Subsidiekalender

juni 2021

 1. 22 jun
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor zorgprofessionals

  Subsidie voor organisaties uit de wereld van gezondheidszorg, welzijn en ervaringsdeskundigheid voor ontwerpend onderzoek in de vorm van producten, concepten of interventies die concrete waarde toevoegen aan het leven van jongeren met gezondheidsuitdagingen en inspireren tot anders denken en doen. De voorstellen moeten zich o.a. richten zich op het beantwoorden van de vraag hoe jongvolwassenen ...

  27 mei 2021 tot 22 juni 2021
 2. 22 jun
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie onderzoek samenwerking eerstelijns zorg tussen huisartsen, verpleegkundigen en paramedici

  Subsidie om binnen nieuw op te richten of bestaande samenwerkingsverbanden tussen huisartsen, verpleegkundigen en paramedici de meerwaarde van de multidisciplinaire samenwerking te onderzoeken en onderbouwen, en het proces van samenwerken te beschrijven, evalueren en verbeteren. De subsidie kan worden aangevraagd door een kennis- en onderzoeksinstellingen samen met minimaal twee...

  31 maart 2021 tot 22 juni 2021
 3. 22 jun
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor archieven en bibliotheken

  Subsidie voor projecten gericht op verbinden, innoveren en professionaliseren op het gebied van archieven, bibliotheken en informatiedienstverlening....

  29 april 2021 tot 22 juni 2021
 4. 25 jun
  Subsidies

  Subsidie kleinschalige maatschappelijke activiteiten ivm coronacrisis

  Subsidie voor kleinschalige leefbaarheidsinitiatieven, acties en activiteiten, zoals bijvoorbeeld het brengen van bloemen naar mensen in verzorgingstehuizen om ze zo een hart onder de riem steken om de beperkingen in het sociale leven door het coronavirus te doorstaan. De subsidie kan gedurende een maand online worden aangevraagd....

  25 mei 2021 tot 25 juni 2021
 5. 25 jun
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor welzijn ouderen regio Utrecht

  Subsidie voor inspirerende projecten gericht op het welzijn van ouderen. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld projecten die eenzaamheid onder ouderen voorkomen en bestrijden, bijdragen aan zingeving en het omgaan met levensvragen, de kwetsbaarheid van ouderen verminderen of bijvoorbeeld gericht zijn op de zelfredzaamheid van ouderen. Als organisatie kun je meerdere aanvragen per aanvraagronde...

  26 februari 2021 tot 25 juni 2021
 6. 28 jun
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten van algemeen sociaal-maatschappelijk, cultureel of ideëel belang

  Financieel ondersteunen van projecten van algemeen sociaal-maatschappelijk, cultureel of ideëel belang. Het fonds richt zich hierbij met name op kunst en cultuur, gezondheid, sport en recreatie, natuur en milieu, sociaal-maatschappelijk/ideëel en educatieve projecten. Je kunt de subsidie online aanvragen....

  12 mei 2021 tot 28 juni 2021
 7. 30 jun
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie maatschappelijke organisaties voor activiteiten gerelateerd aan sport

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties voor projecten van minimaal zes maanden waarbij sport centraal staat. Het project een gezonde levensstijl onder kinderen bevorderen, stress onder jongvolwassenen helpen terugdringen, eenzaamheid onder ouderen verminderen en mensen met een beperking structureel helpen in beweging te brengen. Het fonds subsidieert maximaal 50% van het project waarbij de...

  31 mei 2021 tot 30 juni 2021
 8. 30 jun
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociale veranderingen door creativiteit

  Eenmalige subsidie voor non-profitorganisaties die creativiteit gebruiken als instrument voor sociale verandering en die momenteel geconfronteerd worden met de gevolgen van de Covid-19-pandemie. Je kunt de subsidie gebruiken om de coronacrisis als organisatie te overwinnen én om direct of indirect positieve systeemveranderingen teweeg te brengen bij relevante individuen en de samenleving. De...

  1 juni 2021 tot 30 juni 2021
 9. 30 jun
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor beschermen, verbeteren of herstellen natuur

  Subsidie voor non-profit instellingen wereldwijd voor projecten gericht op het beschermen, verbeteren of herstellen van bedreigde belangrijke soorten, habitats of bredere ecosystemen in "natuur" gebieden, waarbij tegelijkertijd de ervaring van bezoekers van het gebied verbeterd moet worden. Projecten kunnen bijvoorbeeld de ervaring van een bezoeker verbeteren door een bedreigde soort die hij...

