Subsidiekalender

november 2020

 1. 30 nov
  Subsidies

  Subsidie voor cO2 reductie en mijden spits

  Subsidie voor projecten gericht op verkeersdeelnemers zoals werknemers, bezoekers of scholieren, die ervoor zorgen dat een auto op werkdagen uit de spits blijft en voor projecten gericht op het verminderen van CO2 door middel van minder reizen, schoner reizen, niet reizen of anders reizen. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000,- per aanvraag....

  28 april 2020 tot 30 november 2020

december 2020

 1. 01 dec
  Subsidies

  Subsidie digitalisering culturele instellingen

  Subsidie voor culturele instellingen voor de ontwikkeling en bouw van een digitale toepassing gericht op publieksbereik. Daarnaast kun je subsidie aanvragen voor de aanschaf van software die gericht is op het vergroten van publieksbereik. In totaal is er 112.500 euro subsidie beschikbaar....

  1 januari 2020 tot 1 december 2020
 2. 01 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie leefbaarheid dorpen, wijken en straten

  Subsidie voor projecten die de leefbaarheid van een dorp, wijk of straat verbeteren. Aanvragen kunnen worden gedaan door inwoners (particulieren), stichtingen en verenigingen. De maximale bijdrage is tot maximaal € 10.000,- per aanvraag, afhankelijk van de aard van het project....

  4 november 2020 tot 1 december 2020
 3. 01 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor vergelijkend gedragsonderzoek bij dieren

  Financieel ondersteunen van vergelijkend gedragonderzoek bij dieren. Het fonds ondersteunt vooral onderzoek naar de leefomstandigheden en het gedrag van diersoorten in het wild. Met deze kennis kunnen de natuurgebieden waar deze diersoorten in leven beter en efficiënter beschermd worden en kunnen bedreigde diersoorten voor de toekomst behouden worden. Het fonds richt zich hierbij met name op...

  tot 1 december 2020
 4. 01 dec
  Subsidies

  Subsidie voor multifunctionele accommodaties en gemeenschapsaccommodaties

  Vanwege de coronacrisis waren multifunctionele accommodaties zoals dorpshuizen en wijkgebouwen landelijk verplicht hun deuren te sluiten. Hierdoor kwamen de inkomsten in de meeste gevallen volledig stil te liggen terwijl de vaste lasten doorliepen. Hierdoor zijn veel multifunctionele accommodaties in de financiële problemen geraakt. Met deze subsidie wil de subsidieverstrekker multifunctionele...

  14 september 2020 tot 1 december 2020
 5. 01 dec
  Subsidies

  Subsidie op het gebied van leefbaarheid in relatie tot de coronacrisis

  Subsidie voor kleine maatschappelijke initiatieven die niet gericht zijn op het maken van winst en die de leefbaarheid in wijken, dorpen en gemeenten tijdens de coroniscrisis vergroten. Het is belangrijk is dat je nog niet bent begonnen met je project voor de subsidieaanvraag. Per regio is er 10.000 euro beschikbaar. Je kunt de subsidie overigens online aanvragen. De subsidie wordt verdeeld per...

  29 april 2020 tot 1 december 2020
 6. 04 dec
  Subsidies, Fondsen

  Internationale subsidie voor transgender organisaties

  Eenjarige internationale projectsubsidie voor organisaties met een budget van minder dan € 150.000 die bestuurd worden door transgenders en nog nooit door de het fonds zijn gefinancierd. De subsidie kan door transgender organisaties, of organisaties bestuurd door transgenders, over de hele wereld worden aangevraagd. Onder transgenders verstaat de subsidieverstrekker in dit geval mensen waarvan...

  28 oktober 2020 tot 4 december 2020
 7. 06 dec
  Prijzen

  Subsidie voor creëren oplossingen afvalvrije toekomst

  Geldprijs tot € 233.000 voor innovatieve oplossingen met daadwerkelijke impact die bijdragen aan het verminderen van de wereldwijde ophoping van verpakkingsafval en plastic op stortplaatsen en in oceanen. De prijs is gericht op het identificeren van systeemveranderende projecten die uitgaan van de visie dat geen van de verpakkingen van het levensmiddelenbedrijf, inclusief plastic, op de...

