Subsidiekalender

september 2020

 1. 01 sep
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten voor jeugd en ouderen in achterstandssituaties

  Financiële ondersteuning van projecten voor jeugd en ouderen in achterstandssituaties in de omgeving van Groningen. Het fonds geeft geen subsidies aan individuele aanvragers, alleen aan organisaties en projecten die zich richten ouderen en jongeren in een achterstandssituatie....

  tot 1 september 2020
 2. 01 sep
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor bescherming beren

  Financiële ondersteuning van projecten in het buitenland om beren in het wild te beschermen en beren in nood te helpen. De ondersteuning richt zich met name op internationale projecten die zich richten op directe natuurbeschermingsmaatregelen, onderzoek, educatie en welzijn van- en voor beren of hun leefgebied. Je kunt de subsidie twee keer per jaar aanvragen. De subsidie bedraagt maximaal 7...

  tot 1 september 2020
 3. 01 sep
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van de natuur en de vogelstand

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op het behoud en verbetering van de natuur, in het bijzonder projecten die bijdragen aan de diversiteit en de verbetering van de vogelstand. Ook is er financiële steun mogelijk bij de aankoop van natuurterreinen. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen. In 2019 is circa € 30.000 beschikbaar voor subsidies....

  tot 1 september 2020
 4. 01 sep
  Fondsen, Beurzen

  Beurs voor het schrijven van een kunstenaarsbiografie

  De totstandkoming van een biografie vergt een grote tijdsinvestering van de biograaf. Biografen kunnen daarom in het kader van de biografieregeling verzoeken om financiële ondersteuning. De regeling kent geen inkomensgrens voor aanvragers. ...

  tot 1 september 2020
 5. 01 sep
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op het samenbrengen van verschillende generaties

  Subsidie voor organisaties projecten die zich richten op het samenbrengen van minimaal twee generaties, die voor een activiteit samen worden gebracht. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro....

  tot 1 september 2020
 6. 01 sep
  Subsidies

  Subsidie voor het verkeersveiliger maken van wegen en fietspaden

  Subsidie voor het nemen van maatregelen die de verkeersveiligheid op gemeentelijke en provinciale wegen bevorderen, omdat op deze wegen veruit de meeste slachtoffers vallen bevorderen. Het beschikbare budget voor deze regeling bedraagt in totaal 100 miljoen euro en wordt verstrekt op basis van cofinanciering, waarbij de subsidie maximaal 50% van de uitvoerings- en infrastructurele kosten...

  1 juli 2020 tot 1 september 2020
 7. 01 sep
  Subsidies

  Subsidie voor onderzoek naar slokdarmkanker, darmkanker, NASH/NAFLD en aanhoudende onbegrepen buikklachten

  Subsidie voor onderzoekers van Nederlandse universiteiten en nietcommerciële onderzoeksinstituten gericht op gericht op de vroege opsporing van slokdarmkanker, darmkanker en NASH/NAFLD alsmede op het tijdig en juist diagnosticeren bij aanhoudende onbegrepen buikklachten. Aanvragen gericht op behandelingen van bovengenoemde aandoeningen vallen expliciet buiten de focus van deze subsidieoproep....

  18 februari 2020 tot 1 september 2020
 8. 02 sep
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie leefbaarheid dorpen, wijken en straten

  Subsidie voor projecten die de leefbaarheid van een dorp, wijk of straat verbeteren. Aanvragen kunnen worden gedaan door inwoners (particulieren), stichtingen en verenigingen. De maximale bijdrage is tot maximaal € 10.000,- per aanvraag, afhankelijk van de aard van het project....

  2 juli 2020 tot 2 september 2020
 9. 04 sep
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor musea om aan de 1,5 meter maatschappij te kunnen voldoen

  Subsidie voor musea voor het aanpassen van het museum om aan de 1,5 metercriteria te kunnen voldoen en om fysiek bezoek van het publiek aan het museum te intensiveren. De subsidie wordt verstrekt door een samenwerkingsverband van samenwerkende fondsen en kan worden gebruikt om bijvoorbeeld de publieke ruimte, kassa en ticketing aan te passen, de collectiepresentatie/tentoonstelling(en) en...

