

  Subsidie voor verenigingen en stichtingen die het kunstleven in Rotterdam bevorderen, zowel op muzikaal, dramatisch en letterkundig gebied, alsmede op het gebied der beeldende kunst. Hierbij heeft het...

  -
 15. 31 May
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor alle soorten nieuwsorganisaties, inclusief freelancers en eenmanszaken, die originele journalistiek produceren

  Internationale subsidie voor alle soorten nieuwsorganisaties, inclusief freelancers en eenmanszaken, die originele journalistiek produceren en waarvan de projecten gericht zijn op het creëren van een...

  -
 16. 31 May
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor uitvoerende (podium)kunstenaars

  Subsidie voor professionele uitvoerende kunstenaars die in de periode 31 mei tot en met 31 december 2022 minimaal één betaald optreden hebben. De subsidie kan vervolgens weer gebruikt worden om kosten...

  -

juni 2022

 1. 01 Jun
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie fotografen documentaire

  Subsidie voor professioneel opgezette fotografische projecten met een sociale documentaire inhoud die tijdsintensief van aard zijn. De subsidie kan worden aangevraagd door Nederlandse fotografen óf in...

  -
 2. 01 Jun
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op het activeren en de persoonlijke ontwikkeling van kinderen

  Subsidie voor organisaties en projecten die zich inzetten voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen in de leeftijd 0 tot 18 jaar. Hierbij ligt de focus op projecten die zijn toespitst op op...

  -
 3. 01 Jun
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars, materialen kunstenaars en voor evenementen en activiteiten van kunstenaars

  Subsidie voor individuele kunstenaars uit alle disciplines voor de aanschaf van materialen om zo te kunnen professionaliseren met de beroepspraktijk. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor individuele...

  -
 4. 01 Jun
  Subsidies

  Subsidie voor culturele- en erfgoedinstellingen

  Subsidie voor culturele- en erfgoedinstellingen voor het stimuleren van vernieuwende activiteiten die gericht zijn op actieve deelname aan amateurkunst, het vergroten van actieve participatie van...

  -
 5. 01 Jun
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor lokale journalistieke producties

  Subsidie voor lokale journalistieke producties in de regio Tilburg, die een journalistieke verdiepingsslag opleveren over een nieuwswaardig onderwerp in de Tilburgse samenleving en directe omgeving...

  -
 6. 01 Jun
  Subsidies

  Subsidie voor projecten die het leefgebied van beschermde plant- of diersoorten in stedelijk gebied verbeteren

  Subsidie voor projecten die het leefgebied van beschermde plant- of diersoorten in stedelijk gebied verbeteren. Hiervan profiteren over het algemeen meerdere plant- of diersoorten. De subsidie kan...

  -
 7. 01 Jun
  Subsidies,
  Fondsen

  Internationale subsidie voor bescherming wilde dieren en habitats

  Subsidie voor beschermingsprogramma's wereldwijd die bedreigde wilde dieren en habitats wereldwijd beschermen. Hierbij kan het gaan om veldstudies en andere projecten die blijk geven van een...

  -
 8. 01 Jun
  Subsidies,
  Fondsen

  Internationale subsidie voor bescherming wilde dieren en habitats

  Subsidie voor beschermingsprogramma's wereldwijd die bedreigde wilde dieren en habitats wereldwijd beschermen. Hierbij kan het gaan om veldstudies en andere projecten die blijk geven van een...

  -
 9. 01 Jun
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor versterken en vernieuwen van de lokale journalistiek en het media-aanbod

  Subsidie voor het stimuleren van lokale mediaproducties die vernieuwing tot stand brengen in het lokale medialandschap waarbij de nadruk ligt op het gebruik van nieuwe toepassingen en het bereiken van...

  -