Subsidiekalender

januari 2021

 1. 31 jan
  Subsidies

  Subsidie voor plannen gericht op opvangen leerlingendaling onderwijs

  Subsidie voor plannen gericht op een levensvatbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod dat de leerlingendaling binnen het voortgezet onderwijs in de regio kan opvangen. De leerlingendaling in het voortgezet onderwijs moet, om voor subsidie in aanmerking te komen. minimaal 10% bedragen in een periode van vijf jaar. Het subsidiebedrag per aanvraag is 50.000 euro en kan online worden aangevraagd....

  15 december 2020 tot 31 januari 2021
 2. 31 jan
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie rechten van dieren

  Subsidie voor academische en artistieke projecten die het publiek bewust maken van de rechten van dieren. Je kunt subsidie aanvragen in drie categorieën: onderzoek (wetenschappelijke projecten over dierenbescherming en de culturele wortels en impact ervan); creativiteit (origineel werk van kunstenaars en denkers dat een positieve zorg voor dieren uitdrukt); en performance (publieke optredens en...

  1 november 2020 tot 31 januari 2021
 3. 31 jan
  Subsidies

  Subsidie voor evenementen

  Subsidie voor evenementen die de identiteit van de stad Utrecht versterken, nieuwe (bezoekers)doelgroepen versterken en bijdragen aan de (internationale) naamsbekendheid van Utrecht. De aanvrager moet een rechtspersoon zijn, maar deze hoeft niet per definitie in de de genoemde plaats gevestigd te zijn. Een belangrijk aandachtspunt bij de beoordeling van de aanvraag zijn de inhoudelijke...

  1 oktober 2020 tot 31 januari 2021
 4. 31 jan
  Fondsen, Beurzen

  Beurzen voor studie- en onderzoeksprojecten

  Beurzen voor studie- en onderzoeksprojecten op het gebied van geneeskunde, rechten, geschiedenis en bedrijfskunde. Elk jaar kun je de beurs gedurende vier maanden aanvragen via een aanvraagformulier. Het afgelopen jaar werd er voor 10.100 euro aan beurzen verstrekt....

  1 oktober 2020 tot 31 januari 2021
 5. 31 jan
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor herstellen van de gezondheid van de oceaan en schonere en gezondere waterwegen

  Internationaal fonds gericht op het financieel ondersteunen van lokale oplossingen voor mondiale problemen gericht op het herstellen van de gezondheid van de oceaan en schonere en gezondere waterwegen. Het fonds richt zich hierbij met name op het financieel ondersteunen van projecten die het begrip en de waardering voor gezonde oceanen en waterwegen bevorderen, burgerwetenschappen en...

  8 januari 2021 tot 31 januari 2021

februari 2021

 1. 01 feb
  Prijzen

  Prijs voor uitzonderlijke bijdragen op het gebied van onderwijs

  Internationale prijs voor een individu of een team die een uitstekende bijdrage leverde aan het onderwijs en de toekomst van het onderwijs. De prijs is geen subsidieregeling die gericht is op het ondersteunen van nieuwe projecten of organisaties. De prijs is gericht op het erkennen van de prestaties van een individu of team in het onderwijs en hun potentieel om de toekomst van het onderwijs...

  1 december 2020 tot 1 februari 2021
 2. 01 feb
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie organisaties klassieke muziek

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van klassieke muziek, zoals orkesten, ensembles, performing arts festivals en organisaties die zich inzetten voor talenten.  Alleen rechtspersonen kunnen een subsidieaanvraag indienden. De subsidie bedraagt gemiddeld tussen de € 10.000 en € 30.000. Je kunt de subsidie tijdens de aanvraagperioden online aanvragen....

