Subsidiekalender

april 2021

 1. 14 apr
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie muziek en varend erfgoed

  Financieel ondersteunen van (educatieve) projecten op het gebied van jazz/geïmproviseerde muziek en klassieke muziek en van projecten op het gebied van varend erfgoed....

  tot 14 april 2021
 2. 14 apr
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie restauratie, renovatie en inrichting cultureel erfgoed

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten op het gebied van restauratie, renovatie en inrichting van gebouwd industrieel erfgoed (sinds 1850) en van gebouwen uit de periode van het Nieuwe Bouwen (sinds 1920) en de Wederopbouw (tot 1965). Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan het ondersteunen van een bijzonder onderdeel van de restauratie. De te ondersteunen projecten zijn redelijk breed. De...

  18 januari 2021 tot 14 april 2021
 3. 14 apr
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor cultuur, natuur en wetenschap, met voorkeur voor kanker- en dementie onderzoek

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten en talent op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap, met een voorkeur voor talent op het terrein van kanker- en dementie onderzoek. De subsidie bedraagt gemiddeld € 3725, en kan online worden aangevraagd....

  tot 14 april 2021
 4. 14 apr
  Subsidies

  Subsidie voor culturele organisaties en ondernemingen, óók op winst gericht

  Subsidie voor culturele ondernemingen en organisaties, óók organisaties die op winst gericht zijn. Belangrijk is o.a. dat de aanvrager onderdeel uitmaakt van de plaatselijke culturele, sociale, maatschappelijke en economische infrastructuur en zonder steun ernstig in hun voortbestaan worden bedreigd door tijdelijke tekorten in de exploitatie en daaruit voortkomende liquiditeitstekorten en...

  17 maart 2021 tot 14 april 2021
 5. 15 apr
  Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor jonge kunstenaars, op het gebied van kunst, toneel, muziek en ballet

  Financiële ondersteuning van jonge kunstenaars op het gebied van kunst, toneel, muziek en ballet. De financiële ondersteuning is bedoeld voor zaken als een eigen kunstproject, studiebeurzen, stages en/of aanvullende opleidingen gericht op de professionele ontwikkeling van de jonge kunstenaar. De subsidie bedraagt maximaal 2.500 euro per persoon. Jaarlijks is er ca. 37.500 euro beschikbaar....

  tot 15 april 2021
 6. 15 apr
  Financiering en kredieten, Subsidies, Prijzen

  Internationale subsidie voor baanbrekende ideeën om steden sneller koolstofarm te maken

  Internationale subsidie voor baanbrekende ideeën die steden helpen sneller koolstofarm te worden en de uitdagingen op het gebied van hulpbronnen aanpakken. Finalisten dingen mee naar de hoofdprijs van maximaal $ 1 miljoen aan subsidie voor de verdere ontwikkeling van het project. Je kunt je project aanmelden gedurende de aanmeldperiode....

  15 januari 2021 tot 15 april 2021
 7. 16 apr
  Subsidies, Fondsen

  Regeling 25454

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten en talent op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap, met een voorkeur voor talent op het terrein van kanker- en dementie onderzoek. De subsidie bedraagt gemiddeld € 3725, en kan online worden aangevraagd....

  tot 16 april 2021
 8. 16 apr
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor concertzalen of poppodia

  Subsidie voor concertzalen en poppodium voor het aanpassen van de concertzaal of het poppodium aan de 1,5 metercriteria om fysiek bezoek van het publiek aan de concertzaal of poppodium te intensiveren. De subsidie wordt verstrekt door een samenwerkingsverband van samenwerkende fondsen en kan worden gebruikt om bijvoorbeeld de publieke ruimte of podia of kassa en ticketing aan te passen, of...

  12 april 2021 tot 16 april 2021
 9. 16 apr
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie ondersteunen van buitenlandse schrijvers en dichters

  Het financieel ondersteunen van buitenlandse schrijvers of dichters. De subsidie bedraagt gemiddeld € 15000, en kan online worden aangevraagd....

  tot 16 april 2021
 10. 19 apr
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars, culturele projecten en ontwerpers

  Subsidie voor beeldend kunstenaars, ontwerpers en vormgevers en culturele instellingen. De totale kosten van het project mogen niet meer dan 50.000 euro bedragen....

