Subsidiekalender

november 2021

 1. 01 nov
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten die projecten die mensenrechten, internetvrijheid en open samenlevingen bevorderen

  Financiële ondersteuning van technologen en activisten bij het tot leven brengen van ideeën die inclusieve en veilige toegang tot wereldwijde communicatienetwerken bevorderen, censuur en bewaking tegengaan en digitale veiligheidsrisico's voor internetvrijheid verminderen, met name voor risicogebruikers, journalisten, mensenrechtenactivisten, activisten van maatschappelijke organisaties en...

  2 september 2021 tot 1 november 2021
 2. 01 nov
  Subsidies

  Subsidie initiatieven water gericht op klimaatverandering

  Subsidie voor projecten gericht op aanpassingen aan klimaatverandering, waardoor de kwetsbaarheid voor klimaatverandering vermindert of waardoor wordt geprofiteerd van de kansen die een veranderend klimaat biedt. Het project kan betrekking hebben op het bij en breder publiek versterken van kennis en bewustzijn over de opvang en verwerking van...

  31 mei 2021 tot 1 november 2021
 3. 01 nov
  Subsidies

  Subsidie voor het stimuleren van hoogwaardige, innovatieve en experimentele culturele activiteiten

  Subsidie gericht op het stimuleren van kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en experimentele culturele activiteiten. Er kan subsidie worden aangevraagd voor het opzetten en uitvoeren van een onderzoek gericht op de volgende stap in de ontwikkeling van de aanvrager en de cultuursector binnen het werkgebied. Daarnaast kan er subsidie worden aangevraagd voor pilotprojecten in de vorm van kleine...

  1 april 2021 tot 1 november 2021
 4. 01 nov
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele activiteiten in wijken en buurten

  Subsidie voor culturele activiteiten, gericht op de leefomgeving in een specifieke wijk. De subsidie kan worden aangevraagd door o.a. culturele organisaties, verenigingen, stichtingen en ZZP'ers. Per jaar is er 200.000 euro beschikbaar. De subsidie per aanvraag ligt gemiddeld tussen de € 1200 en € 15.000 euro. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier....

  2 augustus 2021 tot 1 november 2021
 5. 01 nov
  Subsidies

  Subsidie voorgezet onderwijs, MBO en HBO voor groepsexcursies en verblijf in groepsaccommodatie

  Subsidie voor onderwijsinstellingen op het gebied van voortgezet onderwijs, MBO en HBO voor het organiseren van groepsexcursies in de buitenlucht met hun leerlingen/studenten en een verblijf in een groepsaccommodatie. Deze subsidie zou bijvoorbeeld gebruik kunnen worden voor een excursie en verblijf in een accommodatie aan het begin of einde van het schooljaar. De subsidie bedraagt maximaal €...

  15 juni 2021 tot 1 november 2021
 6. 01 nov
  Fondsen, Beurzen

  Beurs voor studenten en medewerkers universiteit voor aanvullende studie in Europa

  Subsidie voor studenten en andere medewerkers van de Erasmus Universiteit voor een verblijf in het buitenland om zich verder te bekwamen en hun studie verder aan te vullen. Je kunt de beurs online aanvragen....

  15 juni 2021 tot 1 november 2021
 7. 01 nov
  Subsidies

  Subsidi voor ontwikkeling van de culturele sector

  Subsidie gericht op het realiseren van kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en experimentele culturele producties. Binnen deze regeling kun je subsidie aanvragen voor het opzetten en uitvoeren van een onderzoek gericht op de volgende stap in de ontwikkeling van een aanvrager en ten gunste van de culturele sector. Daarnaast kun je subsidie aanvragen voor kleine culturele productie of een deel...

  1 april 2021 tot 1 november 2021
 8. 01 nov
  Subsidies

  Subsidie bevorderen recreatie en toerisme in de regio

  Subsidie voor producten en diensten die meer bezoekers  te trekken, bestedingen van deze bezoekers doen toenemen of waardoor deze bezoekers langer verblijven. Interessant is dat deze subsidie voor een periode van vier jaar verstrekt kan worden. Het project waar je subsidie voor wilt aanvragen moet worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 partijen, waaronder ondernemingen,...

