Subsidiekalender

maart 2023

 1. 30 Mar
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie projecten oorlog, vrijheid en democratie

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op vrede, democratie, rechtsstaat en internationale rechtsorde, oorlog- en dienstslachtoffers, het levend houden van de herinnering aan...

  -
 2. 30 Mar
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kunst- en cultuurprojecten die een bijdrage leveren aan de kwaliteit en beleving van de openbare ruimte

  Financiële ondersteuning van kunst- en cultuurprojecten in Nederland die raakvlakken hebben met bouwen, de gebouwde omgeving, stedenbouw, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, (landschaps...

  -
 3. 31 Mar
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen en jongeren in financieel minder draagkrachtige situaties

  Financiële ondersteuning van projecten op sociaal, cultureel en educatief gebied voor kinderen en jongeren in financieel minder draagkrachtige situaties. Een aanvraag kan alleen gedaan worden door...

  -
 4. 31 Mar
  Subsidies

  Subsidie voor onderhoud aan een rijksmonument

  Subsidie voor monumentenonderhoud. De regeling bevordert de instandhouding van rijksmonumenten door laagrentende leningen en instandhoudingssubsidies te verstrekken. Iedere eigenaar van een...

  -
 5. 31 Mar
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van studie, zorg, sociale cohesie en cultuur

  Subsidie voor kleinschalige projecten gericht op studie, zorg, cultuur en sociale cohesie, en bij voorkeur een combinatie van deze aandachtsgebieden. Subsidiebedragen liggen gemiddeld tussen de € 500...

 6. 31 Mar
  Subsidies

  Subsidie voor culturele- en erfgoedinstellingen

  Subsidie voor culturele- en erfgoedinstellingen voor het stimuleren van vernieuwende activiteiten die gericht zijn op actieve deelname aan amateurkunst, het vergroten van actieve participatie van...

  -
 7. 31 Mar
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen en het milieu

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die gericht zijn op de belangen van kinderen en het milieu, waaronder verduurzaming van de planeet. Omdat het fonds werkt met een shortlist is het...

  -
 8. 31 Mar
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen en het milieu

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die gericht zijn op de belangen van kinderen en het milieu, waaronder verduurzaming van de planeet. Omdat het fonds werkt met een shortlist is het...

  -
 9. 31 Mar
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek, gericht op verbetering van de gezondheidszorg

  Subsidie voor het verbeteren van de gezondheidszorg door innovatief onderzoek. De projecten kunnen betrekking hebben op de eerste- of tweedelijnszorg. Ook openbare, poliklinische of klinische farmacie...

  -
 10. 31 Mar
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor individuele regisseurs voor ontwikkeling wil of televisieprogramma

  Subsidie voor individuele regisseurs voor de ontwikkeling van een filmplan of de opzet voor een televisieprogramma. Het gaat hierbij om financiering voor werkzaamheden in de voorfase, waarin nog geen...

  -
 11. 31 Mar
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor architectuur, beeldende kunst en kunst in de openbare ruimte

  Subsidie voor projecten die gericht zijn op de opleiding en vorming van jonge mensen in de architectuur, beeldende kunst en kunst in de openbare ruimte (waaronder ook ziekenhuizen, ontmoetingscentra...

  -
 12. 31 Mar
  Subsidies,
  Fondsen

  Internationale prijs voor studenten en activisten gericht op duurzaam gebruik van oceanen en water

  Internationale prijs voor studenten en activisten gericht op het behoud en duurzaam gebruik van oceanen, zeeën, zoetwater en het leven daarin. De prijs richt zich op studenten en jonge activisten die...

  -

april 2023

 1. 01 Apr
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op het bevorderen van de gezondheidszorg

  Het financieel ondersteunen van (innovatieve) projecten gericht op het bevorderen van de gezondheidszorg in de regio Utrecht of het Gooi, voor zover die zorg valt buiten de reguliere financiering en...

  -
 2. 01 Apr
  Fondsen,
  Beurzen

  Beurs voor vervolgopleiding in binnen- of buitenland, voorkeur voor raakvlak wetenschap en ambacht

  Financiële ondersteuning van jong talent voor een vervolgopleiding in binnen- of buitenland met een voorkeur voor terreinen waarop wetenschap en ambacht elkaar aanvullen, zoals restauraties of...

  -
 3. 01 Apr
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten voor kinderen

  Subsidie voor project gericht op kinderen tot 18 jaar in Nederland en/of het Nederlandse gedeelte van het Caribisch gebied. Voor gehandicapte jongeren is de leeftijdsgrens 24 jaar. Belangrijk is dat...

  -
 4. 01 Apr
  Fondsen,
  Beurzen

  Beurzen voor vervolgopleidingen in het buitenland met een minimale duur van een jaar

  Beurzen voor vervolgopleidingen, promotie of vervolgonderzoek in het buitenland. Studenten met een afgeronde HBO bachelor of WO master, uit alle studierichtingen zijn welkom. Subsidiebedragen liggen...

  -
 5. 01 Apr
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor veelbelovende onderzoekers op het gebied van natuurbescherming in binnen en buitenland

  Subsidie voor onderzoek en ervaring opdoen in projecten op het terrein van het (inter)nationale natuurbeheer, met name gericht op jonge veelbelovende studenten en onderzoekers. De subsidie bedraagt...

 6. 01 Apr
  Fondsen,
  Prijzen

  Subsidie voor lokale goede doelen

  Financiële ondersteuning van lokale goede doelen met een breed maatschappelijk en sociaal draagvlak die een breed publiek aanspreken. Er moet een grote kans zijn dat het project binnen zes maanden...

  -
 7. 01 Apr
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor dorpsraden, stichtingen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties

  Dorpsraden, stichtingen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties en samenwerkingsverbanden in onderstaande regio kunnen twee keer per jaar een subsidieaanvraag indienen voor projecten op...

  -
 8. 01 Apr
  Subsidies

  Subsidie huurderorganisaties en belangen huurders

  Subsidie voor organisaties en projecten die gericht zijn op het versterken van de belangenbehartiging en participatie van huurders, het vergroten van de organisatiegraad voor huurders en voor...

  -
 9. 01 Apr
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor journalistieke organisaties en journalisten

  Subsidie voor journalistieke organisaties en journalisten gericht op het bevorderen van journalistieke producten, die een journalistieke verdiepingsslag leveren op een nieuwswaardig onderwerp in de...

  -
 10. 03 Apr
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van dans, klassiek ballet en werelddans

  Financiële ondersteuning van (educatieve)projecten voor jongeren op het terrein van de dans, met een voorkeur voor klassiek ballet en werelddans. Het fonds kent drie keer per jaar bedragen toe...

 11. 03 Apr
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen die het om een of andere reden moeilijk hebben. Ook is er subsidie mogelijk voor projecten die bijdragen aan de culturele ontwikkeling van kinderen. Bij de...

  -
 12. 03 Apr
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor bijzondere projecten op het gebied van theater, dans en film

  Subsidie voor bijzondere projecten op het gebied van theater, dans en film, waarbij je kunt denken aan toneel, mime, circus, kleinkunst, muziektheater, cabaret, poppenspel en documentaire. Het fonds...

  -
 13. 05 Apr
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor individuele theaterauteurs die een nieuwe theatertekst willen schrijven

  Subsidie voor individuele theaterauteurs die een nieuwe theatertekst willen schrijven. Bij deze subsidie staat het eigen initiatief van de theaterauteur centraal. Het subsidiebedrag zal gebaseerd...

  -