Subsidiekalender

december 2020

 1. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie energie industrieterreinen

  Subsidie voor de aanleg van energie infrastructuur van niet gereguleerde energie-infra op industrieterreinen, bedoeld voor het transporteren of opslag van moleculen, warmte of stoom met CO2-reductie als resultaat. De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van minimaal twee ondernemingen. De subsidie bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele kosten met een maximum van €...

  28 mei 2020 tot 31 december 2020
 2. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie creatieve professionals

  Subsidie voor creatieve professionals, om zichzelf te laten begeleiden bij de ontwikkeling van hun artistieke kwaliteiten. Uitgangspunt is dat je een plan maakt waarin beschreven staat welke professionele ontwikkelstap wordt beoogd en hoe je met de subsidie hierin begeleidt wordt. Het ontwikkelplan leidt uiteindelijk tot een artistieke productie....

  1 januari 2020 tot 31 december 2020
 3. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie sociaal advocaten, mediators en bijzondere curatoren

  Subsidie voor sociaal advocaten, mediators en bijzondere curatoren die toevoegingszaken doen en door de effecten van de COVID-19-crisis zoals een vermindering van de instroom van straf- en asielzaken en door sluiting van de rechtbanken te maken hebben met vermindering van inkomsten. Hierbij is het van belang dat men de intentie heeft om de gesubsidieerde toevoegingspraktijk ook na 1 januari...

  1 december 2020 tot 31 december 2020
 4. 31 dec
  Fondsen, Financieringen en kredieten

  Subsidie voor media en kranten

  Éénmalige tegemoetkoming in de vorm van een krediet voor lokale media en huis- aan huis kranten om de continuïteit van de informatievoorziening te waarborgen. De tegemoetkoming is afhankelijk van het bereik van desbetreffende media en bedraagt  € 0,33 x het aantal huishoudens in het verzorgingsgebied voor lokale publieke media-instellingen en  € 0,66 x de grootte van de oplage voor huis- aan-...

  15 september 2020 tot 31 december 2020
 5. 31 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor schrijvers, vertalers en auteurs van strip- of beeldromans

  Subsidie voor professionele schrijvers van Nederlandstalige literatuur, literaire vertalers, illustratoren en Graphic Novelists om in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus op een ander manier een brug te slaan naar hun potentiële lezers in binnen- of buitenland. Natuurlijke personen kunnen deze subsidie in de vorm van een ontwikkelbeurs aanvragen. De subsidie bedraagt maximaal 2.500...

  25 mei 2020 tot 31 december 2020
 6. 31 dec
  Subsidies

  Subsidieregeling breedtesport

  Subsidie voor het organiseren van sport- en bewegingsactiviteiten die op amateurbasis beoefend kunnen worden door alle lagen van de bevolking. Belangrijk is dat je project gericht is op o.a. actieve sportparticipatie en het bevorderen van de belangstelling voor sport en bewegen. De subsidie kan worden aangevraagd door niet commerciële organisaties en bedraagt maximaal 4.000 euro per aanvraag....

  1 augustus 2020 tot 31 december 2020
 7. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie verkeersveiligheid fietsers

  Subsidie voor gemeenten in Friesland voor activiteiten waarmee de fietsinfrastructuur veiliger wordt gemaakt door o.a. algemene fietsmaatregelen, maatregelen die de veiligheid op kruispunten verbeteren en maatregelen die de veiligheid op fietspaden verbeteren. De subsidie bedraagt maximaal 50% procent van de totale subsidiabele kosten met een maximum van € 200.000,- exclusief BTW per gemeente....

  20 april 2020 tot 31 december 2020
 8. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie organiseren evenementen watersport

  Subsidie voor het organiseren van evenementen op het gebied van watersport waaraan door middel van publiciteit bekendheid wordt gegeven. De subsidie is afhankelijk van de omvang van het watersportevenement. Voor watersportevenementen met een nationaal karakter bedraagt de subsidie maximaal 4.000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen....

  1 augustus 2020 tot 31 december 2020
 9. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie toekomstbestendig maken van winkels en winkelgebieden

  Subsidie voor onderzoek en procesondersteuning gericht op het toekomstbestendig maken van winkelgebieden. Het onderzoek kan gericht zijn op bijvoorbeeld het terugdringen van leegstand of bevorderen van transformatie van het betreffende winkelgebied, het opzetten of verbeteren van een ondernemerscollectief of het verbeteren van de samenwerking tussen ondernemers in het betreffende winkelgebied....