  2 november 2020 tot 1 november 2021
 9. 01 nov
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor gemarginaliseerde boeren en om een stap te zetten naar geen honger

  Fonds gericht op het voorkomen en verlichte van honger door middel van landbouwontwikkeling en het financieel ondersteunen van impactvolle programma's die helpen onze gestaag groeiende wereld duurzaam en rechtvaardig te voeden. Het fonds heeft hierbij vijf speerpunten: het recht op voeding als een mensenrecht, bevordering van kwaliteitsonderwijs in de landbouw, bevordering van...

  11 september 2021 tot 1 november 2021
 10. 01 nov
  Subsidies

  Subsidie voor de ontwikkeling en uitvoering van culturele activiteiten

  Subsidie voor kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en experimentele culturele activiteiten. De regeling is opgedeeld in verschillende onderdelen, hierdoor kan er voor specifieke onderdelen in het creatieve proces een aanvraag worden gedaan. Zo kan er voor verschillende onderdelen van de ontwikkeling van een culturele activiteit subsidie worden aangevraagd, maar ook voor de uitvoering. Er zijn...

  1 april 2021 tot 1 november 2021
 11. 01 nov
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties op het gebied van de professionele klassieke muziek

  Tweejarige subsidie voor organisaties op het gebied van de professionele klassieke muziek voor het versterken van het aanbod en de kwaliteit van klassieke muziek, het vergroten en verbreden van het publieksbereik voor klassieke muziek, het versterken van de infrastructuur en het verbinden aan de landelijke infrastructuur klassieke muziek en het versterken van het netwerk rond klassiek muziek en...

  15 september 2021 tot 1 november 2021
 12. 01 nov
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars, culturele projecten en ontwerpers

  Subsidie voor beeldend kunstenaars, ontwerpers en vormgevers en culturele instellingen. De totale kosten van het project mogen niet meer dan 50.000 euro bedragen. Je kunt de subsidie online aanvragen. Per jaar is er ca. € 219.732 beschikbar. Per aanvraag bedraagt de subsidie gemiddeld € 1.895. Wel moet je er rekening mee houden dat de benadeling van je subsidieaanvraag enige tijd in beslag kan...

  31 augustus 2021 tot 1 november 2021
 13. 01 nov
  Subsidies

  Subsidie eigenaren en pachters natuur- en recreatiegebieden

  Subsidie voor eigenaren en pachters van natuur- en recreatiegebieden om knelpunten in de toename van recreanten weg te nemen, spreiding van recreanten te stimuleren en voorlichting en communicatie aan (nieuwe) recreanten. De hoogte van de subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000....

  22 september 2021 tot 1 november 2021
 14. 02 nov
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor archieven en bibliotheken

  Subsidie voor projecten gericht op verbinden, innoveren en professionaliseren op het gebied van archieven, bibliotheken en informatiedienstverlening....

  8 september 2021 tot 2 november 2021
 15. 04 nov
  Subsidies

  Subsidie voor journalisten in Europa

  Subsidie voor professionele journalisten die goede ideeën hebben voor grensoverschrijdend onderzoek en voor onderzoek over Europese onderwerpen. De verhalen moeten relevant zijn voor Europese doelgroepen. Dit beurzenprogramma staat open voor journalisten die in geografisch Europa wonen, of in de 47 lidstaten van de Raad van Europa (inclusief Kosovo). In 2021 is er een totaal subsidiebudget van...

  10 september 2021 tot 4 november 2021
 16. 08 nov
  Subsidies

  Subsidie oor sportorganisaties en technologiebedrijven gericht op signaleren discriminatie en racisme

  Subsidie voor het (door)ontwikkelen van bestaande technologie die het mogelijk moet maken om racistische en/of discriminerende uitingen door personen in oa. voetbalstadions beter te signaleren en te registreren, zodat de daders effectiever geïdentificeerd kunnen worden en tot sanctionering kan worden overgegaan. De subsidie kan worden aangevraagd door een consortium van ondernemingen, waarbij...

  14 september 2021 tot 8 november 2021
 17. 10 nov
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor duurzame projecten

  Subsidie voor innovatieve en duurzame projecten in het groene woud. De aangevraagde subsidie kan maximaal 100% van de projectkosten bedragen. Voor de prioritaire doelen kan een bijdrage van maximaal € 15.000 verstrekt worden, waarbij er sprake is projecten met een fysiek resultaat. Wanneer sprake is van secundaire doelen dan is een bijdrage beschikbaar van maximaal € 2.500. Het fonds is...