  1 oktober 2020 tot 1 februari 2021
 3. 01 feb
  Fondsen

  Subsidie bewonersinitatieven

  Financiële ondersteuning voor bewonersinitiatieven om de traat, buurt of wijk een beetje mooier te maken. Groepjes enthousiaste bewoners kunnen een donatie van maximaal € 1.500 euro aanvragen. Het is niet nodig om hiervoor een stichting of vereniging op te richten. De subsidie kan online worden aangevraagd door het initiatief van drie personen: één hoofd-initiatiefnemer en twee mede...

  tot 1 februari 2021
 4. 01 feb
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie getalenteerde muziekstudenten en musici, aanschaf muziekinstrumenten

  Financiële ondersteuning van getalenteerde muziekstudenten en musici bij de aanschaf van een eigen muziekinstrument. De subsidie bedraagt maximaal 5000 euro....

  tot 1 februari 2021
 5. 01 feb
  Subsidies

  Subsidie voor o.a. hernieuwbare energie, vernieuwing van de zorg, digitalisering en de 1,5 meter economie

  Projectsubsidie voor het doorontwikkelen van een innovatief idee tot een innovatief product, innovatief procedé of een innovatieve dienst, die een bijdrage levert aan één of meerdere van de transities van een lineaire naar een circulaire economie. Hierbij is de subsidieverstrekker vooral op zoek naar innovatieve ideeën om samen naar meer gezonde jaren te gaan. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan...

  8 oktober 2020 tot 1 februari 2021
 6. 01 feb
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het redden van kritisch bedreigde flora en fauna

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het redden van kritisch bedreigde flora en fauna. Het fonds geeft hierbij de voorkeur aan het ondersteunen van projecten in ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor de tropische en subtropische regio's van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Als je uit een ontwikkeld land komt, kun je je project nog wel aanmelden, maar krijgt krijgt het een...

  11 januari 2021 tot 1 februari 2021
 7. 04 feb
  Subsidies

  Subsidie voor verbeteren leefbaarheid in wijk, dorp of stad

  Subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland, maar ook bijvoorbeeld projecten gericht op kansen voor burgers, sociale innovatie, cultuur, duurzame dorpen, cultuurhistorie en landschap. Subsidie tot maximaal € 75.000 per aanvraag voor grote maatschappelijke initiatieven. Bevat een video met een toelichting over de aanvraagprocedure....

  11 januari 2021 tot 4 februari 2021
 8. 05 feb
  Prijzen

  Prijs om de grootste problemen van de oceaan aan te pakken

  Onderzoekers, innovatoren en ondernemers met ideeën om de grootste uitdagingen van de oceaan aan te pakken en die bijdragen aan een duurzame oceaaneconomie kunnen zich aanmelden voor een internationale prijs. Je initiatief of idee moet een duidelijke link hebben met duurzame ontwikkeling van de oceaan en innovatief, levensvatbaar, schaalbaar en investeerbaar zijn. Drie prijswinnaars krijgen de...

  17 december 2020 tot 5 februari 2021
 9. 05 feb
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie producties podiumkunst CIVID-19

  Subsidie voor aanbieders van podiumkunstenaanbod als compensatie voor investeringen in vrije producties die niet kunnen worden terugverdiend omdat geplande uitvoeringen niet of niet geheel kunnen doorgaan als gevolg van de COVID-19-maatregelen. Het subsidieplafond bedraagt 39.600.000 euro. Het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld conform het bepaalde in deze regeling. Je kunt de subsidie...

  19 januari 2021 tot 5 februari 2021
 10. 07 feb
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst

  Subsidie voor organisaties én onderwijsinstellingen die actief zijn op het gebied van ontwerp, illustratie, fotografie of beeldende kunst voor sociale, culturele en educatieve projecten. ...

  tot 7 februari 2021
 11. 10 feb
  Fondsen, Prijzen

  Internationale subsidie voor klimaatinnovaties gericht op het verwijderen van broeikasgassen uit de atmosfeer

  Het verstrekkende fonds kent jaarlijks in 25.000 dollar toen aan de tien beste klimaatoplossingen die de wereld te bieden heeft. Hierbij is het fonds op zoek naar projecten met een bewezen staat van dienst op het gebied van het verwijderen van broeikasgassen uit de atmosfeer. Er zijn vijf categorieën ontwikkeld, elk gericht op een specifieke sector van klimaatinnovatie. Zo kunnen projecten...

  25 november 2020 tot 10 februari 2021
 12. 12 feb
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor de documentatie en het behoud van risicodragend cultureel erfgoed

  Internationale subsidie om bedreigde archiefmaterialen uit de 20e en 21e eeuw te digitaliseren en toegankelijk te maken, waaronder gedrukte, fotografische, film-, audio-, efemere en geboren digitale objecten. De subsidie is bestemd voor projecten die bedoeld zijn om collecties te bewaren, te documenteren en te digitaliseren die bedreigd worden door milieuomstandigheden, politieke onzekerheid,...

  21 oktober 2020 tot 12 februari 2021
 13. 12 feb
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor concertzalen of poppodia

  Subsidie voor concertzalen en poppodium voor het aanpassen van de concertzaal of het poppodium aan de 1,5 metercriteria om fysiek bezoek van het publiek aan de concertzaal of poppodium te intensiveren. De subsidie wordt verstrekt door een samenwerkingsverband van samenwerkende fondsen en kan worden gebruikt om bijvoorbeeld de publieke ruimte of podia of kassa en ticketing aan te passen, of...

  8 februari 2021 tot 12 februari 2021
 14. 15 feb
  Subsidies

  Subsidie erkenning van Indisch en Moluks Nederland

  Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland. De subsidie kan alleen aangevraagd worden door rechtspersonen. De subsidie bedraagt ten hoogste € 20.000 per jaar, met een maximum van € 60.000 over een periode van 3 jaren. Een subsidie wordt voor ten hoogste drie jaren verleend. ...

  15 januari 2021 tot 15 februari 2021
 15. 16 feb
  Subsidies

  Subsidie realisatie technologische oplossingen herkenning van een hartstilstand buiten het ziekenhuis

  Subsidie gericht op het verbinden en het versnellen van samenwerkingen tussen onderzoekers en bedrijven ten behoeve van het realiseren van een technologische oplossing voor  de herkenning van een hartstilstand buiten het ziekenhuis en  het zelfstandig alarmeren van hulpdiensten zonder de hulp van een omstander. Een projectvoorstel kan gezamenlijk worden ingediend door minimaal één partner van...

  3 december 2020 tot 16 februari 2021
 16. 17 feb
  Fondsen

  Subsidie voor wetenschap, zorg en welzijn, cultuur en anbi instellingen

  Subsidie voor charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen en instellingen en projecten gericht op jeugd en ouderen. Projecten van blijvende aard genieten de voorkeur boven tijdelijke projecten. ...

  1 januari 2021 tot 17 februari 2021
 17. 19 feb
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor musea om aan de 1,5 meter maatschappij te kunnen voldoen

  Subsidie voor musea voor het aanpassen van het museum om aan de 1,5 metercriteria te kunnen voldoen en om fysiek bezoek van het publiek aan het museum te intensiveren. De subsidie wordt verstrekt door een samenwerkingsverband van samenwerkende fondsen en kan worden gebruikt om bijvoorbeeld de publieke ruimte, kassa en ticketing aan te passen, de collectiepresentatie/tentoonstelling(en) en...

  15 februari 2021 tot 19 februari 2021
 18. 22 feb
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van jeugdwerk en jeugdzorg in Zwolle

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van jeugdwerk en jeugdzorg voor jongeren tot 25 jaar. Je kunt hierbij denken aan subsidie voor speeltuinen, wijk- en buurtwerk, sport, muziek en theater, en onderwijs. Maar er is ook subsidie mogelijk voor gehandicaptenzorg, lichamelijke of geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en jeugdhulpverlening...

  tot 22 februari 2021
 19. 25 feb
  Subsidies

  Subsidie voor zorgopleidingen en zorgsector

  Subsidie voor samenwerking tussen maatschappelijke- en zorgopleidingen op MBO niveau en gehandicaptenzorginstellingen, waarbij de subsidie gezamenlijk door de zorgopleiding en de gehandicaptenzorginstelling moet worden aangevraagd. Met de subsidie kunnen bijvoorbeeld zorgprofessionals, samen met ervaringsdeskundigen, gastlessen verzorgen op het MBO. Bovendien kunnen hierdoor de docenten van het...

  15 juni 2020 tot 25 februari 2021
 20. 25 feb
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op meer gelijkheid en rechtvaardigheid

  Internationale subsidie voor creatieve en bruikbare oplossingen die bijdragen aan het bereiken van rassengelijkheid in het komende decennium. Hierbij is het fonds internationaal op zoek naar organisaties en projecten met gedurfde ideeën die o.a. ongelijkheid en onrechtvaardigheid op basis van ras tegen gaan. De subsidieoproep is dan ook vooral een oproep om opnieuw te denken en te bouwen aan...

  3 november 2020 tot 25 februari 2021

Pagina's