  1 juni 2021 tot 30 juni 2021
 10. 30 jun
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie hersenen

  Subsidie voor vernieuwende en doeltreffende oplossingen die de ziektelast, veroorzaakt door hersenaandoeningen, vermindert, en waar je met deze subsidie de kans krijgt om je out-of-the-box ideeën uit te werken en uit te proberen. Voor het project gaat je met ondersteuning van de subsidieverstrekker zelf de helft van het benodigde projectbedrag werven via crowdfunding. De subsidieverstrekker...

  3 mei 2021 tot 30 juni 2021
 11. 30 jun
  Subsidies

  Subsidie voor zorg, innovatieve zorgprojecten en bouw van multifunctionale (zorg)accommodaties

  Subsidie voor projecten die zorgen voor een goede beschikbaarheid en kwaliteit van zorg in een specifiek verzorgingsgebied. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld innovatieve zorgprojecten, maar ook om de bouw en het verbouwen van multifunctionele accommodaties waar de zorg onderdeel van uitmaakt, of haalbaarheidsonderzoeken in de voorfase en fase na realisatie van een multifunctionele...

  12 mei 2021 tot 30 juni 2021
 12. 30 jun
  Subsidies

  Subsidie welzijn jeugd en kwetsbare groepen

  Subsidie voor projecten gericht op het welzijn van jongeren en kwetsbare groepen tijdens corona, waaronder projecten gericht op het welzijn, jongerenwerk, jeugdwerk en mentale ondersteuning van de jeugd. Maar je kunt ook subsidie aanvragen voor projecten gericht op het welzijn van kwetsbaren groepen, het bestrijden van de eenzaamheid en extra begeleiding en ondersteuning van kwetsbare groepen....

  16 juni 2021 tot 30 juni 2021
 13. 30 jun
  Subsidies

  Subsidie voor zorginstellingen en betere zorg wijkverpleging

  Subsidie voor zorginstellingen en samenwerkingsverbanden op het gebied van het verlenen van wijkverpleging, voor o.a. het verbeteren van de deskundigheid, het opzetten van een duurzaam team herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging, verbeteren van de samenwerking, inzetten van levensbrede zelfbeoordelingsinstrumenten voor cliënten, het terugdringen van administratieve lasten,het verbeteren van...

  3 mei 2021 tot 30 juni 2021
 14. 30 jun
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele en maatschappelijke doeleinden in het belang van uitvoerend kunstenaars

  Subsidie voor nieuwe en bestaande projecten en activiteiten voor culturele en maatschappelijke doeleinden in het belang van uitvoerend kunstenaars. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000, maar kan nooit hoger zijn dan het totale som van gages van de uitvoerende kunstenaars binnen het project en nooit meer zijn dan 25% van de projectbegroting. Dit jaar kan de subsidie worden aangevraagd door...

  11 juni 2021 tot 30 juni 2021

juli 2021

 1. 01 jul
  Subsidies

  Subsidie voor multifunctionele gebouwen met zorg

  Subsidie voor de bouw en verbouw van multifunctionele accommodaties waar de functie ‘zorg’ onderdeel van uitmaakt, en voor haalbaarheidsonderzoeken, adviezen en procesbegeleiding. Ook is er subsidie mogelijk voor innovatieve zorgprojecten. De subsidie kan worden aangevraagd door stichtingen, verenigingen en coöperaties, gemeenten, zorginstellingen en samenwerkingsverbanden van inwoners....

  tot 1 juli 2021
 2. 01 jul
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten die projecten die mensenrechten, internetvrijheid en open samenlevingen bevorderen

  Financiële ondersteuning van technologen en activisten bij het tot leven brengen van ideeën die inclusieve en veilige toegang tot wereldwijde communicatienetwerken bevorderen, censuur en bewaking tegengaan en digitale veiligheidsrisico's voor internetvrijheid verminderen, met name voor risicogebruikers, journalisten, mensenrechtenactivisten, activisten van maatschappelijke organisaties en...

