Penvoerders: Voorbeeld

In dit voorbeeld gaan we dieper in op een praktijkvoorbeeld om de rol van een penvoerder in een subsidieaanvraag te illustreren. We volgen Anne, een gepassioneerde kunstenaar die kunst toegankelijker wil maken voor kinderen uit achterstandswijken. Ze heeft echter geen juridische structuur om een subsidieaanvraag in te dienen. Hier komt Stichting Kunst voor Iedereen in beeld.

De uitdaging

Anne heeft een fantastisch idee maar mist de juridische structuur om subsidies aan te vragen. Ze heeft ook beperkte ervaring met projectmanagement en administratie.

De oplossing

Anne neemt contact op met Stichting Kunst voor Iedereen, een organisatie met ervaring in het beheren van kunstprojecten en het aanvragen van subsidies.

Inhoudelijke bijdrage van de stichting

  • Kantoor en personeel: De stichting biedt kantoorruimte en administratieve ondersteuning.
  • Expertise: De stichting deelt haar kennis over het aanvragen van subsidies en projectmanagement.
  • Toeleiding doelgroep: Dankzij het netwerk van de stichting kunnen ze helpen bij het bereiken van de juiste doelgroepen voor het project.

Stappenplan

  • Eerste contact: Anne legt haar idee voor aan de stichting en vraagt of zij bereid zijn om als penvoerder op te treden.
  • Overeenkomst: Na positieve gesprekken sluiten ze een overeenkomst waarin staat dat de stichting de administratieve lasten en inhoudelijke bijdragen op zich neemt, en Anne zorgt voor de uitvoering.
  • Aanvraag: De stichting dient een subsidieaanvraag in bij de desbetreffende instantie.
  • Toekenning en uitvoering: De subsidie wordt toegekend. Anne kan nu met haar project beginnen, terwijl de stichting zorgt voor het financiële beheer en inhoudelijke ondersteuning.
  • Evaluatie en verantwoording: Na afloop van het project helpt de stichting bij het opstellen van de financiële verantwoording naar de subsidieverstrekker.

Voordelen

  1. Anne kan haar idee uitvoeren zonder vast te zitten aan administratieve verplichtingen.
  2. De stichting breidt haar portfolio uit en bereikt een nieuwe doelgroep.

Jaap's reflectie

Dit voorbeeld illustreert prachtig hoe een samenwerking tussen een individu en een bestaande stichting niet alleen problemen kan oplossen maar ook synergie kan creëren. Het is een win-win voor beide partijen en een uitstekend voorbeeld van hoe flexibiliteit en samenwerking tot geweldige resultaten kunnen leiden.

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden