Subsidiekalender

augustus 2021

 1. 31 aug
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor stichtingen en verenigingen in de regio Groningen

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties in de regio Groningen die actief zijn op het gebied van hergebruik, milieu, minima en het laten meedoen van mensen aan de samenleving. Je kunt het hele jaar door een subsidieaanvraag indienen. Per jaar is er ca. € 50.000 beschikbaar. De subsidie bedraagt maximaal 1.000 euro per aanvraag. Je kunt de subsidie online aanvrage, gedurende de...

  12 mei 2021 tot 31 augustus 2021
 2. 31 aug
  Subsidies

  Subsidie effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen

  Subsidie voor projecten die zowel betrekking kunnen hebben op het effectiever inzetten van een geneesmiddel als op het verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse zorg. Een projectidee kan worden ingediend door Nederlandse onderzoeksorganisatie of een zorginstelling, waarbij het uitgangspunt is dat optimaal gebruik van geneesmiddelen de kwaliteit van zorg voor patiënten...

  20 april 2021 tot 31 augustus 2021
 3. 31 aug
  Subsidies

  Subsidie jeugdonderzoek

  Subsidie voor onderzoeksorganisaties voor het opzetten, uitbouwen en verstevigen van een duurzaam leernetwerk participatief jeugdonderzoek waarvan ‘coaching on the job’ trajecten een onderdeel zijn. Experts op het gebied van participatief jeugdonderzoek worden hierin coach voor onderzoekers die recent gestart zijn of op het punt staan om participatief jeugdonderzoek uit te voeren in de...

  28 april 2021 tot 31 augustus 2021
 4. 31 aug
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor beschermen van bedreigde diersoorten in Afrika

  Financieel ondersteunen van wetenschappers/conservatiedeskundigen en non-profit organisaties die zich richten op onderzoekswerk en dierenbescherming in het veld in Afrika. De subsidie bedraagt maximaal € 1.500,...

  1 mei 2021 tot 31 augustus 2021

september 2021

 1. 01 sep
  Subsidies

  Subsidie onderzoek Artificial intelligence

  Subsidie voor het indienen van voorstellen om blinde vlekken in het Artificial Intelligence beleid en de programmaontwikkeling te identificeren om zo creatieve, nieuwe en verreikende benaderingen op het gebied van Artificial Intelligence te verkennen. Alle deelnemers worden uitgenodigd dezelfde vraag te beantwoorden: wat zijn de blinde vlekken op het gebied van Artificial Intelligence die...

  2 mei 2021 tot 1 september 2021
 2. 01 sep
  Subsidies

  Subsidie aanplant bomen en realisatie nieuw bos

  Subsidie voor het aanplanten van bomen, waarmee wordt beoogt de aanplant van 90.000 bomen, nieuw bos, houtsingels en houtwallen te realiseren. De subsidie bedraagt een forfaitair vastgesteld tarief van  7.500 euro per hectare daadwerkelijk met bomen aan te planten grond. Je kunt de subsidie aanvragen via een online aanvraagformulier. ...

  17 juli 2020 tot 1 september 2021
 3. 01 sep
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie Anbi

  Subsidie voor Anbi instellingen (algemeen nut beogende instellingen) met medische, sociale of culturele doelstellingen. Het fonds geeft hierbij de voorkeur aan kleinschalige projecten waar ook gewerkt wordt met vrijwilligers. Er is een zekere voorkeur voor projecten in ontwikkelingslanden en voor projecten in Nederland. De subsidie bedraagt maximaal. ca. 3.000 euro....

  tot 1 september 2021
 4. 01 sep
  Fondsen, Beurzen

  Beurs voor het schrijven van een kunstenaarsbiografie

  De totstandkoming van een biografie vergt een grote tijdsinvestering van de biograaf. Biografen kunnen daarom in het kader van de biografieregeling verzoeken om financiële ondersteuning. De regeling kent geen inkomensgrens voor aanvragers. ...

  tot 1 september 2021
 5. 01 sep
  Subsidies

  Subsidie voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang in regio Noord-Veluwe

  Subsidie voor aanbieders van beschermd wonen in de regio Noord-Veluwe, bestaande uit de gemeenten Harderwijk, Ermelo, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Elburg. De subsidie voor aanvragen beschermd wonen wordt bepaald door vermenigvuldiging van het aantal cliënten dat naar verwachting een voorziening beschermd wonen wordt geboden op 1 januari van het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd...

  1 januari 2021 tot 1 september 2021
 6. 01 sep
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie onderzoek seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren

  Subsidie voor onderzoek naar de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren, alsook voor implementatie van onderzoeksresultaten op dit terrein. Interessant is dat de subsidie niet alleen interessant is voor onderzoeksinstellingen, maar ook voor bijvoorbeeld voor gezondheidsinstellingen of een samenwerkingsverband van experts. De onderzoekssetting kan variëren van gezin tot school, van ...

  8 juni 2021 tot 1 september 2021
 7. 01 sep
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van de natuur en vogels

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op het behoud en verbetering van de natuur, in het bijzonder projecten die bijdragen aan de diversiteit en de verbetering van de vogelstand. Ook is er financiële steun mogelijk bij de aankoop van natuurterreinen. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen. Per jaar is er circa € 30.000 beschikbaar voor subsidies....

  8 april 2021 tot 1 september 2021
 8. 01 sep
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten die projecten die mensenrechten, internetvrijheid en open samenlevingen bevorderen

  Financiële ondersteuning van technologen en activisten bij het tot leven brengen van ideeën die inclusieve en veilige toegang tot wereldwijde communicatienetwerken bevorderen, censuur en bewaking tegengaan en digitale veiligheidsrisico's voor internetvrijheid verminderen, met name voor risicogebruikers, journalisten, mensenrechtenactivisten, activisten van maatschappelijke organisaties en...

  2 juli 2021 tot 1 september 2021
 9. 01 sep
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor bescherming beren

  Financiële ondersteuning van projecten in het buitenland om beren in het wild te beschermen en beren in nood te helpen. De ondersteuning richt zich met name op internationale projecten die zich richten op directe natuurbeschermingsmaatregelen, onderzoek, educatie en welzijn van- en voor beren of hun leefgebied. Je kunt de subsidie twee keer per jaar aanvragen. De subsidie bedraagt maximaal 7...

  tot 1 september 2021
 10. 05 sep
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op het samenbrengen van verschillende generaties

  Subsidie voor Nederlandse stichtingen en verenigingen die een (terugkerende) ontmoeting organiseren tussen groepen mensen van verschillende generaties die elkaar in het dagelijks leven misschien niet zo snel tegen komen. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen....

  1 juni 2021 tot 5 september 2021
 11. 05 sep
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst

  Subsidie voor organisaties én onderwijsinstellingen die actief zijn op het gebied van ontwerp, illustratie, fotografie of beeldende kunst voor sociale, culturele en educatieve projecten. Per jaar is er ca. € 593.176 beschikbaar. Je kunt de subsidie aanvragen via het bijgaande aanvraagformulier....

  2 augustus 2021 tot 5 september 2021
 12. 07 sep
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor archieven en bibliotheken

  Subsidie voor projecten gericht op verbinden, innoveren en professionaliseren op het gebied van archieven, bibliotheken en informatiedienstverlening....

  23 juni 2021 tot 7 september 2021
 13. 08 sep
  Prijzen

  Prijs voor erfgoed en inclusie binnen erfgoed

  Prijs van maximaal € 4.ooo voor (erfgoed)instellingen die projecten opzetten met oog voor inclusie: projecten die toegankelijk zijn, waar ruimte is voor iedereenen  waarbij de verbinding opgezocht wordt tussen erfgoed en andere sectoren, én waarbij de actualiteit een rol speelt. Deze prijs bestaat uit een geldbedrag van €4.000. Daarnaast is er een aanmoedigingsprijs voor een idee of concept dat...

  12 mei 2021 tot 8 september 2021
 14. 09 sep
  Subsidies

  Subsidie voor journalisten in Europa

  Subsidie voor professionele journalisten die goede ideeën hebben voor grensoverschrijdend onderzoek en voor onderzoek over Europese onderwerpen. De verhalen moeten relevant zijn voor Europese doelgroepen. Dit beurzenprogramma staat open voor journalisten die in geografisch Europa wonen, of in de 47 lidstaten van de Raad van Europa (inclusief Kosovo). In 2021 is er een totaal subsidiebudget van...

  14 mei 2021 tot 9 september 2021
 15. 10 sep
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie verbeteren leven vrouwen en kinderen

  Subsidie voor projecten die het leven van vrouwen veranderen. Het fonds richt zich hierbij o.a. op het bevorderen van gendergelijkheid en het beëindigen van onderdrukking. Ook moeilijk te financieren activiteiten, zoals aanloopactiviteiten en projecten rond feministische kernpunten als abortusrechten en huiselijk geweld komen voor subsidie in aanmerking. De subsidie bedraagt maximaal ca. € 17...

  6 mei 2021 tot 10 september 2021
 16. 10 sep
  Subsidies

  Subsidie voor de ontwikkeling en uitvoering van culturele activiteiten

  Subsidie voor kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en experimentele culturele activiteiten. De regeling is opgedeeld in verschillende onderdelen, hierdoor kan er voor specifieke onderdelen in het creatieve proces een aanvraag worden gedaan. Zo kan er voor verschillende onderdelen van de ontwikkeling van een culturele activiteit subsidie worden aangevraagd, maar ook voor de uitvoering. Er zijn...

  1 augustus 2021 tot 10 september 2021
 17. 10 sep
  Subsidies

  Subsidie voor het stimuleren van hoogwaardige, innovatieve en experimentele culturele activiteiten

  Subsidie gericht op het stimuleren van kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en experimentele culturele activiteiten. Er kan subsidie worden aangevraagd voor het opzetten en uitvoeren van een onderzoek gericht op de volgende stap in de ontwikkeling van de aanvrager en de cultuursector binnen het werkgebied. Daarnaast kan er subsidie worden aangevraagd voor pilotprojecten in de vorm van kleine...

  1 augustus 2021 tot 10 september 2021
 18. 10 sep
  Prijzen

  Prijs voor leefbaarheid in de dorp, buurt of wijk

  Prijs van maximaal prijs maximaal € 45.000,- voor het beste idee voor een project gericht op de leefbaarheid in de wijk, buurt of dorp in Limburg. De uitvoerende organisatie moet een stichting, vereniging of een comité zijn -eventueel geadopteerd door een woningstichting, een bedrijf of een school. Een nog niet-georganiseerde club mensen mag inschrijven, maar moet na nominatie een vereniging of...

  18 mei 2021 tot 10 september 2021
 19. 13 sep
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie verbeterde kwaliteit van leven van patiënten met een spijsverteringsziekte

  Subsidie voor innovatieve, klinisch en/of maatschappelijk toepasbare projecten gericht op een verbeterde kwaliteit van leven van patiënten met een spijsverteringsziekte. Hierbij is het fonds met name op zoek naar projecten die patiënten helpen of stimuleren om de benodigde leefstijlaanpassingen of -interventies door te voeren, zoals bijvoorbeeld via eHealth tools, apps,...

  9 juli 2021 tot 13 september 2021
 20. 14 sep
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie restauratie, renovatie en inrichting cultureel erfgoed

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten op het gebied van restauratie, renovatie en inrichting van gebouwd industrieel erfgoed (sinds 1850) en van gebouwen uit de periode van het Nieuwe Bouwen (sinds 1920) en de Wederopbouw (tot 1965). Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan het ondersteunen van een bijzonder onderdeel van de restauratie. De te ondersteunen projecten zijn redelijk breed. De...

  22 juni 2021 tot 14 september 2021
 21. 14 sep
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor cultuur, natuur en wetenschap, met voorkeur voor kanker- en dementie onderzoek

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten en talent op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap, met een voorkeur voor talent op het terrein van kanker- en dementie onderzoek. De subsidie bedraagt gemiddeld € 3725, en kan online worden aangevraagd....

  tot 14 september 2021

Pagina's