  20 mei 2021 tot 10 november 2021
 18. 12 nov
  Subsidies

  Subsidie kleine evenementen

  Subsidie voor de voorbereiding en uitvoering van kleinere evenementen die vanwege hun betekenis voor de sociale samenhang, economie en de aantrekkelijkheid van de provincie van belang zijn. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode....

  18 oktober 2021 tot 12 november 2021
 19. 12 nov
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor individuele kunstenaars of teams van kunstenaars.

  Internationale subsidie voor individuele kunstenaars of teams van kunstenaars uit de hele wereld voor creatieve voorstellen die nieuwe vormen van technologie verbeelden, hoe deze communicatie mogelijk maakt, contexten voor het gebruik ervan, waarden die zij mogelijk maakt, en relaties met culturen. Deze kunnen speculatief zijn of bedoeld om gerealiseerd te worden. Je voorgestelde technologieën...

  26 oktober 2021 tot 12 november 2021
 20. 14 nov
  Subsidies

  Subsidie voor samenwerking tussen culturele instellingen

  Subsidie voor o.a. eigenaren of exploitanten van een culturele instelling die op het gebied van cultuur samenwerkt met ten minste twee van de volgende instellingen: een archief, bibliotheek, filmhuis, museum, poppodium. theater of theatergroep, (muziek)theatergroep, dansgroep of festival. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 25.000. Je kunt de subsidie gedurende de...

  1 maart 2021 tot 14 november 2021
 21. 15 nov
  Subsidies

  Subsidie voor groot onderhoud en restauratie van rijksmonumenten, gericht op instandhouding

  Subsidie voor de eigenaar van een rijksmonument voor groot onderhoud en restauratie, gericht op de instandhouding van het monument en zijn monumentale waarden. De subsidie voor het groot onderhoud en restauratie aan gebouwde rijksmonumenten inclusief eventuele kosten voor vervangende dakbedekking en energiebesparende maatregelen bedraagt maximaal € 400.000. Je kunt de subsidie online aanvragen....

  5 oktober 2021 tot 15 november 2021
 22. 15 nov
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie wetenschappelijk onderzoek beheer van natuurterreinen

  Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek in en beheer van natuurterreinen. Het fonds ondersteunt bij voorkeur wetenschappelijke projecten die meerdere jaren duren, maar er moet in ieder geval een duidelijke einddatum zijn geformuleerd. De subsidie bedraagt maximaal € 45.000. Je moet de subsidie aanvragen via een vast format, we hebben een format hiervoor als bijlage toegevoegd....

  1 oktober 2021 tot 15 november 2021
 23. 16 nov
  Subsidies

  Subsidie onderzoeksorganisaties en zorginstellingen voor onderzoek naar doelmatigheid toepassing van geneesmiddelen

  Subsidie voor studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een bestaand doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. Hierbij kan gedacht worden aan lager of minder frequent doseren, behandeling op maat, effectiviteitsonderzoek naar een goedkoper alternatief etc. Daarnaast kunnen geneesmiddelen worden onderzocht voor groepen...

  27 mei 2021 tot 16 november 2021
 24. 17 nov
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie reportages buitenland

  Subsidie voor reis- en verblijfkosten van professionele journalisten die buitenlandreportages willen maken en daarvoor te weinig middelen hebben kunnen vergaren. Alle professionele journalisten, freelancers en mensen met een dienstverband bij de Nederlandstalige media kunnen deze subsidie aanvragen. Er kunnen aanvragen worden ingediend voor alle mediatypen (rtv, print, internet) en voor alle...

  16 juni 2021 tot 17 november 2021
 25. 19 nov
  Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor ontdekkingsreizigers, wetenschappers, onderwijzers, verhalenvertellers, natuurbeschermers, technologen en vele anderen

  Subsidie voor particuliere personen die werken aan gedurfde, innovatieve en transformerende projecten op het gebied van wetenschap, natuurbehoud, verhalen vertellen, onderwijs en technologie die aansluiten bij een of meer van onze aandachtsgebieden van de subsidieverstrekker, namelijk de oceaan, land, dieren in het wild, historie en cultuur en menselijk vernuft. Er zijn verschillende...

  19 oktober 2021 tot 19 november 2021

Pagina's