  17 maart 2020 tot 31 december 2020
 10. 31 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidieregeling cultuurhistorie en landschapsontwikkeling, bodem, water, licht en geluid, verduurzaming van de energiehuishouding en aquaculturen

  Subsidie voor projecten op het gebied van vier specifieke themalijnen. Je kunt hierbij subsidie aanvragen voor projecten op het gebied van cultuurhistorie en landschapsontwikkeling, bodem, water, licht en geluid, verduurzaming van de energiehuishouding en aquaculturen. De subsidie bedraagt nooit meer dan 90% van de subsidiabele kosten, met een maximum van 1.000.000 per subsidieaanvraag. Je kunt...

  13 oktober 2020 tot 31 december 2020
 11. 31 dec
  Subsidies, Financieringen en kredieten

  Subsidie herbestemming beeldbepalende panden en monumenten

  Subsidie om monumenten en beeldbepalende veelal karakteristieke panden, te behouden en dreigende leegstand en verval hiervan te voorkomen door herbestemming te stimuleren. Er kan subsidie worden aangevraagd voor bouwwerkzaamheden gericht op onderhoud, restauratie en energiebepalende maatregelen. Ook is er subsidie mogelijk voor bouwwerkzaamheden die leiden tot herbestemming en het geschikt...

  1 juni 2017 tot 31 december 2020

januari 2021

 1. 01 jan
  Subsidies

  Subsidie aankoop grond voor duurzaam natuurbeheer

  Subsidie voor de aankoop van gronden in het Natuurnetwerk Nederland (NNN), een samenhangend netwerk van natuurbeschermingsgebieden van (in- ter)nationaal belang met als doel de veiligstelling van ecosystemen met de daarbij behorende soorten. In de meeste gevallen zal het gaan om landbouwgrond die wordt omgezet in natuurgrond, maar ook subsidie voor de aankoop van bestaande natuur is in beginsel...

  1 juni 2020 tot 1 januari 2021
 2. 01 jan
  Subsidies

  Subsidie voor gemeenten en culturele instellingen

  Subsidie voor samenwerking tussen culturele instellingen gericht op verrijking van het culturele aanbod, vergroten van het publieksbereik, het bereiken van een meer divers publiek of het delen van kennis en expertise. Gemeenten kunnen bovendien subsidie aanvragen voor het samen opstellen van een cultureel actieplan. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 25.000,-....

  25 september 2019 tot 1 januari 2021
 3. 01 jan
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten voor jeugd en ouderen in achterstandssituaties

  Financiële ondersteuning van projecten voor jeugd en ouderen in achterstandssituaties in de omgeving van Groningen. Het fonds geeft geen subsidies aan individuele aanvragers, alleen aan organisaties en projecten die zich richten ouderen en jongeren in een achterstandssituatie....

  tot 1 januari 2021
 4. 01 jan
  Subsidies

  Subsidie bouwen en verbouwen van panden met een culturele bestemming

  Subsidie voor bestaande of nieuwe panden die hoofdzakelijk een culturele bestemming hebben of krijgen, en zo bijdragen aan het creatieve klimaat en de culturele infrastructuur. De subsidie kan worden aangevraagd door de eigenaar of de toekomstige eigenaar van een pand met een culturele bestemming. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 150.000,-. Tot...

  1 januari 2020 tot 1 januari 2021
 5. 01 jan
  Subsidies

  Subsidie realisatie nieuwe woonvoorzieningen ten behoeve van de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning

  Subsidie voor de realisatie en het gedurende vijf jaar in stand houden van nieuwe woonvoorzieningen ten behoeve van de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning (vreemd genoeg omschreven als vergunninghouders).  De subsidie is bedoeld om huisvesting zonder woonfunctie om te bouwen tot woonvoorziening. ...

  1 februari 2016 tot 1 januari 2021
 6. 01 jan
  Subsidies

  Subsidie sportorganisaties

  Subsidie voor organisaties die als eerste aanspreekpunt erkend worden binnen een kanssport, kernsport of speerpuntsport, voor het opstellen van een organisatieplan. De subsidie is afhankelijk van de sport. Voor de paardensport is bijvoorbeeld 300.00 euro beschikbaar, voor handboogschieten 21.000....

  1 januari 2020 tot 1 januari 2021
 7. 01 jan
  Fondsen, Sponsoring

  Sponsoring kortstondige projecten gericht op de journalistiek, pluriformiteit van de pers en de vrijheid van meningsuiting

  Sponsoring van kortstondige projecten op het gebied van journalistiek. Projecten moeten bij voorkeur gericht zijn op het handhaven en bevorderen van de pluriformiteit van de pers en het grondrecht van uitingsvrijheid. Een sponsorbijdrage bedraagt ten hoogste € 5.000,-. Je kunt de sponsoringbijdrage twee keer per jaar aanvragen....

  tot 1 januari 2021
 8. 01 jan
  Subsidies

  Subsidie voor internationale sportevenementen en events

  Subsidie voor het organiseren van aansprekende internationale sportevenementen die qua aard, omvang, impact en kosten zo grootschalig zijn dat de organisatie ervan een bijzondere aanpak en/of maatwerk vraagt. Daarnaast zijn er subsidiemogelijkheden voor internationale sportevenementen die niet jaarlijks in Nederland worden georganiseerd en voor aanloopevenementen. Om de maatschappelijke waarde...

  1 januari 2019 tot 1 januari 2021
 9. 08 jan
  Subsidies, Fondsen

  Tijdelijke subsidie podiumkunst

  Subsidie voor kleinschalige live uitvoeringen waarbij publiek aanwezig is. De subsidie kan worden aangevraagd door individuen, zoals regisseurs, acteurs, dansers en theaterauteurs, maar ook door groepen, ensembles, muziekbands, etc. Belangrijk is dat deze uitvoeringen passen binnen de geldende beperkende maatregelen vanwege het Covid19-virus en waarbij de veiligheid van zowel uitvoerenden als...

  4 januari 2021 tot 8 januari 2021
 10. 14 jan
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie onderzoek sociaal- en psychoseksuele ontwikkeling van vluchtelingenjongeren

  Subsidie voor onderzoek naar de sociaal- en psychoseksuele ontwikkeling van vluchtelingenjongeren, om zo o.a. inzicht te krijgen in de manier waarop de vlchtelingenhistorie de psycho-seksuele ontwikkeling van jongeren beïnvloed. De subsidieverstrekker is ook bijzonder geïnteresseerd in onderzoeksvoorstellen met betrekking tot jonge LGBTIQ-geïdentificeerde vluchtelingen. Met deze oproep wil de...

  1 oktober 2020 tot 14 januari 2021
 11. 19 jan
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor samenwerking tussen culturele- en sociale sector

  Subsidie gericht op het vergroten van de toegankelijkheid van actieve cultuurparticipatie van zoveel mogelijk verschillende groepen mensen op zoveel mogelijk verschillende plekken binnen de samenleving, door middel van samenwerking tussen de culturele sector en het sociale domein. De aanvraag kan betrekking hebben op drie verschillende sporen: een onderzoek, experiment of een proefsituatie,...

  tot 19 januari 2021
 12. 29 jan
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor vernieuwde projecten gericht op leefbaarheid en bevorderen werkgelegenheid

  Subsidie voor projecten die een bijdrage leveren aan de vitaliteit van een lokale gemeenschap. De projecten moeten de leefbaarbeid of werkgelegenheid bevorderen, de omgeving verfraaien en de kwaliteiten van het waddengebied versterken. Per project kun je maximaal 50.000 euro subsidie aanvragen....

  18 juni 2018 tot 29 januari 2021
 13. 31 jan
  Fondsen, Beurzen

  Beurzen voor studie- en onderzoeksprojecten

  Beurzen voor studie- en onderzoeksprojecten op het gebied van geneeskunde, rechten, geschiedenis en bedrijfskunde. Elk jaar kun je de beurs gedurende vier maanden aanvragen via een aanvraagformulier. Het afgelopen jaar werd er voor 10.100 euro aan beurzen verstrekt....

  1 oktober 2020 tot 31 januari 2021
 14. 31 jan
  Subsidies

  Subsidie voor plannen gericht op opvangen leerlingendaling onderwijs

  Subsidie voor plannen gericht op een levensvatbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod dat de leerlingendaling binnen het voortgezet onderwijs in de regio kan opvangen. De leerlingendaling in het voortgezet onderwijs moet, om voor subsidie in aanmerking te komen. minimaal 10% bedragen in een periode van vijf jaar. Het subsidiebedrag per aanvraag is 50.000 euro en kan online worden aangevraagd....

  15 december 2020 tot 31 januari 2021

Pagina's