  30 september 2020 tot 6 december 2020
 8. 08 dec
  Subsidies, Fondsen

  Financiële middelen voor bedreigende schulden situaties

  Financiële middelen om bedreigende schuldensituaties op te lossen, die kunnen leiden tot huisuitzetting, afsluiting van gas-, water en elektra en schulden bij de ziektenkostenverzekereraars. De aanvraag moet gedaan worden door een professionele hulp- of dienstverleners. De subsidie bedraagt in de regel maximaal € 3750, een enkele keer kan tot een hogere bijdragen worden besloten....

  tot 8 december 2020
 9. 08 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten van algemeen sociaal-maatschappelijk, cultureel of ideëel belang

  Financieel ondersteunen van projecten van algemeen sociaal-maatschappelijk, cultureel of ideëel belang. Het fonds richt zich hierbij met name op kunst en cultuur, gezondheid, sport en recreatie, natuur en milieu, sociaal-maatschappelijk/ideëel en educatieve projecten....

  tot 8 december 2020
 10. 08 dec
  Subsidies, Fondsen

  Regeling 28498

  Financieel ondersteunen van projecten van algemeen sociaal-maatschappelijk, cultureel of ideëel belang. Het fonds richt zich hierbij met name op kunst en cultuur, gezondheid, sport en recreatie, natuur en milieu, sociaal-maatschappelijk/ideëel en educatieve projecten....

  tot 8 december 2020
 11. 10 dec
  Subsidies

  Subsidie onderzoek herbestemming monumenten

  Subsidie voor onderzoek naar de herbestemming van monumenten, die geen woonhuis zijn. Het kan hierbij om het ontwikkelen van een plan van aanpak, het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, het ontwikkelen van een concept en het opstellen van een businesscase voor de herbestemming van een monument. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5.000. De subsidie...

  1 mei 2020 tot 10 december 2020
 12. 11 dec
  Subsidies, Fondsen, Prijzen

  Subsidie beschermen rechten en non-discriminatie tijdens COVID-19 pandemie

  Subsidie voor projecten die de grondrechten en non-discriminatie in deze tijd van ongekende COVID-19 crisis beschermen en bevorderen. De regeling staat open voor verschillende soorten organisaties, waaronder: maatschappelijke organisaties, non-profitorganisaties, sociale ondernemers, nationale en multilaterale overheidsinstellingen, lokale overheidsinstanties, bedrijven/ondernemingen uit de...

  21 oktober 2020 tot 11 december 2020
 13. 15 dec
  Fondsen, Financieringen en kredieten

  Subsidie voor media en kranten

  Éénmalige tegemoetkoming in de vorm van een krediet voor lokale media en huis- aan huis kranten om de continuïteit van de informatievoorziening te waarborgen. De tegemoetkoming is afhankelijk van het bereik van desbetreffende media en bedraagt  € 0,33 x het aantal huishoudens in het verzorgingsgebied voor lokale publieke media-instellingen en  € 0,66 x de grootte van de oplage voor huis- aan-...

  15 juni 2020 tot 15 december 2020
 14. 15 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie uitgeverijen boeken literatuur

  Tijdelijke subsidie voor uitgeverijen van kwalitatief hoogwaardige literaire vertalingen in papieren boekvorm in de Nederlandse- of Friese taal. Met de subsidie kunnen ondanks de toegenomen risico’s op een exploitatietekort die aan dergelijke uitgaven zijn verbonden vanwege de gevolgen van de uitbraak van het virus SARS-CoV-2 de uitgave van dergelijke vertalingen toch door gaan. Interessant is...

  11 mei 2020 tot 15 december 2020
 15. 18 dec
  Subsidies

  Subsidie haalbaarheidsonderzoeken innovatieve producten, diensten en productieprocessen

  Subsidie voor  het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek ter voorbereiding van de ontwikkeling van een innovatief product, een innovatief productieproces of een innovatieve dienst. De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van ten minste drie partijen, waaronder ten minste één onderneming en één kennispartner, die werkzaam zijn in industrie en maintenance,  havens en...

  13 maart 2020 tot 18 december 2020
 16. 18 dec
  Subsidies

  Subsidie planten bomen

  Subsidie voor de aanplant van nieuwe bomen ter bevordering van de inheemse biodiversiteit, leefbaarheid en CO2-reductie. Je kunt de subsidie online aanvragen. De subsidie bedraagt 25.000 tot  125.000 euro per aanvraag. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier....