  2 mei 2021 tot 1 juli 2021
 3. 01 jul
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor cultuur, natuur en wetenschap, met voorkeur voor kanker- en dementie onderzoek

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten en talent op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap, met een voorkeur voor talent op het terrein van kanker- en dementie onderzoek. De subsidie bedraagt gemiddeld € 3725, en kan online worden aangevraagd....

  tot 1 juli 2021
 4. 01 jul
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor het schrijven van een Nederlandstalig non-fictie boek over wetenschappelijk onderzoek

  Subsidie voor het schrijven van een Nederlandstalig non-fictie boek over wetenschappelijk onderzoek, bestemd voor een algemeen publiek. De subsidie kan worden aangevraagd door iemand die is gepromoveerd of verwacht binnen een jaar een promotie aan een Nederlandse universiteit af te ronden, maar niet langer dan vijf jaar geleden is gepromoveerd aan een Nederlandse universiteit. Belangrijke...

  1 maart 2021 tot 1 juli 2021
 5. 01 jul
  Subsidies

  Subsidie voor medische specialisten

  Subsidie voor vrij gevestigde medisch specialisten, indien deze bij een overstap naar loondienst geen vergoeding krijgt voor de staking van zijn activiteiten als vrijgevestigd medisch specialist. De subsidie vermindert de financiële belemmeringen voor ziekenhuizen en vrijgevestigde medisch specialisten om een dienstverband aan te gaan zonder vergoeding voor de beëindiging van de activiteiten...

  3 mei 2021 tot 1 juli 2021
 6. 01 jul
  Fondsen

  Subsidie educatieve projecten gericht op cultuur en natuur

  Subsidie voor het ondersteunen van educatieve projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud, met een voorkeur voor projecten die zijn gericht op achtergestelde kinderen. In het verleden hebben o.a. theaterproducties, dansproducties, festivals, educatieprojecten en muziektheaterproducties subsidie ontvangen. De subsidiebedragen liggen gemiddeld tussen de € 6.000 en € 80.000. Je kunt de...

  13 januari 2021 tot 1 juli 2021
 7. 04 jul
  Subsidies, Fondsen, Prijzen

  Subsidie voor veilig water en verbeterde sanitaire voorzieningen

  Subsidie voor projecten die duurzame toegang geven tot veilig water waar dit momenteel gevaar loopt en/of toegang geven tot verbeterde sanitaire voorzieningen. De subsidie staat open voor individuen en organisaties. De subsidie bedraagt maximaal $ 50.000. Je kunt de subsidie online aanvragen....

  5 april 2021 tot 4 juli 2021
 8. 04 jul
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie tegengaan van discriminatie, vooroordelen en achterstelling

  Subsidie voor projecten gericht op het tegengaan van allerlei vormen en uitingen van discriminatie, vooroordelen en achterstelling: leeftijd, afkomst, sekse, seksuele voorkeur, religie, functiebeperking en lage sociaal economische status. De subsidie kan worden aangevraagd door een private rechtspersoon, zoals een stichting of vereniging. Het project moet in Nederland plaatsvinden en mag een...

  19 mei 2021 tot 4 juli 2021
 9. 09 jul
  Subsidies, Fondsen

  Regeling 25454

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten en talent op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap, met een voorkeur voor talent op het terrein van kanker- en dementie onderzoek. De subsidie bedraagt gemiddeld € 3725, en kan online worden aangevraagd....

  tot 9 juli 2021
 10. 09 jul
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie ondersteunen van buitenlandse schrijvers en dichters

  Het financieel ondersteunen van buitenlandse schrijvers of dichters. De subsidie bedraagt gemiddeld € 15000, en kan online worden aangevraagd....

  tot 9 juli 2021
 11. 11 jul
  Subsidies

  Subsidie voor amateursportorganisatie bij omzetverlies

  Eenmalige subsidie voor amateursportorganisatie die ten minste 20% aan omzetverlies heeft geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19. Deze regeling helpt je bij het betalen van uw vaste lasten met een eenmalige vergoeding van maximaal 7.000 euro: Maximaal 3.500 euro voor de periode van 1 maart tot 1 juni en maximaal 3.500 euro voor 1 juni tot...

  17 mei 2021 tot 11 juli 2021

Pagina's