  7 april 2021 tot 19 april 2021
 11. 20 apr
  Subsidies

  Subsidie voor natuurbehoud in ontwikkelingslanden en Nieuw-Zeeland

  Subsidie voor natuurbescherming in het wild, voor lopende projecten of proefprogramma's met een duidelijke toegevoegde waarde voor natuurbehoud. Het moet moet hierbij gaan om projecten op het gebied van natuurbescherming in ontwikkelingslanden (Afrika of Azië), of projecten op het gebied van natuurbescherming in Nieuw-Zeeland. Projecten zullen tijdens het selectieproces hoger scoren wanneer het...

  2 april 2021 tot 20 april 2021
 12. 20 apr
  Subsidies

  Subsidie voor culturele instellingen die in zwaar weer verkeren

  Subsidie voor culturele instellingen die door de coronamaatregelen in hun voortbestaan worden bedreigd zodat ze hun activiteiten kunnen voortzetten als de coronamaatregelen dat toelaten. Voor deze subsidieregeling geldt voor het tijdvak dat loopt van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 een subsidieplafond van 16 miljoen, waarbij de te verstrekken subsidie gebaseerd is op een bepaalde formulie (zie...

  1 januari 2021 tot 20 april 2021
 13. 20 apr
  Subsidies

  Subsidie onderzoek genitale operaties kinderen met Differences of Sex Development

  Subsidie voor onderzoekers die verbonden zijn aan een universiteit, hogeschool of onderzoeksinstituut om inzicht te krijgen in de mate waarin genitale operaties worden uitgevoerd, duiding van de gevonden cijfers en een casuïstieke beschrijving. In de aanvraag moet een aanwijsbare rol van mensen met Differences of Sex Development (DSD) en/of hun ouders, patiëntenvertegenwoordiging en...

  9 maart 2021 tot 20 april 2021
 14. 23 apr
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor verbeteren gezondheid bij achterstandsituatie

  Subsidie voor projecten gericht op het leren en onderzoeken hoe we in Nederland hulp, zorg en ondersteuning beter en doelmatiger kunnen organiseren om zo gezondheidsachterstanden bij gezinnen te verminderen, aansluitend bij de leefwereld van gezinnen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een situatie dat er al (indirect) in een gebied gewerkt wordt aan het vergroten van kansen van gezinnen in...

  15 februari 2021 tot 23 april 2021
 15. 25 apr
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst

  Subsidie voor organisaties én onderwijsinstellingen die actief zijn op het gebied van ontwerp, illustratie, fotografie of beeldende kunst voor sociale, culturele en educatieve projecten. ...

  7 april 2021 tot 25 april 2021
 16. 26 apr
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse erfgoedinstellingen

  Subsidie voor projecten waarbij Nederlandse en buitenlandse erfgoedinstellingen samenwerken op gezamenlijke collectiegebieden, wat resulteert in nieuw onderzoek en nieuwe inzichten, die internationaal opvallen door hun belang. Het subsidiebedrag wordt per aanvraag vastgesteld....

  8 april 2021 tot 26 april 2021
 17. 30 apr
  Subsidies

  Subsidie voor maatschappelijke initiatieven in Amsterdam

  Subsidie voor het mogelijk maken van maatschappelijke initiatieven die beleidsterrein overstijgend zijn en door hun integrale aanpak een vernieuwende, effectievere of efficiëntere werkwijze realiseren en hierdoor beter in staat zijn bredere doelgroepen te bereiken. Dit maatschappelijk doel kan betrekking hebben op verschillende beleidsterreinen overigens, zoals zorg, onderwijs, werkgelegenheid,...