  21 januari 2020 tot 18 december 2020
 17. 18 dec
  Subsidies

  Subsidie winkels

  Subsidie om winkelgebieden toekomstbestendiger te maken en aantrekkelijker voor het winkelend publiek. De subsidie is interessant voor detailhandelszaken in een winkelgebied, belangen- of brancheorganisaties, gemeenten en samenwerkingsverbanden binnen een winkelgebied, zoals bijvoorbeeld een winkeliersvereniging in een winkelgebied. De subsidie bedraagt per winkelgebied 50% van de subsidiabele...

  tot 18 december 2020
 18. 18 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie ontwikkeling ervaren urban arts rolmodellen

  Subsidie voor culturele instellingen gericht op het professionaliseren van de (door)ontwikkeling van personen die hun sporen in de urban arts hebben verdiend en op eigen kracht via informele routes zijn opgeleid en al meer dan 10 jaar een rolmodel zijn die nieuwe generaties urban arts talenten actief begeleiden. Daarnaast richt de subsidie zich op het overdragen van deze kennis. De subsidie...

  13 juli 2020 tot 18 december 2020
 19. 18 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor internationale samenwerking op het gebied van cultuurparticipatie en cultuureducatie

  Subsidie voor professionals op het gebied van cultuurparticipatie of cultuureducatie en voor culturele instelling die zich inzetten voor actieve cultuurparticipatie en cultuureducatie. De subsidie is o.a. bestemd voor de verkenning, voorbereiding en uitvoering van internationale samenwerking op het gebied van cultuureducatie en/of cultuurparticipatie met een buitenlandse partij. De subsidie...

  4 maart 2019 tot 18 december 2020
 20. 18 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties die inzetten voor immaterieel erfgoed en erfgoedbeoefening

  Subsidie voor organisaties die zich inzetten voor immaterieel erfgoed en erfgoedbeoefening, gericht op het ontwikkelen en doorgeven van immaterieel erfgoed om het immaterieel erfgoed ook in de toekomst te kunnen blijven beoefenen. De subsidie bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 10.000 per project....

  1 april 2019 tot 18 december 2020
 21. 28 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor instellingen en projecten gericht kunst, cultuur, gezondheid, sport en recreatie, educatie, natuur en milieu en wetenschappelijk onderzoek

  Subsidie voor projecten die gericht zijn op verbetering van de lokale of regionale samenleving. Het fonds richt zich hierbij met name op kleinschalige projecten op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed, zorg en welzijn, sport en recreatie, educatie, natuur en milieu en spaargedrag. De aanvraag kent een regionale beperking. De gemiddelde subsidie bedraagt 2.725 euro. De hoogste subsidie was...

  tot 28 december 2020
 22. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie voor o.a. gemeenten, non-profit instellingen en samenwerkingsverbanden tussen cultuur- en/of erfgoedinstellingen

  Subsidie voor o.a. gemeenten, non-profit instellingen en samenwerkingsverbanden tussen cultuur- en/of erfgoedinstellingen en diverse partijen voor o.a. versteviging en verzakelijking van culturele instellingen, ruimtelijk erfgoedbeleid, culturele festivals met een hoge artistieke en zakelijke kwaliteit en innovatie van bibliotheken. De subsidie is afhankelijk van de aanvraag, maar bedraagt in...

  1 januari 2020 tot 31 december 2020
 23. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie voor de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten

  Subsidie voor de ontwikkeling van een voor de organisatie nieuw product, nieuwe dienst of nieuw procedé of het aanmerkelijk vernieuwen van bestaande producten, procedés of diensten. De vernieuwing heeft in dat geval betrekking op een oplossing voor een technische onzekerheid. Hieronder valt overigens ook het ontwikkelen,bouwen en testen van een fysiek prototype en het testen en valideren. De...

  4 mei 2020 tot 31 december 2020
 24. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie ruimtelijke kwaliteit

  Subsidie gericht op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de provincie Groningen en het onder de aandacht brengen van ruimtelijke kwaliteit voor een brede doelgroep. In totaal is er 150.000 euro subsidie beschikbaar....

  15 februari 2020 tot 31 december 2020

Pagina's