  31 augustus 2020 tot 4 september 2020
 10. 07 sep
  Subsidies

  Subsidie voor nieuwe producten of diensten die grote sport(evenementen) ondanks COVID-19 veilig en volledig toegankelijk maken voor publiek

  Subsidie in de vorm van een open competitie om innovatieve oplossingen te vinden die het ondanks COVID-19 mogelijk maken sportevenementen verantwoord open te stellen voor publiek en deelnemers. Er worden oplossingen gezocht om te voorkomen dat publiek en sporters met het COVID19-virus een sportevenement bezoeken en dat er tijdens het sportevenement besmettingen zullen plaatsvinden. De subsidie...

  27 juli 2020 tot 7 september 2020
 11. 09 sep
  Subsidies, Financieringen en kredieten

  Subsidie voor popmuzikanten

  Subsidie voor vernieuwende artistieke formats en samenwerkingen binnen de Nederlandse pop-/urban muziek, die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige crossovers tussen Nederlandse popartiesten en makers en ontwerpers uit de hedendaagse Nederlandse creatieve industrie. In totaal is er € 335.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie dit jaar twee keer online aanvragen....

  tot 9 september 2020
 12. 10 sep
  Subsidies

  Subsidie voor het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten

  Subsidie voor een samenwerkingsverband van tenminste twee zelfstandige bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf voor het uitvoeren van een innovatief R&D samenwerkingsproject project op het gebied van industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, of een combinatie hiervan. De subsidie bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 350.000 per R&D...

  11 juni 2020 tot 10 september 2020
 13. 10 sep

  Subsidie haalbaarheidsonderzoek innovatie

  Subsidie voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor ondernemers die aan het begin van een innovatieproces, als er nog geen succesvolle marktintroductie of een verdienmodel is, tegen problemen aanlopen. De subsidie richt zich op een aantal specifieke (top)sectoren en bedraagt 20.000 euro. De ervaring leert dat het subsidiebudget op de eerste dag wordt overschreden. Je kunt de...

  7 april 2020 tot 10 september 2020
 14. 10 sep
  Subsidies

  Subsidie innovatie MKB bedrijven

  Subsidie gericht op het stimuleren van innovatie binnen het midden- en kleinbedrijf. Via deze regeling kun je subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsstudie of een combinatie van een haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek, waarmee je technische en economische risico’s van je innovatie kunt onderzoeken. Voorbeelden hiervan zijn literatuuronderzoek,...

  7 april 2020 tot 10 september 2020
 15. 11 sep
  Subsidies

  Subsidie voor samenwerking bij innovatieprojecten

  Subsidie voor ondernemers in het MKB die samenwerken in een innovatieproject. Het innovatieproject richt zich op de ontwikkeling van of onderzoek naar een nieuw product of nieuwe dienst of methode en bestaat uit industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan. Het project moet bijdragen aan de MKB-innovatieagenda van één van de volgende topsectoren: High Tech...

  11 juni 2020 tot 11 september 2020
 16. 11 sep
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor theaters om aan de 1,5 meter maatschappij te kunnen voldoen

  Subsidie voor theaters voor het aanpassen van het theater aan de 1,5 metercriteria om fysiek bezoek van het publiek aan het theater te intensiveren. De subsidie wordt verstrekt door een samenwerkingsverband van samenwerkende fondsen en kan gebruikt worden om bijvoorbeeld de publieke ruimte of podia of kassa en ticketing aan te passen, of tijdelijk extra publieksvoorzieningen beschikbaar te...

  7 september 2020 tot 11 september 2020
 17. 13 sep
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst

  Subsidie voor organisaties én onderwijsinstellingen die actief zijn op het gebied van ontwerp, illustratie, fotografie of beeldende kunst voor sociale, culturele en educatieve projecten. ...

  tot 13 september 2020
 18. 15 sep
  Subsidies, Fondsen

  Financiële middelen voor bedreigende schulden situaties

  Financiële middelen om bedreigende schuldensituaties op te lossen, die kunnen leiden tot huisuitzetting, afsluiting van gas-, water en elektra en schulden bij de ziektenkostenverzekereraars. De aanvraag moet gedaan worden door een professionele hulp- of dienstverleners. De subsidie bedraagt in de regel maximaal € 3750, een enkele keer kan tot een hogere bijdragen worden besloten....

  tot 15 september 2020
 19. 15 sep
  Subsidies

  Subsidie VMBO scholen voor proef samenvoeging gemengde en theoretische leerwegen

  Subsidie voor VMBO scholen om deel te nemen aan een proef voor een praktijkgericht programma ter voorbereiding van de samenvoeging voor de gemengde en theoretische leerwegen van het VMBO. De subsidie kan gebruikt worden voor het doorontwikkelen van een praktijkgericht programma en het leveren van input voor vraagstukken rondom de nieuwe leerweg door het onderwijspersoneel. Daarnaast kan de...

  1 juni 2020 tot 15 september 2020
 20. 15 sep
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die die zich richten op een menslievend of liefdadig doel. Je zou dit kunnen vertalen naar maatschappelijke organisaties en projecten. Bij voorkeur gaat het om organisaties of instellingen die van overheidswege, door landelijke of wereldwijde subsidies, niet of beperkt gesteund worden. Maar er kan ook gedacht worden aan bijvoorbeeld...

  tot 15 september 2020
 21. 15 sep
  Subsidies

  Subsidie voor dorpshuizen

  Subsidie voor activiteiten waarmee de functies van een dorpshuis worden verbreed met activiteiten op het gebied van formele zorg, informele zorg, sport en bewegen, kunst en cultuur of commerciële dienstverlening. De subsidie wordt vertrekt aan rechtspersonen die tot taak hebben om het dorpshuis te beheren en invulling te geven aan de activiteiten van het dorpshuis. De subsidie bedraagt maximaal...

  8 juli 2020 tot 15 september 2020
 22. 15 sep
  Subsidies

  Subsidie voor amateurkunst en erfgoed in de provincie Groningen

  Subsidie voor actieve deelname aan activiteiten op het gebied van amateurkunst en erfgoed in de provincie Groningen. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 60.000. Je kunt de subsidie online aanvragen....

  tot 15 september 2020
 23. 15 sep
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie getalenteerde muziekstudenten en musici, aanschaf muziekinstrumenten

  Financiële ondersteuning van getalenteerde muziekstudenten en musici bij de aanschaf van een eigen muziekinstrument. De subsidie bedraagt maximaal 5000 euro....

  tot 15 september 2020
 24. 17 sep
  Subsidies

  Subsidie kunst en cultuur

  Langlopende subsidieregeling voor projecten op het gebied van cultuur, erfgoed en maatschappij. Tot deze laatste categorie behoren o.a. de organisatie van festivals en manifestaties, projecten op het gebied van professionele podiumkunsten, projecten op het gebied van beeldende kunst en landschap en talentontwikkeling binnen de beeldende kunst. Ook zijn er subsidiemogelijkheden voor kunst-,...

  tot 17 september 2020
 25. 18 sep
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor concertzalen of poppodia om aan de 1,5 meter maatschappij te kunnen voldoen

  Subsidie voor concertzalen en poppodium voor het aanpassen van de concertzaal of het poppodium aan de 1,5 metercriteria om fysiek bezoek van het publiek aan de concertzaal of poppodium te intensiveren. De subsidie wordt verstrekt door een samenwerkingsverband van samenwerkende fondsen en kan worden gebruikt om bijvoorbeeld de publieke ruimte of podia of kassa en ticketing aan te passen, of...

  14 september 2020 tot 18 september 2020

Pagina's