  23 maart 2021 tot 30 april 2021
 18. 30 apr
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor Arabische kunstenaars en tentoonstellingen en boekpublicaties over Arabische kunstenaars

  Subsidie voor Arabische kunstenaars en voor tentoonstellingen en boekpublicaties over beeldende kunst en kunstproductie gemaakte door Arabische kunstenaars. De projecten mogen overal worden uitgevoerd, zolang zij maar door Arabische kunstenaars zijn gecreëerd of - in het geval van niet-Arabische instellingen - relevant zijn voor de Arabische regio. Het programma voorziet in jaarlijkse beurzen...

  15 februari 2021 tot 30 april 2021
 19. 30 apr
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor beschermen van bedreigde diersoorten in Afrika

  Financieel ondersteunen van wetenschappers/conservatiedeskundigen en non-profit organisaties die zich richten op onderzoekswerk en dierenbescherming in het veld in Afrika. De subsidie bedraagt maximaal € 1.500,...

  8 december 2020 tot 30 april 2021
 20. 30 apr
  Subsidies

  Subsidie voor evenementen

  Subsidie voor evenementen die de identiteit van de stad Utrecht versterken, nieuwe (bezoekers)doelgroepen versterken en bijdragen aan de (internationale) naamsbekendheid van Utrecht. De aanvrager moet een rechtspersoon zijn, maar deze hoeft niet per definitie in de de genoemde plaats gevestigd te zijn. Een belangrijk aandachtspunt bij de beoordeling van de aanvraag zijn de inhoudelijke...

  1 februari 2021 tot 30 april 2021

mei 2021

 1. 01 mei
  Fondsen

  Subsidie bewonersinitatieven

  Financiële ondersteuning voor bewonersinitiatieven om de traat, buurt of wijk een beetje mooier te maken. Groepjes enthousiaste bewoners kunnen een donatie van maximaal € 1.500 euro aanvragen. Het is niet nodig om hiervoor een stichting of vereniging op te richten. De subsidie kan online worden aangevraagd door het initiatief van drie personen: één hoofd-initiatiefnemer en twee mede...

  tot 1 mei 2021
 2. 01 mei
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor humanitaire en maatschappelijk organisaties en projecten

  Financiële ondersteuning van instellingen en projecten die een algemeen humanitair en maatschappelijk belang beogen, ongeacht politieke of religieuze richting. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen, voorzien van een projectplan met een begroting en tijdsplanning. Per jaar is er ca. 294.000 euro subsidie beschikbaar....

  tot 1 mei 2021
 3. 01 mei
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor vergelijkend gedragsonderzoek bij dieren

  Financieel ondersteunen van vergelijkend gedragonderzoek bij dieren. Het fonds ondersteunt vooral onderzoek naar de leefomstandigheden en het gedrag van diersoorten in het wild. Met deze kennis kunnen de natuurgebieden waar deze diersoorten in leven beter en efficiënter beschermd worden en kunnen bedreigde diersoorten voor de toekomst behouden worden. Het fonds richt zich hierbij met name op...

  8 februari 2021 tot 1 mei 2021
 4. 01 mei
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele activiteiten in wijken en buurten

  Subsidie voor culturele activiteiten, gericht op de leefomgeving in een specifieke wijk. De subsidie kan worden aangevraagd door o.a. culturele organisaties, verenigingen, stichtingen en ZZP'ers. Per jaar is er 200.000 euro beschikbaar. De subsidie per aanvraag ligt gemiddeld tussen de € 1200 en € 15.000 euro. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, dat je in de bijlage kunt...

  2 februari 2021 tot 1 mei 2021
 5. 01 mei
  Subsidies

  Subsidie voor voortgezet onderwijs

  Subsidie voor het voortgezet onderwijs voor activiteiten die erop gericht zijn dat er minder leerlingen onnodig blijven zitten. Daarnaast kan kan er subsidie worden verstrekt voor het organiseren van een zomerschool of een ander programma buiten het reguliere onderwijsprogramma om leerlingen in staat te stellen deficiënties weg te werken en onnodig zittenblijven te voorkomen. De subsidie...

  10 maart 2021 tot 1 mei 2021

Pagina's